Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-05-17 >>>

 

Idzie nowe w zdrowotnych

 

Nawigacja

2021-05-18  

|<<

   

 >>|

2021-05-17  

<<<

>>>

 >>|

2021-05-14  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-05-17

Dz.U. nr: 5240

Ubezpieczenie komplementarne: dodatkowy atut dla pracodawców

(Laven, NFZ)

Polisy komplementarne są od dawna oczekiwane na polskim rynku, zarówno przez przedsiębiorców, jak i pracowników. Ankietowani agenci ubezpieczeniowi twierdzą, że od dziesięcioleci wypatrują prawdziwie innowacyjnych produktów na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, a polisy komplementarne to strzał w dziesiątkę i absolutne novum na polskim rynku. Novum, które zapewnia spełnienie oczekiwań społecznych w zakresie dostępu do innowacyjnych metod leczenia, które nie są finansowane w ramach NFZ.

- Piotr Karda, prezes Laven

 

Systemy opieki zdrowotnej na świecie już teraz muszą mierzyć się z coraz bardziej widocznym zjawiskiem starzenia się społeczeństw, a jednocześnie z coraz szybszym rozwojem medycyny, który prowadzi do dysproporcji pomiędzy dostępnymi środkami finansowymi z podstawowej składki zdrowotnej a coraz liczniejszymi, innowacyjnymi metodami leczenia. Tej trudnej sytuacji nie sprzyja scenariusz globalnego kryzysu ekonomicznego wywołanego skutkami pandemii, która także wpływa na oczekiwania społeczne dotyczące bezpiecznego i sprawnego systemu ochrony zdrowia. Dobrowolne ubezpieczenia komplementarne stanowią odpowiedź na te bolączki.

Dostosowane do potrzeb

Ubezpieczenia komplementarne mogą być dostosowane do potrzeb pracowników poszczególnych przedsiębiorstw. Lista nowoczesnych leków i wyrobów medycznych może być też dostosowana do wysokości środków, jakimi dysponuje nie tylko pracodawca, ale i pracownicy, gdyż występuje możliwość współpłacenia za poszerzony pakiet. Co więcej, łatwo skalowalny zakres polis komplementarnych może dotyczyć wybranych zakresów zdrowotnych czy grup chorób występujących w młodszych lub starszych przedziałach wiekowych. Wykorzystując zaawansowany model aktuarialny, Laven może dostosować zakres polisy do zasobności portfela lub potrzeb grupy pracowników danego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenia komplementarne są odpowiednie na każdy czas, natomiast teraz, podczas pandemii Covid-19 i po niej, zdrowie zdecydowanie wysuwa się na pierwsze miejsce wśród potrzeb pracowników. Pracodawcy będą mogli zabezpieczyć pracowników nie tylko w zakresie podstawowej opieki medycznej, ale również w zakresie gwarantowanego dostępu do nowoczesnych technologii medycznych i bardzo kosztownego leczenia.

Laven może dostosować zakres polisy do zasobności portfela lub potrzeb grupy pracowników danego przedsiębiorstwa.

Dbałość o dobrostan pracownika

Żyjemy w wielkim biznesowym i społecznym ekosystemie, dlatego korporacje nie mogą już pomijać odpowiedzialności za swoje działania w szerszym kontekście. Ten kontekst dotyczy także, a może nawet przede wszystkim, zdrowia. Społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga dbałości o zdrowie pracowników i ich rodzin w ramach inwestowania w zasoby ludzkie, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania niezbędnych warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Rozwój zawodowy pracowników może się odbywać tylko w warunkach poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Wykupienie polis komplementarnych stanowi wyraz dbałości o dobrostan pracownika.

Odciążenie systemu publicznego

Nowy typ ubezpieczeń będzie miał wpływ na osoby posiadające wyłącznie "ubezpieczenie" (a de facto zabezpieczenie) podstawowe w NFZ. Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem komplementarnym, cały czas płaci i będzie płacić podstawową składkę zdrowotną na NFZ, ale w przypadku zachorowania skorzysta z polisy i ujętych tam technologii medycznych, a nie z opieki finansowanej przez płatnika publicznego Dobrym przykładem mogą być protezy bioniczne na polisie Laven warte do 500 tys. Jeżeli klient będzie musiał skorzystać z tego świadczenia, automatycznie nie skorzysta ze starszych rodzajów protez w ramach NFZ. Niewątpliwie ubezpieczenia komplementarne odciążają system publiczny, co jest również wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Piotr Karda

Prezes Laven


Partnerem cyklu jest Laven.


Zobacz:

pozostałe teksty z cyklu Idzie nowe w zdrowotnych

 

Zobacz firmy: Laven, NFZ

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-05-17 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.