Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2024-02-12 >>>

 

INTER Polska

 

Nawigacja

2024-02-13  

|<<

   

 >>|

2024-02-12  

<<<

>>>

 >>|

2024-02-09  

|<<

     

 

Data publikacji: 2024-02-12

Dz.U. nr: 5925

Strategiczna przeszłość i przyszłość INTER Polska

(INTER, PZU)

INTER to ubezpieczyciel niszowy, nakierowany na branżę medyczną. I w tej właśnie branży jesteśmy rozpoznawalni i widoczni. Działamy tu efektywnie od ponad 30 lat. Nie tylko efektywnie rynkowo, lecz także finansowo. Teraz wchodzimy w nowy cykl strategiczny, ale nasze cele pozostają niezmienne - pozostajemy wierni naszej specjalizacji.

- Janusz Szulik, prezes INTER Polska

 

W 2023 roku INTER zdecydowanie przekroczył zakładane plany. Nasze wyniki finansowe sprawiają, że możemy być zadowoleni. Zarówno w spółce majątkowej, jak życiowej możemy wykazać się dobrą rentownością i przypisem. Chcemy rozwijać się dalej.

Cztery kluczowe punkty

Wchodzimy właśnie w kolejny, trzyletni cykl strategiczny. To szósty cykl z kolei, w którym nasze główne kierunki w zasadzie się nie zmieniają. Strategia na lata 2024-2026 zawiera się w czterech kluczowych punktach:

  1. Przywództwo sektorowe w ubezpieczeniach dla branży medycznej
  2. Wzrost udziału w rynku ubezpieczeń dla sektora ochrony zdrowia
  3. Rentowny wynik techniczny w obu spółkach
  4. Rentowny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych

Te cztery punkty są niemal identyczne, jak przy poprzedniej strategii, ale takie też było założenie. Tworząc strategię na lata 2021-2023, wiedzieliśmy, że działania, które chcemy zrealizować, będą wymagać dłuższego horyzontu czasowego. Można więc powiedzieć, że dziś wchodzimy w drugi etap wyznaczonej przed trzema laty strategii, która zakładała przygotowanie się do pełnej ofensywy na rynku ubezpieczeń dla branży medycznej i zdrowotnych dla określonego segmentu rynku. I w tym drugim etapie zaczynamy realizować to, do czego się przygotowywaliśmy.

Koncentracja

W ubezpieczeniach na życie całą naszą uwagę koncentrujemy na branży ochrony zdrowia. Przekierowaliśmy tę koncentrację z ubezpieczeń grupowych na ubezpieczenia indywidualne na życie i mamy w tym zakresie bardzo wymierne rezultaty. Równolegle bardzo ostrożnie podchodzimy do rynku ubezpieczeń grupowych, ponieważ ciągle obserwujemy tam sytuację, którą można by określić mianem "krwawego oceanu". Stawki, jakie funkcjonują na tym rynku, są dla nas po prostu nieakceptowalne. Nie przystępujemy do przetargów, w których poziom stawek jest odległy od zapisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która - jak przypominam - nakłada na ubezpieczycieli obowiązek takiej taryfikacji, która zabezpiecza pokrycie co najmniej wszystkich kosztów. Z naszych obserwacji wynika, że w wielu zapytaniach oczekiwane ceny warunku tego nie pozwalają wypełnić. Ale oczywiście zawsze znajdują się chętni na zaoferowanie ochrony... W ubezpieczeniach majątkowych również zdecydowanie koncentrujemy się na branży medycznej i obsługujemy klientów indywidualnych oraz małe i średnie firmy spoza sektora ochrony zdrowia. Jednak to właśnie branża medyczna w niektórych produktach stanowi już zdecydowanie powyżej 60% naszego portfela.

Wchodzimy w nowy cykl strategiczny, ale nasz kierunek pozostaje niezmieniony.

W nowej strategii zdefiniowaliśmy 28 projektów strategicznych, które w ciągu kolejnych 3 lat będziemy realizować, aby osiągnąć zakładane cele. Chcemy wzbogacać naszą ofertę zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Zintensyfikujemy też nasze działania w obszarze automatyzacji procesów wewnętrznych, by stać się firmą jeszcze zwinniejszą. Dużą wagę przykładamy też do obszaru komunikacji z klientem. Zależy nam, by klienci przy jakiejkolwiek interakcji z nami - czy to przy zdarzeniu szkodowym, czy przy zawieraniu umowy na kolejny okres - mieli poczucie satysfakcji, że postawili na właściwego ubezpieczyciela. I to jest nasz cel.

Rozliczenie

Wejście w nowy cykl strategiczny jest dla nas kluczowym momentem. Ale kluczowe jest również rozliczenie się z realizacji poprzedniego cyklu. Nie ma bowiem przyszłości bez przeszłości. Od wielu lat mamy wdrożoną w firmie Strategiczną Kartę Wyników, która jest dla nas narzędziem do pomiaru realizacji strategii. Jest skonstruowane w taki sposób, że każdy pracownik wie, w jaki sposób przyczynia się do osiągania założonych celów firmy. Strategiczna Karta Wyników jest przy tym sprzężona z systemem motywacyjnym.

Rozliczamy się z realizacji poprzedniej strategii, nie ma bowiem przyszłości bez przeszłości.

Na podstawie mierzalnych wartości możemy obiektywnie powiedzieć, że zrealizowaliśmy cel strategiczny definiowany jako wzrost udziału w rynku, mierzony dla poszczególnych zawodów medycznych i dla podmiotów leczniczych. Zrealizowaliśmy też punkt dotyczący przywództwa sektorowego - rośnie nam wskaźnik spontanicznego postrzegania marki w kategorii ubezpieczeń zawodowych. Możemy się pochwalić, że wśród lekarzy stażystów jest on najwyższy spośród innych marek na rynku. W innych grupach wiekowych jesteśmy na drugim miejscu, po PZU, ale też z dystansem do kolejnych ubezpieczycieli. W obu spółkach INTER ma dodatnie wyniki techniczne i wyniki finansowe ponad plan, czyli wskaźnik dotyczący efektywności technicznej również zrealizowaliśmy. I rozwijaliśmy się w ostatnich trzech latach powyżej tempa rynku w ubezpieczeniach zdrowotnych mierzonych składką, nie liczbą klientów.

Wypełniliśmy więc cele, które wyznaczyliśmy sobie na lata 2021-2023. Co więcej - postawiona poprzeczka została nawet przeskoczona. Poprzednią strategię możemy więc uznać za zrealizowaną i z optymizmem patrzeć na to, co chcemy osiągnąć w kolejnym cyklu strategicznym.

Janusz Szulik

Prezes INTER Polska


Partnerem artykułu jest INTER Polska.

 

Zobacz firmy: INTER, PZU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2024-02-12 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.