Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2022-06-13 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2022-06-14  

|<<

   

 >>|

2022-06-13  

<<<

>>>

 >>|

2022-06-10  

|<<

     

 

Data publikacji: 2022-06-13

Dz.U. nr: 5509

PRIIPs, czyli nowe dokumenty i stare problemy

(ESAs, KE, KNF, PIU)

Europejskie Organy Nadzoru (ESAs) opublikowały poradę w sprawie przeglądu rozporządzenia PRIIPs. Stanowisko PIU w tej kwestii nie zmieniło się. PRIIPs nie osiągnęło założonego celu, a nieustanne zmiany nie przynoszą korzyści dla klientów.

- Bartosz Bigaj, szef Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli

 

Porada ESAs została przygotowana w oparciu o dane z nadzorów krajowych. Ujrzała światło dzienne 2 maja. Europejskie Organy Nadzoru zachęcają unijnych legislatorów do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań konsumenckich. Zdaniem ESAs, przegląd PRIIPs musi być szeroki, a zmiany głębokie i poprzedzone takimi właśnie badaniami.

Co na plus?

Wiele postulatów ESAs trzeba uznać za słuszne. Przede wszystkim PRIIPs faktycznie wymaga gruntownej reformy, co niejednokrotnie postulował rynek ubezpieczeniowy i krajowe nadzory. ESAs proponują digitalizację KID i zmianę formy tego dokumentu. Sugerują także, by najważniejsze informacje dla klienta były zamieszczone w podsumowaniu na górze KID, chyba że badania konsumenckie wykażą, że takie rozwiązanie nie zdaje egzaminu. Kłopot w tym, że porada ESA nie uwzględnia dostosowania tych informacji do cech produktów ubezpieczeniowych.

Dobrym postulatem jest też zapewnienie spójności między informacjami w KID a MiFID II i IDD. Na uznanie zasługuje również pomysł dodania do PRIIPs wyjaśnienia, że celem tego rozporządzenia jest zapewnienie balansu pomiędzy porównywalnością a zrozumiałością produktów. Przy czym, w razie wątpliwości, na pierwszym miejscu powinno być to drugie. Warto również zwrócić uwagę na ograniczoną objętość dokumentu KID, co już obecnie stwarza ogromne problemy dla zakładów ubezpieczeń. Jak umieścić wszystkie wymagane przepisami informacje jedynie na 3 stronach?

Europejskie Organy Nadzoru zachęcają unijnych legislatorów do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań konsumenckich.

A co na minus?

Niestety nie wszystkie postulaty ESAs należy oceniać pozytywnie. Szczególnie problematyczna wydaje się propozycja ujawniania dodatkowych informacji o kosztach w przypadku produktów wielofunduszowych, czyli tzw. MOP (multi-option products). Przygotowanie takich danych dla produktów obejmujących dziesiątki, a czasami nawet setki funduszy będzie ogromnym obciążeniem dla zakładów, a czasami może w być niemożliwe. Krytycznie trzeba ocenić także uwzględnienie wyników osiągniętych w przeszłości dla niektórych PRIIPs. Jak powszechnie wiadomo, stopy zwrotów z przeszłości nie gwarantują ani nie przesądzają o niczym na przyszłość. Również wymóg przygotowania KID w formie odpowiedniej do odczytu maszynowego (możliwego do odczytania przez komputer) wydaje się nieuzasadniony. ESAs nie precyzują, o jaki format dokumentu chodzi i czy wystarczy, że będzie to PDF czy też format bardziej technologicznie zaawansowany. Nie jest też jasne, co ESAs rozumieją przez obowiązek "łatwego dostępu" do KID na stronie internetowej producenta PRIIPs.

Każdy dodatkowy wymóg dla zakładu ubezpieczeń musi wiązać się z istotną korzyścią dla klienta.

Co przed nami?

Najważniejsze dla rynku i dla konsumentów jest to, że ESAs uświadomiły sobie w końcu konieczność gruntownej zmiany PRIIPs. Zmiany zapowiedziała już Komisja Europejska, chociaż poza zapowiedziami nie podjęła jeszcze żadnych oficjalnych działań.

PIU poprzez biuro w Brukseli na bieżąco śledzi prace nad PRIIPs. W dialogu z ESAs i KNF chcemy podkreślać przede wszystkim to, że każdy dodatkowy wymóg dla zakładu ubezpieczeń musi wiązać się z istotną korzyścią dla klienta. W przeciwnym razie są niczym więcej, jak dodatkowym kosztem. Wszelkie zmiany muszą też uwzględniać specyfikę rynku ubezpieczeniowego i zapewniać ubezpieczycielom elastyczność we wdrażaniu.

Bartosz Bigaj

Szef Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: ESAs, KE, KNF, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2022-06-13 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.