Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2024-04-23 >>>

 

Siła wspólnoty

 

Nawigacja

2024-04-24  

|<<

   

 >>|

2024-04-23  

<<<

>>>

 >>|

2024-04-22  

|<<

     

 

Data publikacji: 2024-04-23

Dz.U. nr: 5975

TUW "TUW" zaufało 2 miliony Członków

(InterRisk, KNF, TUW)

21 kwietnia na stałe zapisze się na kartach historii Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Tego dnia do społeczności "TUW-owskiej" dołączył 2-milionowy Członek. Tyle osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych zaufało Towarzystwu przez ponad 32 lata jego działalności.

 

Zamysłem założycieli TUW "TUW", który jest historycznie pierwszym TUW-em po półwieczu nieobecności tej formy ubezpieczeń w Polsce, było stworzenie zakładu ubezpieczeń wzajemnych, działającego w nurcie inicjatyw społecznych i obywatelskich, a także skupiającego się nie tylko na zrzeszaniu ubezpieczonych osób, czyli Członków Towarzystwa, lecz również na budowaniu więzi środowiskowych.

Dbałość o wspólne interesy

TUW "TUW" dba o interesy swoich Członków, którzy wpłacając składki ubezpieczeniowe i składki członkowskie, budują jego kapitał, a przez swój udział we władzach Towarzystwa współdecydują o jego działalności.

Członkowie TUW "TUW" oprócz umowy ubezpieczenia mogą wyrazić wolę uczestnictwa w Związkach Wzajemności Członkowskiej. Obecnie w TUW "TUW" funkcjonuje 25 ZWC na podstawie umów zawartych ze środowiskami rolniczymi, samorządowymi i diecezjami kościoła katolickiego. Zapisy statutu TUW "TUW" umożliwiają także członkom ZWC - jako współwłaścicielom TUW "TUW" - realizację uprawnień właścicielskich zarówno poprzez swoich przedstawicieli na Walnym Zgromadzeniu (z prawem głosu), jak i poprzez reprezentantów w Radzie Nadzorczej.

Not for profit

Istotnym celem TUW "TUW" jest zapewnienie Członkom przemyślanej ochrony ubezpieczeniowej, która nie jest obciążona narzutem zysku. "TUW-y mają przewagę nad spółkami akcyjnymi, ponieważ nie muszą wypracowywać wysokiej dywidendy, zapewniającej odpowiednią stopę zwrotu akcjonariuszom. To niewątpliwie duży atut. Wskaźnik bezpieczeństwa dotyczący pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi wynosi w TUW "TUW" ponad 200%, co daje komfort, a zarazem przestrzeń do tego, by rozwijać nasze Towarzystwo. Możemy zatem oferować produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych Członków w cenie optymalnej zarówno dla nich, jak i dla Towarzystwa. Nie musimy generować bardzo wysokich zysków, a to oczywiście bezpośrednio przekłada się nie tylko na atrakcyjną cenę naszych produktów, ale również na zakres oferowanej odpowiedzialności" - wyjaśnia Prezes Zarządu Jerzy Lenard.

Co roku TUW "TUW" zawiera ok. 4 mln umów ubezpieczenia.

Ponad 32 lata na rynku ubezpieczeń

Co roku TUW "TUW" zawiera ok. 4 mln umów ubezpieczenia, specjalizuje się w ubezpieczeniach: rolnych, majątkowych, komunikacyjnych i finansowych. Dzięki utrzymywaniu bliskich relacji ze środowiskami rolniczymi, samorządowymi i kościelnymi, TUW "TUW" ma możliwość rozpoznawania potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków i odpowiedniego kształtowania oferty ubezpieczeniowej. "Niewątpliwie ten model doskonale się sprawdza. Nasze Towarzystwo ubezpiecza ok. 180 tys. gospodarstw w Polsce i uprawy o areale 255 tys. ha. Świadczymy także ochronę ubezpieczeniową 13 diecezjom kościoła katolickiego, do których należy ponad 2800 parafii. Istotną grupę naszych Członków stanowią jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie ubezpieczamy majątek ponad 850 gmin, powiatów i miast" - dodaje Prezes Jerzy Lenard

Nowe wyzwania i plany rozwojowe

Mimo ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeniowym, TUW "TUW" nieustannie koncentruje się na rozwoju. Obecnie przygotowuje się do wdrożenia rozporządzenia DORA, regulującego procesy zarządzania incydentami ICT i pracuje nad dostosowaniem się do nowych wymogów KNF odnośnie outsourcingu. Od kilku lat Towarzystwo intensywnie rozwija systemy informatyczne, usprawniające działanie procesów biznesowych i procesów wsparcia. "Mamy zamiar zmodyfikować ofertę naszych flagowych produktów, takich jak: Autocasco, "Bezpieczna Rodzina" i "Bezpieczna Zagroda", a także wprowadzić nowy produkt dla osób prowadzących działalność gospodarczą w małej skali - "Mini Bezpieczny Biznes" i uzupełnić ofertę ubezpieczeń rolnych o kompleksowy produkt dedykowany przedsiębiorcom rolnym, czyli pakiet "Bezpieczny Agrobiznes". Będziemy również zwiększać siłę dotarcia do placówek oświatowych z ofertą ubezpieczenia młodzieży szkolnej, a także do osób, które chcą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej podczas pobytu na wakacjach czy w trakcie podróży. Mogę także uchylić rąbka tajemnicy, że zmierzamy przeprowadzić analizę business case dla produktu, który jeszcze nigdy dotąd nie był oferowany przez TUW "TUW" - zapowiada Prezes Jerzy Lenard.

Istotnym celem TUW "TUW" jest zapewnienie Członkom przemyślanej ochrony ubezpieczeniowej, która nie jest obciążona narzutem zysku.

Liczy się współpraca

Współpraca oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu to kolejne ważne założenie, którym kieruje się TUW "TUW". Odnosi się ona zarówno do Członków Towarzystwa, jak również do współpracowników i partnerów. "Zapoczątkowana w 2019 roku współpraca z InterRisk TU S.A. jest realizowana przy jednoczesnym poszanowaniu i utrzymaniu wzajemności ubezpieczeniowej oraz podmiotowości naszych Członków. Wzajemna wymiana kompetencji i doświadczeń pozwala nam oferować jeszcze lepsze produkty ubezpieczeniowe i wyższą jakość usług" - dodaje Prezes Jerzy Lenard.

TUW "TUW" przywiązuje wagę do tworzenia partnerskiej atmosfery nie tylko w relacjach biznesowych, ale także wśród swoich pracowników. Organizacja pracy oparta na wartościach skoncentrowanych na dążeniu do wspólnego dobra jest również głęboko zakorzeniona w idei wzajemności ubezpieczeniowej. Bezpośrednio wpływa to na dobre relacje panujące w "społeczności TUW-owskiej", a także na zaangażowanie i wyniki osiągane przez pracowników i agentów ubezpieczeniowych. Wszystko to sprawia, że TUW "TUW" jest dziś silną i liczącą się marką na rynku ubezpieczeniowym.

"W tej historycznej chwili składam naszym Członkom podziękowania za okazane zaufanie, a partnerom biznesowym i pracownikom za wzajemną dobrą współpracę, która przyczynia się do systematycznego rozwoju naszego Towarzystwa" - podsumowuje Prezes Jerzy Lenard.


Partnerem artykułu jest TUW "TUW".

 

Zobacz firmy: InterRisk, KNF, TUW

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2024-04-23 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.