Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2023-03-06 >>>

 

Punkty widzenia

 

Nawigacja

2023-03-07  

|<<

   

 >>|

2023-03-06  

<<<

>>>

 >>|

2023-03-03  

|<<

     

 

Data publikacji: 2023-03-06

Dz.U. nr: 5692

Powiązanie punktów karnych ze stawkami OC: ustawowy obowiązek czy szansa na poprawę pozycji konkurencyjnej?

(CEP, Milliman)

Zarówno punkty karne, jaki i roczne przebiegi pojazdów są stosowane w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych w wielu krajach europejskich. Warto przyjrzeć się doświadczeniom innych rynków zwracając szczególną uwagę na to, jak poradzono sobie z przetwarzaniem danych, segmentacją, jak silne są współzależności z innymi cechami oraz jak punkty karne i przebiegi przekładają się na szkodowość.

- Jaroslaw Lech, Milliman

 

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowią znaczącą część portfeli większości zakładów ubezpieczeń w Polsce, a ich rentowność silnie wpływa na wyniki techniczne spółek. Zapoczątkowany dzięki reformom lat 90. rozwój rynku ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej zaowocował zwiększoną konkurencją i rosnącym stopniem zaawansowania modeli taryfikacyjnych OC komunikacyjnego. Zakłady ubezpieczeń pozostające w tyle z jakością i wyrafinowaniem taryf względem konkurencji/rynku narażają się na przyciąganie niedoszacowanych profili ryzyka, a w konsekwencji na spadek rentowności.

Taryfikacyjne modele predykcyjne pozwalają na wyznaczenie oczekiwanej wartości szkód dla profili będących kombinacją cech ubezpieczonego i pojazdu. Ich jakość, niezależnie od tego, czy opierają się na technikach uczenia maszynowego, czy też na bardziej tradycyjnych metodach statystycznych, w dużym stopniu zależy od liczby dostępnych cech dobrze różnicujących ryzyko wystąpienia szkody lub jej wysokość. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Polska należy do krajów używających stosunkowo wielu cech, wciąż jednak można wskazać takie, które nie są powszechnie uwzględniane, pomimo tego, że na wielu rozwiniętych rynkach udowodniono ich zdolności predykcyjne. Przykładami takich cech mogą być chociażby liczba punktów karnych za wykroczenia drogowe czy roczne przebiegi pojazdów. Pomijanie tych cech wynika w dużym stopniu z historycznego braku regulacji ustawowych pozwalających na dostęp do danych policyjnych, odczytów drogomierzy i zgromadzenie dostateczne bogatej historii polis łączącej je ze szkodami.

Ustawodawca przychodzi z odsieczą

Wśród podjętych ostatnio w Polsce działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach znalazły się zmiany ustawowe, których intencją jest doprowadzenie do powiązania taryf OC z punktami karnymi za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym z 2 grudnia 2021 zakłady ubezpieczeń uzyskały podstawę prawną do dostępu do danych o punktach karnych i wykroczeniach drogowych. Ustawodawca wprowadził też zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej wskazujące na oczekiwanie, że zakłady będą przetwarzać dane o punktach w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i taryfikacji.

Taryfikacyjne modele predykcyjne pozwalają na wyznaczenie oczekiwanej wartości szkód dla profili będących kombinacją cech ubezpieczonego i pojazdu.

Począwszy od sierpnia 2020 zakłady ubezpieczeń mogą korzystać z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, wśród których znajdują się odczyty drogomierza przeprowadzane m.in. podczas rutynowych badań technicznych. Odczyty te mogą pozwolić na implementację przebiegu jako zmiennej objaśniającej w modelu taryfikacyjnym.

Zarówno punkty karne, jaki i roczne przebiegi pojazdów są stosowane w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych w wielu krajach europejskich. Warto przyjrzeć się doświadczeniom innych rynków zwracając szczególną uwagę na to, jak poradzono sobie z przetwarzaniem danych, segmentacją, jak silne są współzależności z innymi cechami oraz jak punkty karne i przebiegi przekładają się na szkodowość.

Zaproszenie na spotkanie aktuarialne

16 marca 2023 roku organizujemy w Warszawie śniadanie aktuarialne. Podczas spotkania poruszymy zarówno tematy majątkowe związane m.in. z ujmowaniem punktów karnych w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i tematy życiowe związane ze strategiami produktowymi w ubezpieczeniach życiowych w innych krajach oraz zarządzaniem portfelem aktywów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestracji na stronie meetings.milliman.com/actuarial-breakfast-warsaw-march-2023.

Jaroslaw Lech

Milliman

 

Linki:  

Zobacz także:

Wyzwanie produktowe na rynku ubezpieczeń życiowych


Partnerem artykułu jest Milliman.

 

Zobacz firmy: CEP, Milliman

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2023-03-06 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.