Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2024-03-06 >>>

 

Vademecum ubezpieczeń wzajemnych cz. I

 

Nawigacja

2024-03-07  

|<<

   

 >>|

2024-03-06  

<<<

>>>

 >>|

2024-03-05  

|<<

     

 

Data publikacji: 2024-03-06

Dz.U. nr: 5942

Szybki rozwój i dobre perspektywy

(ICMIF, PZU, PZUW, Polski Gaz, TUW, UZP)

Ubezpieczenia wzajemne nabierają rozpędu. Wartość składki zebranej przez polskie TUW-y w ciągu zaledwie dwóch lat, między 2020 a 2022 rokiem, zwiększyła się o jedną trzecią. Wyprzedziła pod względem dynamiki wzrostu wyniki komercyjnych zakładów.

- Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW

 

Rekordy bije należący do Grupy PZU Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, który w ciągu kilku lat wyrósł na lidera rynku ubezpieczeniowej wzajemności. Ma w nim prawie 34% udziałów, przekroczył miliard złotych rocznego przypisu składki na dwa lata przed założonym w swojej strategii planem. O rosnącej randze i obiecujących perspektywach ubezpieczeń wzajemnych może też świadczyć niedawne przyłączenie do Grupy PZU dwóch kolejnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych - Polskiego Gazu TUW i TUW na Życie.

Rozpoczynamy dziś cykl "Vademecum ubezpieczeń wzajemnych", w którym będziemy co środę, raz w tygodniu, opowiadać o różnych aspektach tej formy ubezpieczenia.

W pogoni za światem

Rosnące znacznie ubezpieczeń wzajemnych to tendencja światowa. Według zeszłorocznego raportu Międzynarodowej Federacji Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych (ICMIF) udział tego rodzaju ubezpieczeń w całym rynku zwiększył się w ciągu 10 lat o kilka punktów procentowych - do 38,4% w Ameryce Północnej i 31,9% w Europie. Są kraje, jak Holandia, Finlandia czy Francja, gdzie przekracza połowę.

W Polsce, w której wzajemność w ubezpieczeniach została zniszczona w okresie komunizmu, jest wciąż dużo do nadrobienia. Jeszcze w II Rzeczpospolitej ubezpieczenia wzajemne obejmowały prawie dwie trzecie rynku, obecnie w przypadku ubezpieczeń non-life - ponad 6%. Największym ubezpieczycielem w okresie międzywojnia był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, przekształcony, po demutualizacji w 1952 roku, w Państwowy Zakład Ubezpieczeń.

Instytucję ubezpieczeń wzajemnych przywróciła dopiero ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku. Pierwszym zakładem ubezpieczeń, który po upadku komunizmu powrócił do idei wzajemności, było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Prekursorem wzajemności w ubezpieczeniach korporacyjnych stał się TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, powołany przez PZU. Dziś ubezpiecza największe przedsiębiorstwa, prawie 200 placówek leczniczych, w większości szpitali, instytucje publiczne, stowarzyszenia i uczelnie, samorządy oraz archidiecezje, diecezje i zakony.

W Polsce, w której wzajemność w ubezpieczeniach została zniszczona w okresie komunizmu, jest wciąż dużo do nadrobienia.

Wspólnota interesów

Obecne zasady funkcjonowania TUW-ów reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 roku. Daje towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych atut, jakim jest zwolnienie tej formy ubezpieczeń z obowiązku przetargowego. Mówi o tym artykuł 103 ustawy: "Do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych". Brak konieczności rozpisywania przetargu przez jednostki sektora finansów publicznych w przypadku przystąpienia TUW-u potwierdził też w swojej interpretacji Urząd Zamówień Publicznych.

Szczególne potraktowanie ubezpieczeń wzajemnych w ustawie wynika ze specyfiki tej formy ubezpieczeń, które opierają się na solidarności i współpracy ubezpieczonych. Idea ubezpieczeń wzajemnych wywodzi się z tradycji samorządności gospodarczej i społeczeństwa obywatelskiego. Przypomina - historycznie młodszy - ruch spółdzielczy.

W TUW-ie ubezpieczeni są nie tylko klientami, lecz przede wszystkim członkami-współwłaścicielami towarzystwa ubezpieczeń. Stanowią dobrowolną wspólnotę, która działa w myśl zasady: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Nie jest nastawiona na zysk. Wspólnym celem jest zapewnienie możliwie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej za możliwie niską cenę. Jest zaspokojenie potrzeb członków towarzystwa, a nie osiąganie przychodów - finansowe nadwyżki, o czym będzie jeszcze mowa, i tak wracają do ubezpieczonych.

Idea ubezpieczeń wzajemnych wywodzi się z tradycji samorządności gospodarczej i społeczeństwa obywatelskiego.

Proste zasady i transparentność

Członkami towarzystwa, w przypadku TUW PZUW, mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem uzyskania członkostwa nie jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Aby się o nie ubiegać, należy złożyć deklarację członkowską i wykupić udział w towarzystwie - koszt wynosi 100 zł. Należy też opłacić wpisowe - od 150 zł, w zależności od wielkości firmy bądź instytucji.

Członkowie mają dostęp do informacji finansowych towarzystwa i podejmują najważniejsze decyzje na walnych zgromadzeniach. W ramach towarzystwa tworzą wspólnoty ubezpieczeniowe zwane związkami wzajemności członkowskiej. To "TUW-y w TUW-ie", które zrzeszają podmioty o podobnym profilu i skali działalności. Rozliczają się w ramach swojego związku, aby uniknąć sytuacji, że takie samo ryzyko ubezpieczeniowe i związane z nim koszty obarczają np. wielkie przedsiębiorstwo i małą wiejską gminę.

Rafał Kiliński

Prezes TUW PZUW


Za tydzień w kolejnym odcinku "Vademecum": Korzyści ze wzajemności.

Partnerem cyklu jest TUW PZUW.

 

Zobacz firmy: ICMIF, PZU, PZUW, Polski Gaz, TUW, UZP

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2024-03-06 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.