Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2022-08-23 >>>

 

Akcelerator Wiedzy Brokera

 

Nawigacja

2022-08-24  

|<<

   

 >>|

2022-08-23  

<<<

>>>

 >>|

2022-08-22  

|<<

     

 

Data publikacji: 2022-08-23

Dz.U. nr: 5557

Kompleksowa oferta UNIQA dla spółdzielni mieszkaniowych

(Uniqa)

Nowy pakiet ubezpieczeń dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi spotkał się z dużym zainteresowaniem brokerów w czasie jednego ze szkoleń w ramach Akceleratora Wiedzy Brokera. O kompleksowości ochrony, która polega m.in. na tym, że można ją dowolnie komponować i rozszerzać o dodatkowe ubezpieczenia pisze Aleksandra Kubiak, dyrektorka Działu Rozwoju Oferty Produktowej, UNIQA

 

Świadomość ubezpieczeniowa naszych klientów, przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowych, jest bardzo duża i podyktowana w głównej mierze czynnikami zewnętrznymi, tj. ryzykiem związanym z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i konsekwencjami, jakie wywołują anomalie pogodowe.

Nasze dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że klienci oczekują pełnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, zarówno w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych albo ryzyk wszystkich, jak i w zakresie odpowiedzialności cywilnej, co daje możliwość naprawienia wyrządzonej szkody (rzeczowej lub osobowej) przez ubezpieczyciela. Dlatego nowa oferta UNIQA skierowana do klientów z sektora mieszkalnictwa jest pakietowa, a jej szeroki zakres daje gwarancję kompleksowej ochrony, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Nie tylko spółdzielnie mieszkaniowe

Co ważne, nowy produkt przeznaczony jest nie tylko dla spółdzielni mieszkaniowych, ale również dla innych podmiotów z branży mieszkalnictwa, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zarządzania budynkami wielomieszkaniowymi. Klientem docelowym może być zarówno Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, jak i spółki gminne oraz zarządcy nieruchomości.

W ramach pakietu ubezpieczeń dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi (PSM), ochroną ubezpieczeniową obejmowane jest mienie oraz odpowiedzialność cywilna podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi. Odpowiadamy za szkody, które polegają na utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu mienia w wyniku wszelkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

W ubezpieczeniu mienia do wyboru są dwa warianty ochrony. Klient, w zależności od preferencji, może wybrać ubezpieczenie all risk (ryzyka wszystkie) albo skomponować własny zakres, dobierając do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane) dodatkowe ubezpieczenia:

Nowa oferta UNIQA skierowana do klientów z sektora mieszkalnictwa jest pakietowa, a jej szeroki zakres daje gwarancję kompleksowej ochrony.

  1. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych,

wraz z licznymi klauzulami dodatkowymi.

Wyróżniki oferty

Ofertę UNIQA wyróżnia również szeroki zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych. Zdefiniowane są 22 ryzyka, brak kwotowych ograniczeń odpowiedzialności, rozszerzone definicje zarówno w zakresie podstawowym, jak i w klauzulach.

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia PSM, klienci - spółdzielnie mieszkaniowe i Towarzystwa Budownictwa Społecznego - otrzymują bezpłatną klauzulę ubezpieczenia kosztów dla szkód katastroficznych.

Natomiast w odniesieniu do OC zaletą nowego produktu PSM jest odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa, a w zakresie podstawowym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu osób trzecich, powstałe w wyniku zalań i przepięć. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku spółdzielni mieszkaniowych ochroną obejmujemy działalność statutową.

Rozszerzenie oferty produktowej

Kolejną nowością w pakiecie PSM jest możliwość rozszerzenia oferty produktowej o ubezpieczenie asysty i ochrony prawnej naszego klienta. W ramach Telefonicznej Asysty Prawnej ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szereg świadczeń i konsultacji w zakresie pomocy prawnej.

Warto zwrócić również uwagę na szereg klauzul dodatkowych, które rozszerzają standardowy zakres udzielonej ochrony zarówno w ubezpieczeniu mienia, jak i w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W ogólnych warunkach ubezpieczenia są dostępne 24 klauzule. Są to klauzule dodatkowo płatne, ale gwarantują pełną ochronę ubezpieczeniową. W ubezpieczeniu mienia nowością jest klauzula ubezpieczenia kosztów utraty mediów i prac budowlano-montażowych, natomiast w ubezpieczeniu OC - klauzula ubezpieczenia czystych strat finansowych, OC za szkody w środowisku naturalnym oraz OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach.

UNIQA wybrała najlepsze z dostępnych rozwiązań produktowych, procesowych i systemowych, wykorzystując przy tym sugestie sieci sprzedaży.

Podążamy za klientami

Wraz z rosnącym zainteresowaniem ubezpieczeń w sektorze mieszkalnictwa zmienia się oferta ubezpieczycieli dla tej grupy klientów. Przede wszystkim zwiększa się zakres udzielanej ochrony. Zmieniają się też potrzeby klientów i dlatego też zmienia się oferta dla nich.

Nowa oferta produktowa dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi to efekt długoletniego doświadczenia UNIQA ze współpracy z klientami z sektora mieszkalnictwa. Oferta ta jest elastyczna i daje możliwość dopasowania jej do potrzeb klientów z sektora mieszkalnictwa, jest odpowiedzią na ich potrzeby oraz gwarancją udzielenia pełnej ochrony ubezpieczeniowej w różnych sytuacjach losowych. Bazując na swoich dotychczasowych, długoletnich doświadczeniach, UNIQA wybrała najlepsze z dostępnych rozwiązań produktowych, procesowych i systemowych, wykorzystując przy tym sugestie sieci sprzedaży. Dodatkowo, klienci mają możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy prewencyjnej iUniqa.

 

Linki:  

Zobacz pozostałe teksty z cyklu:

Akcelerator Wiedzy Brokera


Partnerem cyklu jest Uniqa.

 

Zobacz firmy: Uniqa

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2022-08-23 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.