Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2023-02-27 >>>

 

Punkty widzenia

 

Nawigacja

2023-02-28  

|<<

   

 >>|

2023-02-27  

<<<

>>>

 >>|

2023-02-24  

|<<

     

 

Data publikacji: 2023-02-27

Dz.U. nr: 5687

Wyzwanie produktowe na rynku ubezpieczeń życiowych

(Milliman)

Tradycyjne produkty oszczędnościowe z gwarantowaną stopą procentową i udziałem w zysku nie muszą być już uważane za relikt lat dziewięćdziesiątych. Wysokie stopy procentowe ponownie umożliwiają wyjście naprzeciw długoterminowym oczekiwaniom klientów, poszukujących zarówno ochrony ubezpieczeniowej, jak i atrakcyjnych możliwości zabezpieczenia kapitału. Wydaje się jednak, że błędem byłoby proste odkurzenie oferty produktowej sprzed ponad dwudziestu lat.

- Marcin Krzykowski, Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko, Milliman

 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat polski rynek ubezpieczeń na życie został zdominowany przez produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, inwestycyjne produkty strukturyzowane oraz produkty oparte na bezpośrednim pokryciu ryzyka. Oferta długoterminowych produktów oszczędnościowych z gwarancjami znacznie się zawęziła, a czynniki zewnętrzne takie jak niskie stopy procentowe czy wejście w życie dyrektywy kapitałowej Wypłacalność II nie zachęcały ubezpieczycieli do zmian w tym zakresie.

W międzyczasie z powodu czynników rynkowych i regulacyjnych potencjał sprzedażowy ubezpieczeń z funduszem kapitałowym uległ ograniczeniu, dlatego dzisiaj wielu ubezpieczycieli życiowych staje przed koniecznością strategicznej rewizji swojej oferty produktowej.

Wysokie stopy procentowe przychodzą (częściowo) z odsieczą

Zeszłoroczny nagły wzrost stóp procentowych niemal całkowicie odwrócił sytuację, stwarzając możliwości, które jeszcze rok temu byłyby nie do pomyślenia.

Tradycyjne produkty oszczędnościowe z gwarantowaną stopą procentową i udziałem w zysku nie muszą być już uważane za relikt lat dziewięćdziesiątych. Wysokie stopy procentowe ponownie umożliwiają wyjście naprzeciw długoterminowym oczekiwaniom klientów, poszukujących zarówno ochrony ubezpieczeniowej, jak i atrakcyjnych możliwości zabezpieczenia kapitału.

Wydaje się jednak, że błędem byłoby proste odkurzenie oferty produktowej sprzed ponad dwudziestu lat. Wielu ubezpieczycieli doświadczyło problemów związanych z udzielanymi długoterminowymi gwarancjami, których obsługa po spadku stóp procentowych okazała się bardziej kosztowna niż zakładano. Dlatego przy projektowaniu nowej generacji produktów należałoby szczególną uwagę poświęcić podobnym aspektom. Nie można również zignorować kwestii ograniczonej dostępności instrumentów finansowych. Oferta polskiego rynku obligacji skarbowych cały czas obejmuje tylko stosunkowo krótkie terminy zapadalności i zabezpieczenie długoterminowych ryzyk jest trudnym zadaniem.

Zeszłoroczny nagły wzrost stóp procentowych stworzył możliwości, które jeszcze rok temu byłyby nie do pomyślenia.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Rozwój nowych produktów, które będą interesujące dla klientów i przy tym będą również zyskowne oraz nie będą generowały nadmiernych ryzyk dla ubezpieczycieli, jest dużym wyzwaniem. Kluczowe kwestie, których nie można pominąć w projektowaniu produktu, to m.in.:

  • W jaki sposób przedstawić klientom interesującą ofertę zapewniającą choćby częściowe zabezpieczenie przed inflacją, a jednocześnie odpowiednio wynagrodzić pośredników i zagwarantować odpowiednią zyskowność dla towarzystwa?
  • W jaki sposób ograniczyć ryzyka poprzez zdefiniowanie gwarancji w taki sposób, aby zarówno ich faktyczny koszt, jak i wymogi kapitałowe z nimi związane nie okazały się w długiej perspektywie zbyt kosztowne?
  • W jaki sposób już po wdrożeniu nowego produktu prowadzić politykę inwestycyjną, która w miarę możliwości pozwoli na zabezpieczenie się przed kosztem długoterminowych gwarancji w przypadku ponownego spadku stop procentowych?

Podobna dyskusja od kilku lat odbywa się na wielu rynkach europejskich, dlatego wydaje się, że warto skorzystać z tych doświadczeń także w Polsce.

Warto w Polsce skorzystać z doświadczeń innych rynków europejskich.

W Europie Zachodniej tradycyjne produkty z udziałem w zysku zostały wzbogacone o rozwiązania umożliwiające redukcję ryzyka oraz wymogów kapitałowych, dając jednocześnie możliwość zwiększenia stóp zwrotu poprzez dobór bardziej agresywnych strategii inwestycyjnych.

Zaproszenie na spotkanie aktuarialne

16 marca 2023 roku organizujemy w Warszawie śniadanie aktuarialne. Podczas spotkania poruszymy zarówno tematy związane ze strategiami produktowymi w ubezpieczeniach życiowych w innych krajach oraz zarządzaniem portfelem aktywów, jak i tematy majątkowe (m.in. ujmowanie punktów karnych w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych).

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestracji na stronie meetings.milliman.com/actuarial-breakfast-warsaw-march-2023.

Marcin Krzykowski

Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko

Milliman


Partnerem artykułu jest Milliman.

 

Zobacz firmy: Milliman

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2023-02-27 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.