Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2022-09-05 >>>

 

Punkty widzenia

 

Nawigacja

2022-09-06  

|<<

   

 >>|

2022-09-05  

<<<

>>>

 >>|

2022-09-02  

|<<

     

 

Data publikacji: 2022-09-05

Dz.U. nr: 5567

Nowe życie Vienny Life

(InterRisk, UOKiK, VIG, Vienna Life, Wiener)

Vienna Life chce być jednym z dwóch brandów życiowych grupy VIG w Polsce w długim terminie. Chcemy mieć szeroką ofertę dla klienta indywidualnego i zachować elastyczność dla pośredników - na niej wygrywamy i to jest nasza przewaga konkurencyjna. Chcemy też zachować wysokie tempo rentownego wzrostu. Na tym się skupiamy, to nasza strategia.

- Tomasz Borowski, prezes zarządu Vienna Life TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group

 

Pod koniec 2020 roku Vienna Life przyjęła nową strategię, którą teraz dynamicznie realizujemy. Jest bardzo prosta i skuteczna. Opiera się na 3 filarach:

  1. Szybki rozwój sprzedaży - z ambicją bycia w długim okresie w pierwszej rynkowej trójce pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży.
  2. Rentowny rozwój - historyczne produkty UFK nie wpływają na nasze bieżące wyniki.
  3. Szeroka paleta produktów - z monolinera przekształciliśmy się w multilinera, z pełną ofertą ubezpieczeń dla klienta indywidualnego. Docieramy do niego poprzez multiagencje, pośredników finansowych, a także partnerów banacassurance, w tym banki spółdzielcze, oraz co ważne - przez pośredników majątkowych, we współpracy ze spółkami grupy VIG - Wienerem i InterRiskiem.

Oferta produktowa

Przez półtora roku, od czasu rozpoczęcia prac nad wdrożeniem nowej strategii Vienny Life wprowadziliśmy do oferty paletę ubezpieczeń, którą nazywamy kapitalną linią produktową. Jej wspólnym mianownikiem jest prostota oraz atrakcyjna relacja zakresu ubezpieczenia do jego ceny. Nasza linia produktów ochronnych zawiera m.in. ubezpieczenie KAPITALna OCHRONA+, czyli nasze podstawowe terminowe ubezpieczenie na życie, bardzo dobrze odbierane przez pośredników kredytowych. KAPITALna GRUPA+ to ubezpieczenie konkurencyjne do oferowanych powszechnie grup otwartych z pakietem assistance MEDIPASS od Wienera. Dystrybuujemy ją przede wszystkim w multiagencjach majątkowych, uzupełniając ofertę ubezpieczeń majątkowych Wienera o ofertę ubezpieczeń na życie. Z kolei dla InterRisku zbudowaliśmy pakiet ryzyk życiowych do produktu majątkowego Moja Rodzina i nawiązaliśmy dobrą współpracę w zakresie bancassurance. Współpraca z Wienerem i InterRiskiem to dwa różne modele działające niezależnie od siebie. Znaleźliśmy nisze, które dotychczas nie były przez grupę VIG zagospodarowane. Jest to historycznie pierwsza tak udana próba nawiązania współpracy między spółkami VIG, między życiem i majątkiem - i zaczyna działać.

Vienna Life ma ambicję bycia w długim okresie w pierwszej rynkowej trójce pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży.

Ze względu na wejście w życie interwencji produktowej przebudowaliśmy też produkty inwestycyjne ze składką regularną i jednorazową. Wprowadziliśmy do oferty m.in. KAPITALny PLAN+ czyli endowment ze stopą gwarantowaną i KAPITALny CEL+ - hybrydę w konkurencyjnej do standardu rynkowego postaci. Jako jeden z nielicznych graczy na rynku mamy nadal w ofercie atrakcyjny singlowy produkt UFK, zgodny z zasadami interwencji produktowej, równocześnie posiadający szeroką paletę funduszy, zarówno tych do wyboru przez klienta, jak i rozwiązań Vienna Life - dedykowanych funduszy zarządzanych przez naszych doradców inwestycyjnych.

