Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-05-18 >>>

 

Grupa PZU

 

Nawigacja

2021-05-19  

|<<

   

 >>|

2021-05-18  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2021-05-17  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-05-18

Dz.U. nr: 5241

Zarządzanie ryzykiem w strategii korpo PZU

(PSP, PZU, PZU LAB)

PZU wykorzystuje swoje doświadczenie i nowoczesne technologie w rozwiązaniach, które wspierają klientów korporacyjnych w unikaniu szkód lub zmniejszaniu ich rozmiarów.

- Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego w PZU

 

Nowa strategia PZU w obszarze biznesu korporacyjnego koncentruje się na budowaniu długotrwałej i partnerskiej relacji z klientem i pośrednikiem. Podobnie jak w poprzednich latach, nadal będziemy wychodzić poza tradycyjne ramy postrzegania roli ubezpieczyciela. Planujemy, na znacznie większą skalę niż dotychczas, wspierać naszych klientów w zarządzaniu ryzykiem wykorzystując do tego nasze know-how i możliwości, jakie dają nowoczesne technologie.

Z perspektywy ubezpieczyciela, rola brokera w zarządzaniu ryzykiem jest fundamentalna. Brokerzy doskonale zdają sobie sprawę z potrzeby zarządzania ryzykiem i wspierają nas przy realizacji konkretnych działań. Na koniec dnia zarówno dla brokerów, jak i dla nas liczy się zadowolony i dobrze obsłużony klient.

Prewencja w ubezpieczeniach majątkowych

Przedsiębiorcy przeznaczają znaczne środki na różnego rodzaju zabezpieczenia, w tym systemy ochrony przeciwpożarowej. Z naszych obserwacji, popartych także statystykami Państwowej Straży Pożarnej, wynika jednak, że instalacje te bardzo często zawodzą w sytuacji kryzysowej. Blisko połowa instalacji gaśniczych jest niesprawna albo nie w pełni sprawna, podobnie jak ponad połowa hydrantów wewnętrznych. Przeważnie przyczyną jest niewłaściwe utrzymywanie tych zabezpieczeń, co sprawia, że z biegiem lat przestają one być sprawne.

PZU chce pomagać klientom zmienić tę sytuację. W przypadku ubezpieczeń majątkowych wymienić można dwa przykłady konkretnych działań Pionu Klienta Korporacyjnego. Pierwszy to nasz program prewencyjny Ryzyko PRO. W jego ramach instalujemy u klientów system, który umożliwia monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w kluczowych z perspektywy ryzyka obszarach działania przedsiębiorstwa, takich jak produkcja, logistyka oraz park maszynowy. Nad programem Ryzyko PRO pracujemy od jakiegoś czasu, mamy już za sobą ponad 30 wdrożeń w zakładach przemysłowych. Łączna wartość majątku klientów w programie już dziś przekracza 9 mld zł. W kolejnych kwartałach planujemy znaczną popularyzację tego rozwiązania, jednocześnie wciąż rozbudowując je o nowe funkcjonalności. W ciągu dwóch lat chcemy osiągnąć 150-200 instalacji systemu.

Chcemy wspierać naszych klientów w działaniach ograniczających szkody frekwencyjne.

Drugie rozwiązanie to certyfikacja zabezpieczeń przeciwpożarowych, realizowana od niedawna przez PZU LAB. Ogromną wartością tej certyfikacji jest fakt, że nie dotyczy ona wyłącznie samego produktu, ale całego cyklu jego życia: od produkcji przez montaż aż po utrzymanie - konserwację w zakładzie. Obejmujemy więc wszystkie elementy zabezpieczeń i cały okres ich użytkowania. Certyfikacja ma służyć temu, żeby systemy zabezpieczeń były sprawne i aby zadziałały, gdy będzie taka potrzeba.

Wsparcie w obrębie ubezpieczeń flot

W ubezpieczeniach komunikacyjnych wyzwanie jest nieco inne, bo charakter szkód jest różny od szkód w ubezpieczeniach mienia. Znacznie większe znaczenie mają tu szkody frekwencyjne. Chcemy wspierać naszych klientów w działaniach ograniczających te szkody. Po pierwsze będziemy nadal pracować z klientami flotowymi, dostarczając im informacji i statystyk na temat najczęstszych przyczyn szkód oraz doradzając, co można zrobić, żeby ograniczyć ich częstość i rozmiar. Już dziś pracujemy w ten sposób z ponad 50 firmami. W kolejnych kwartałach skalę tych działań chcemy znacznie zwiększyć, także dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych, które - mamy nadzieję - pozwolą nam dotrzeć do tysięcy naszych klientów. Jednocześnie planujemy też zintensyfikować nasz program prewencyjny Audax, w ramach którego instalujemy u klientów zaawansowane narzędzia technologiczne ograniczające szkodowość, m.in. telematykę. Rozwiązanie wspiera krzewienie dobrych wzorców jeśli chodzi o bezpieczną jazdę i wpływa na poprawę bezpieczeństwa floty.

Już wkrótce naszą ofertę dla segmentu korporacyjnego uzupełnimy o specjalnie zaprojektowane produkty ubezpieczania zielonej energii.

Projekty przyszłości

Planujemy też kolejne działania na rzecz klientów. W sferze produktowej ważnym elementem naszej nowej strategii są kwestie ESG. Już wkrótce ofertę dla segmentu korporacyjnego uzupełnimy o specjalnie zaprojektowane produkty ubezpieczania zielonej energii. PZU oczywiście już dziś ubezpiecza dużą część produkcji zielonej energii w Polsce, ale robi to przy wykorzystaniu standardowej oferty. Przygotowując nowe produkty chcemy dać mocny sygnał rynkowi, że nastawiamy się na dalszy i szybki rozwój portfela ESG.

Jednocześnie pracujemy nad szeregiem usprawnień procesowych, skoncentrowanych z jednej strony na uproszczeniu, a z drugiej strony na maksymalnej cyfryzacji naszych procesów, zarówno tych związanych z ofertowaniem, jak i obsługą posprzedażową. Chcemy, żeby i pośrednikom, i klientom pracowało się z nami jeszcze sprawniej.

Nieustająco pracujemy też z danymi. Jako PZU mamy ten przywilej, że danych zarówno o rynku, jak i o szkodach, mamy bardzo dużo. Chcemy je wykorzystać do tworzenia bardziej zaawansowanych modeli analitycznych, by wspierać underwriterów w ocenie ryzyka u klienta korporacyjnego. Cel jest prosty - chodzi nam o to, żeby cena naszej oferty była jak najlepiej dopasowana do ryzyka, które jednocześnie pomagamy klientom ograniczać.

Jakub Sajkowski

Dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego w PZU


Partnerem artykułu jest PZU.


O zarządzaniu ryzykiem w strategii korpo PZU Jakub Sajkowski opowiada też na łamach Almanachu Brokerów.

 

Zobacz firmy: PSP, PZU, PZU LAB

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-05-18 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.