Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2023-03-01 >>>

 

Szkody

 

Nawigacja

2023-03-02  

|<<

   

 >>|

2023-03-01  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2023-02-28  

|<<

     

 

Data publikacji: 2023-03-01

Dz.U. nr: 5689

Tarczyński: 11 mln zł bezspornej kwoty odszkodowania

(Tarczyński)

  • Ubezpieczyciel przekazał decyzję dotyczącą wypłaty kwoty bezspornej
  • Do pożaru w zakładach Tarczyński doszło 20 października 2022

 

Tarczyński informuje, że powziął informację o decyzji ubezpieczyciela dotyczącej przekazania do wypłaty na rzecz spółki kwoty 11,1 mln zł tytułem bezspornej kwoty odszkodowania. Kwota ta stanowi część odszkodowania za szkodę pożarową na terenie zakładu produkcyjnego Tarczyński w Ujeźdźcu Małym objętą ubezpieczeniem majątkowym od wszystkich ryzyk (zobacz: Pożar w zakładach Tarczyński).

11,1 mln zł to część odszkodowania za szkodę pożarową na terenie zakładu produkcyjnego Tarczyński w Ujeźdźcu Małym.

Wypłacane środki zostaną przeznaczone na wymianę, przywrócenie do poprzedniego stanu, naprawę lub zakup analogicznych składników majątkowych, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru. Spółka informuje, że przywróciła sprawność linii produkcyjnej, która została uszkodzona podczas pożaru.

Jednocześnie Tarczyński kontynuuje działania związane z naprawieniem szkody, w tym "celem uzyskania dalszej części odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia utraty zysku oraz odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy świadczącego w dniu zdarzenia prace montażowe w obszarze zniszczonej hali". Wcześniej spółka szacowała, że wartość jej majątku objętego pożarem wyniosła ok. 101 mln zł, a szacowana skala odpisów wartości majątku zniszczonego lub wymagającego naprawy to ok. 51,5 mln zł. Wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku może wynieść ok. 60 mln zł (zobacz: Tarczyński szacuje straty po pożarze). (ANT)

Za:

Tarczyński

money.pl

 

Zobacz firmy: Tarczyński

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2023-03-01 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.