Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2024-03-27 >>>

 

Vademecum ubezpieczeń wzajemnych cz. IV

 

Nawigacja

2024-03-28  

|<<

   

 >>|

2024-03-27  

<<<

>>>

 >>|

2024-03-26  

|<<

     

 

Data publikacji: 2024-03-27

Dz.U. nr: 5957

Unikatowe usługi dla szpitali

(CBOS, PZUW, RPP)

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta zasada sprawdza się nie tylko w medycynie, lecz także w ubezpieczeniach. Dotyczy w szczególności ubezpieczeniowej ochrony w ochronie zdrowia.

- Piotr Daniluk, dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW

 

Bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka, jak pisaliśmy w poprzednim odcinku (Zobacz: W imię bezpieczeństwa), są kwintesencją ubezpieczeń wzajemnych, ich atutem i priorytetem. Nabierają wyjątkowego znaczenia w dziedzinach, w których ewentualne szkody mają nie tylko materialny charakter, lecz mogą skutkować utratą zdrowia, kalectwem, nawet śmiercią.

Do takich dziedzin należy właśnie ochrona zdrowia. O tym, jak wychodzić naprzeciw problemom i minimalizować ich skutki, jeśli się pojawią, opowiadamy w kolejnym odcinku "Vademecum ubezpieczeń wzajemnych" - na przykładzie rozwiązań wprowadzanych przez TUW PZUW.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Zwiększanie jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej leży zarówno w interesie pacjentów, jak też szpitali. Rosnąca liczba roszczeń i wysokości zasądzanych odszkodowań staje się coraz większym problemem dla placówek leczniczych, a także ich personelu. Pułap miliona złotych wypłaconego poszkodowanym został już dawno przekroczony. Do zaspokajania roszczeń przestają wystarczać sumy gwarantowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitali.

Coraz wyższe odszkodowania za błędy medyczne to coraz większe wyzwania, aby zadbać o jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów. Wymagają kompleksowych rozwiązań i takim rozwiązaniem ma być projekt Szpital 360 wprowadzany przez TUW PZUW przy współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Łączy diagnozę problemów i zagrożeń z działaniami, które mają im zapobiegać.

Ocena zagrożeń

Diagnozie służą wizytacje medyczne. Są prowadzone przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym. Obejmują zwłaszcza te oddziały szpitalne, które wymagają uwagi ze względu na największą liczbę niepożądanych zdarzeń albo ich ryzyko. Polegają także na analizie procedur i sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. To o tyle ważne, że w przypadku sporu z pacjentem niewłaściwie prowadzona dokumentacja bywa przeszkodą w udowodnieniu, że szpital dołożył staranności w diagnozie i terapii.

Uzupełnieniem wizytacji są badania opinii pacjentów. Pozwalają zdobyć dodatkową i cenną, bo pochodzącą od samych "zainteresowanych" wiedzę, co działa dobrze, a co trzeba poprawić. Opierają się na anonimowych ankietach, opracowanych we współpracy z Biurem Rzecznikiem Praw Pacjenta i Centrum Badania Opinii Społecznej.

Dotyczą takich zagadnień, jak organizacja pobytu w szpitalu, standardy opieki, przestrzeganie zasad higieny czy komunikacja z pacjentami. Pomagają w wychwytywaniu problemów, które bywają niedostrzegane z perspektywy samych szpitali.

Zwiększanie jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej leży zarówno w interesie pacjentów, jak też szpitali.

Jest problem, jest odpowiedź

Lekarstwo zależy od diagnozy. Są nim szkolenia, których tematyka wynika z efektów wizytacji medycznych i badań doświadczeń pacjentów. Dotyczą zapobiegania zakażeniom szpitalnym i błędom medycznych, właściwego prowadzenia dokumentacji oraz praw pacjentów i komunikacji z nimi.

Tematem bywają bardzo szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia, jak analiza badań płodu i postępowanie w przypadkach niedotlenienia okołoporodowego noworodków. To odpowiedź na palące problemy - aż 30% roszczeń dotyczy ginekologii i położnictwa, a tam niepożądane zdarzenia mają często najbardziej dramatyczne skutki.

Wsparcie ze strony ubezpieczyciela obejmuje także inne przedsięwzięcia prewencyjne. Może polegać na dofinansowaniu zakupu sprzętu medycznego poprawiającego jakość leczenia i zmniejszającego ryzyko powikłań, jak też urządzeń do monitoringu otoczenia albo wykrywania pożarów.

Działać, nie czekać

W tak skomplikowanej dziedzinie, jak medycyna, błędy zdarzają się jednak niezależnie od wysiłków. Sztuką jest wychodzić naprzeciw problemom. Temu służy unikatowa na rynku proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń medycznych. Buduje wiarygodność szpitali, a poszkodowanym daje szanse na odzyskanie zdrowia. Obu stronom pozwala uniknąć długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń medycznych: buduje wiarygodność szpitali, a poszkodowanym daje szanse na odzyskanie zdrowia.

Polega na tym, aby z jednej strony zapewnić pacjentowi szybką medyczną pomoc - może to być ponowna operacja, zabieg, wsparcie specjalisty czy rehabilitacja, które pozwolą odwrócić albo zminimalizować skutki niepożądanego zdarzenia. Z drugiej strony, chodzi o to, aby szybko porozumieć się w sprawie wypłaty ewentualnego zadośćuczynienia. To pieniądze, które poszkodowany dostaje od razu i nie musi czekać latami, aż prawomocnym wyrokiem zakończy się postępowanie sądowe.

Proaktywna obsługa obejmuje wsparcie dla szpitali ze stron doświadczonych lekarzy w medycznej ocenie zdarzeń, pomoc prawną, wsparcie w negocjowaniu ugód i w komunikacji kryzysowej. Celem jest również nauka na błędach. Analiza każdego niepożądanego zdarzenia służy wyciąganiu wniosków na przyszłość - poprawie procedur, a także ustalaniu programu szkoleń i innych działań prewencyjnych. W ten sposób domyka się koło zakreślone projektem Szpital 360.

Piotr Daniluk

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW


Za tydzień w kolejnym odcinku "Vademecum": Wyzwania przyszłości.

Partnerem cyklu jest TUW PZUW.

 

Zobacz firmy: CBOS, PZUW, RPP

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2024-03-27 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.