Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Prenumerata >> Warunki prenumeraty 

 

Prenumerata 

 

 

 

Warunki prenumeraty

 1. Dziennik Ubezpieczeniowy ukazuje się od poniedziałku do piątku około godz. 9:00. W wyjątkowych przypadkach Dziennik Ubezpieczeniowy może nie ukazywać się w dni poprzedzajace lub następujące po dniach wolnych od pracy; w każdym takim przypadku prenumeratorzy są  o tym wcześniej informowani.
 2. Prenumerata Dziennika Ubezpieczeniowego jest ważna pod warunkiem jej opłacenia w terminie.
 3. Żaden rodzaj prenumeraty nie uprawnia do redystrybucji otrzymywanego Dziennika Ubezpieczeniowego poza adres mailowy, na które prenumerata została zamówiona i opłacona.

 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu redystrybucji Wydawca może:

  •  wstrzymać wysyłkę Dziennika Ubezpieczeniowego bez ostrzeżenia i bez zwrotu poniesionej opłaty,
  •  wystąpić do odbiorcy prenumeraty z wezwaniem do uiszczenia dodatkowej opłaty za osoby czytające Dziennik Ubezpieczeniowy, dla których prenumerata nie została zamówiona ani opłacona.  

       

Wymagania techniczne

 1. Dziennik Ubezpieczeniowy w wersji HTML rozsyłany jest jako wiadomość e-mail w formacie HTML i testowany dla najpopularniejszych czytników poczty. Powinien też być odczytany bez problemu przez każdy inny czytnik poczty obsługujący wiadomości HTML oraz standard polskich znaków (patrz niżej).
  Nie odpowiadamy jednak za utrudnienia lub niemożność odczytania Dziennika w wersji HTML na innych niż wymienione wyżej programach w tym przede wszystkim: czytnikach poczty przez WWW, dedykowanych programach korporacyjnych.
 2. Dziennik Ubezpieczeniowy w wersji tekstowej rozsyłany jest jako wiadomość e-mail w czysto tekstowym formacie i powinien być odczytany bez problemu na każdym czytniku poczty obsługującym standard polskich znaków (patrz niżej).
 3. Dodatki do Dziennika Ubezpieczeniowego dołączane są w formacie Office, plikach PDF, ZIP lub wyjątkowo w innych uznanych ogólnie formatach. Nie odpowiadamy za niemożność otwarcia załączników ze względu na brak odpowiedniego oprogramowania lub kasowanie załączników poczty (np. w formacie ZIP) w ramach 'polityki bezpieczeństwa korespondencji' firmy.
 4. Dziennik Ubezpieczeniowy przesyłany jest w formacie UTF-8 - przyjętym standardzie kodowania polskich liter. Nie przesyłamy Dziennika Ubezpieczeniowego w innym formacie w tym przede wszystkim 'bez polskich liter'.

Zamów Dziennik Ubezpieczeniowy

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.