Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2022-05-30 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2022-05-31  

|<<

   

 >>|

2022-05-30  

<<<

>>>

 >>|

2022-05-27  

|<<

     

 

Data publikacji: 2022-05-30

Dz.U. nr: 5499

Druga połowa roku pod znakiem legislacji

(EIOPA, ESA, KE, PIU)

Druga połowa roku zapowiada się w Brukseli bardzo pracowicie. Wiele prac będzie dotyczyło kluczowych obszarów działalności zakładów ubezpieczeń. Musimy, poprzez nasze biuro, trzymać rękę na pulsie.

- Bartosz Bigaj, szef Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli

 

W drugiej połowie roku prezydencja francuska prawdopodobnie przygotuje ostateczny projekt Rady ws. nowelizacji Solvency II. Rynek optuje za zachowaniem równowagi między przepisami dyrektywy i rozporządzenia delegowanego do niej. Chce też zapewnienia wystarczającego czasu na wdrożenie nowych wymogów.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Solvency II powinna zapewniać szersze niż dziś stosowanie zasady proporcjonalności oraz nie zmieniać sposobu ustalania stopy wolnej od ryzyka (z opartej na obligacjach na opartą na swapach). Nie ma też potrzeby wprowadzać dodatkowych zmian w wymogach dotyczących wypłacalności. Te, które funkcjonują, są skuteczne o czym świadczy odporność sektora nawet w czasie pandemii. Nie należy także rozszerzać ORSA i wymagać włączenia buforów bankowych do regulacji wypłacalności grupy ubezpieczeniowej. To podejście niezgodne ze specyfiką rynku ubezpieczeniowego.

Solvency II to tylko jeden z filarów bezpieczeństwa. Drugim jest IRRD, czyli dyrektywa o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Miała to być dyrektywa minimalnej harmonizacji. Tak się jednak nie stanie. Przyjęła kształt dyrektywy ramowej z wieloma rozporządzeniami delegowanymi. Dla państw członkowskich oznacza to jedno - mniejsza swoboda w budowaniu nowych rozwiązań na rynkach lokalnych i z uwzględnieniem lokalnych ryzyk. Istnieje również ryzyko kopiowania rozwiązań bankowych w IRRD, co nie byłoby korzystne. Dodatkowo przepisy Solvency II już przewidują narzędzia w zakresie, o którym mowa w IRRD. Jest to tzw. drabina nadzorcza (ang. supervisory ladder of intervention), czyli plan tego co powinno i kiedy powinno się zadziać przy niedopełnieniu przez zakład poziomu SCR i MCR. Od wejścia w życie Solvency II 12 zakładów ubezpieczeń z 6 państw naruszyło wymogi SCR. To mniej niż 0,5% wszystkich zakładów podlegających Solvency II.

Solvency II powinna zapewniać szersze niż dziś stosowanie zasady proporcjonalności oraz nie zmieniać sposobu ustalania stopy wolnej od ryzyka.

Oprócz bezpieczeństwa, zrównoważone finansowanie

Wszystkie akty prawne spod znaku ESG mają w tej chwili na agendzie UE wysoką pozycję. Kluczowa jest Taksonomia, czyli podstawowy akt prawny dla definiowania zrównoważonych inwestycji. Rynek ubezpieczeniowy powinien skupić się przede wszystkim na dwóch postulatach. Po pierwsze, okres przejściowy do wprowadzenia nowych wymogów powinien być odpowiednio długi. To generalny postulat krajów naszego regionu, które mają mniej danych i mniejsze doświadczenie w zielonej transformacji niż kraje z Europy Zachodniej.

Po drugie, wiadomo, że każdy z krajów europejskich ma inny miks energetyczny. W zielonej transformacji trzeba uwzględnić specyfikę rynków, które nie mają doświadczenia z zielonymi inwestycjami poprzez zapewnienie im elastyczności i możliwości wypracowania właściwych praktyk.

Nowy zielony ład to nie tylko Taksonomia, ale także wiele nowych regulacji dotyczących sprawozdawczości. Mówimy przede wszystkim o dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw, czyli CSRD. Rynek ubezpieczeniowy postuluje, by raporty związane ze zrównoważonym rozwojem powstawały na poziomie grup ubezpieczeniowych, a nie dla każdej spółki osobno.

Wszystkie akty prawne spod znaku ESG mają w tej chwili na agendzie UE wysoką pozycję.

Ochrona klientów na rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

2 maja br. Europejskie Organy Nadzoru (ang. European Supervisory Authorities - ESA) opublikowały Poradę techniczną dotyczącą przeglądu PRIIPs. Z kolei 29 kwietnia br. EIOPA przekazała KE Raport końcowy dotyczący porady technicznej w sprawie niektórych aspektów dotyczących ochrony inwestorów indywidualnych. Rynek ubezpieczeniowy postuluje, by zmiany legislacyjne odnoszące się do produktów inwestycyjnych odzwierciedlały specyfikę sektora ubezpieczeniowego, która różni się między rynkami krajowymi. Ważne jest, aby projektowane przepisy umożliwiały rzetelne i profesjonalne doradztwo przy zakupie inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych. Nie mogą one ograniczać dostępności tych produktów oraz muszą zapewniać różnorodność kanałów dystrybucji. Ustawodawcy unijni nie powinni mnożyć obowiązków informacyjnych wobec klientów, a skupić się raczej na tym by były one dla nich zrozumiałe.

Czy to wszystko?

To tylko najważniejsze prace legislacyjne w UE. Nie wspomniałem m.in. o AML, dyrektywie o kredycie konsumenckim, otwartych finansach, sztucznej inteligencji i wielu, wielu innych aktach. Przed PIU ogrom pracy. Pamiętajmy, że w czerwcu zaczyna się czeska prezydencja w Radzie UE. To bardzo dobry moment do przekazywania uwag krajów CEE na potrzeby przygotowania projektów legislacyjnych.

Bartosz Bigaj

Szef Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, ESA, KE, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2022-05-30 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.