Oprócz zupełnej przebudowy portfolio produktowego, w ciągu półtora roku pozyskaliśmy do współpracy ok. 300 nowych pośredników i 1500 OWCA, głównie dzięki rozpoczęciu intensywnej współpracy ze spółkami majątkowymi VIG. W naszym portfelu mamy obecnie już ok. 15% klientów, którzy posiadają terminówkę lub grupę otwartą. A to dopiero początek.

Upraszczanie

Wprowadzimy również kilka konkretnych inicjatyw, w tym jeden duży projekt w zakresie technologii wspierających agenta. W 4. kwartale tego roku oddamy w ręce wybranych pośredników wersję testową narzędzia do zarządzania całym procesem sprzedażowym i portfelem ubezpieczeń. Taki agencyjny toolbox - narzędzie, które uprości ścieżki sprzedaży i dostarczy pośrednikom potrzebnych informacji na każdym etapie obsługi klienta. Mamy bowiem ambicję, by rozwiązania technologiczne Vienna Life oferowały jedne z najprostszych na rynku, intuicyjne ścieżki sprzedaży. Skupiając się do tej pory na grupie 3, mieliśmy do czynienia z bardzo uregulowanym segmentem rynku, gdzie proces sprzedaży jest z założenia dość skomplikowany. Wchodząc na rynek ubezpieczeń ochronnych, staramy się budować naszą przewagę nie tylko zakresem i atrakcyjną ceną, ale również przyjaznym dla agenta i klienta procesem analizy potrzeb i zawarcia umowy. Z uwagi na to, że jesteśmy przy tym graczem dość niedużym, dysponującym własnym zapleczem IT, jesteśmy w stanie wdrażać produkty i modyfikować procesy szybko w oparciu o potrzeby konkretnych partnerów biznesowych. Naszą przewagą jest więc również elastyczność.

Zdecydowanym krokiem weszliśmy w rynek ubezpieczeń ochronnych i zamierzamy się tu zadomowić na dobre.

Naszym klientem jest nie tylko ubezpieczający czy ubezpieczony. Dbamy również o naszych pośredników. Chcemy, by ich doświadczenie było docelowo jednym z najlepszych na rynku. W tym celu zbudowaliśmy osobną strategię nastawioną na wspomniane uproszczenia, która będzie wdrażana od przyszłego roku. Customer experience to niby takie wyświechtane hasło, ale my podchodzimy do niego bardzo pragmatycznie.

Spojrzenie w przeszłość

Istotna część naszej działalności to wciąż zarządzanie portfelem UFK, co ma dwa wymiary. Z jednej strony mamy nadal blisko 2 mld zł aktywów klientów w zarządzaniu i oferujemy naszym klientom usługi zarządzania, które odpowiadają ich potrzebom inwestycyjnym m.in. poprzez minimalizację zmienności. Drugi wymiar to produkty starej generacji, które wciąż generują spory z klientami. W ramach nowego rozdania, zapewniliśmy sobie odpowiednie zaplecze finansowe do zarządzania tym tematem. Wspieramy też klientów, którzy zrezygnowali z umowy i na bazie obowiązujących przepisów chcą odzyskać opłaty likwidacyjne. Zresztą, tak jak wszystkie spółki z grupy VIG, jesteśmy za mediacjami z klientami i je prowadzimy. Z drugiej strony zdecydowanie sprzeciwiamy się i zwalczamy nieuczciwe praktyki, polegające na namawianiu naszych klientów do zerwania umowy i na nielegalnym handlu ich danymi. Aktywnie przeciwdziałamy takim przypadkom, m.in. zgłaszając do UOKiK i innych odpowiednich organów nasze uzasadnione podejrzenia. Vienna Life z pełną determinacją analizuje i przeciwdziała zidentyfikowanym przypadkom nieuczciwych praktyk.

Dziś Vienna Life nie działa już tylko jako dostawca produktów uefkowych. Zdecydowanym krokiem weszliśmy w rynek ubezpieczeń ochronnych i zamierzamy się tu zadomowić na dobre. Jesteśmy więc na rynku niejako zupełnie nowym graczem. Ale graczem z ambicjami i pomysłem na długofalowy rozwój.

Tomasz Borowski

Prezes zarządu Vienna Life TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group


Partnerem artykułu jest Vienna Life.

 

Zobacz firmy: InterRisk, UOKiK, VIG, Vienna Life, Wiener

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2022-09-05 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.