Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2022-07-25 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2022-07-26  

|<<

   

 >>|

2022-07-25  

<<<

>>>

 >>|

2022-07-22  

|<<

     

 

Data publikacji: 2022-07-25

Dz.U. nr: 5537

EIOPA wysłuchała postulatów rynku na temat ESG

(EIOPA, PIU)

20 lipca EIOPA opublikowała "Guidance on the integration of the customer's sustainability preferences in the suitability assessment under IDD". Dokument ma na celu ułatwienie wdrażania rozporządzenia delegowanego IDD, zobowiązującego zakłady ubezpieczeń i pośredników doradzających w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP) do badania preferencji klientów w zakresie ESG. Wydawać by się mogło, że opublikowany przez EIOPA dokument to kolejny zestaw wytycznych, które będą musiały być stosowane w oparciu o zasadę "przestrzegaj lub wyjaśnij". Nic bardziej mylnego

- Bartosz Bigaj, szef Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli

 

Rozporządzenie ws. EIOPA przewiduje możliwość wydawania wytycznych i zaleceń skierowanych do organów nadzoru lub instytucji finansowych. Mają one zapewnić spójne i skuteczne praktyki nadzorcze oraz zapewnienie stosowania prawa UE. Angielska wersja rozporządzenia posługuje się przy tym pojęciami "guidelines" dla "wytycznych" i "recommendations" dla "zaleceń".

Stanowisko EIOPA nie jest wiążące

Opublikowany przez EIOPA dokument zatytułowany "guidance" nie jest zatem ani wytycznymi, ani zaleceniami. Jego tytuł należałoby tłumaczyć raczej jako "porada" lub "wskazówka" dotycząca uwzględnienia preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju. Potwierdza to treść samej porady, w której czytamy, że nie powinna być traktowana jako wytyczne lub narzędzie konwergencji nadzorczej. Co najważniejsze - jej charakter nie jest wiążący ani dla krajowych organów nadzoru, ani instytucji finansowych.

Organy nadzoru nie będą musiały potwierdzać, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do wskazówek, jak miałoby to miejsce w przypadku wytycznych lub zaleceń. EIOPA podkreśla jednak, że krajowe organy nadzoru będą mogły przyjąć własne i bardziej rygorystyczne podejścia do promowania ochrony konsumentów i badania preferencji dotyczących ESG. Przepisy lokalne nie powinny jednak naruszać obowiązujących aktów ustawodawczych UE w tej dziedzinie.

Organy nadzoru nie będą musiały potwierdzać, czy stosują się lub czy zamierzają zastosować się do wskazówek EIOPA.

Siedem głównych obszarów

W swojej poradzie EIOPA skupiła się na siedmiu kluczowych obszarach:

  • informacji, jakich należy udzielić klientom o celu badania preferencji dotyczących ESG;
  • sposobie zbierania od klienta tych informacji;
  • przeprowadzeniu okresowej oceny preferencji ESG;
  • pozyskiwaniu informacji o zrównoważonych cechach IBIP;
  • sposobie zapewnienia, że IBIP realizuje preferencje ESG klienta;
  • obowiązkach przechowywania dokumentacji;
  • kompetencjach niezbędnych do przeprowadzenia oceny preferencji ESG.

Porada przewiduje, że dystrybutorzy muszą upewnić się, że klienci dobrze rozumieją pojęcie "preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju", tak aby mogli świadomie wybrać, czy i w jakim stopniu dany produkt powinien zostać włączony do ich inwestycji. Informacje na temat preferencji ESG mogą być zbierane jako ostatni element analizy celów inwestycyjnych klienta. Nie powinno to jednak uniemożliwiać klientowi przedstawienia swoich preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju na wcześniejszym etapie. Informacje pozyskane od klienta powinny być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić dopasowanie właściwego produktu.

Ważne jest, aby w całym procesie zakłady i pośrednicy ubezpieczeniowi byli neutralni i bezstronni oraz nie sugerowali odpowiedzi klientowi. W przypadku obecnych klientów, dla których przeprowadzono już ocenę adekwatności, pośrednicy i zakłady powinni wykorzystać następną regularną aktualizację istniejącej oceny adekwatności w celu określenia preferencji klienta w zakresie ESG. Nie oczekuje się przy tym przeprowadzania oceny okresowej w dniu wejścia w życie nowych przepisów. W poradzie podkreśla się także, że ubezpieczyciele i pośrednicy nie powinni wywierać presji na kliencie, aby ten dostosował swoje preferencje. Gdy produkt nie spełnia początkowych preferencji ESG klienta, zakład lub pośrednik ubezpieczeniowy nie powinien rekomendować produktu, który nie odpowiada tym preferencjom, chyba że klient zdecyduje się je zmienić.

EIOPA przychyliła się do postulatów rynku, w tym także tych zgłaszanych przez PIU.

EIOPA sugeruje także, aby ubezpieczyciele i pośrednicy udzielający porad w zakresie IBIP, prowadzili ewidencje wszystkich istotnych informacji na temat sytuacji, w których preferencje klienta w zakresie zrównoważonego zostały uwzględnione wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

W swoim stanowisku EIOPA podkreśla także znaczenie odpowiednich kompetencji pracowników zakładów i pośredników sprzedających IBIP. Powinni oni posiadać podstawową wiedzę i kompetencje, umożliwiające ocenę preferencji klienta w zakresie ESG oraz dobrze znać produkty, co do których udzielają porad.

EIOPA posłuchała uwag rynku

Wykorzystanie przez EIOPA zupełnie innego, niewiążącego, choć bardzo podobnie brzmiącego narzędzia, jest ogromną zmianą w stosunku do pierwotnie konsultowanego projektu. EIOPA przychyliła się do postulatów rynku, w tym także tych zgłaszanych przez PIU. W konsultacjach EIOPA podkreślaliśmy potrzebę opracowania prostszego dokumentu, który pozwoli zakładom i pośrednikom na większą elastyczność w realizacji nowych obowiązków. Nasz głos został usłyszany. EIOPA postanowiła wstrzymać prace nad wydawaniem wytycznych. Skupiła się na zapewnieniu nadzorcom, zakładom i pośrednikom wskazówek dotyczących nowych wymogów preferencji ESG przed 2 sierpnia, kiedy to nowe wymogi wejdą w życie.

Bartosz Bigaj

Szef Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2022-07-25 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.