Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2021-01-29 >>>

 

Punkty widzenia

 

Nawigacja

2021-02-01  

|<<

   

 >>|

2021-01-29  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2021-01-28  

|<<

     

 

Data publikacji: 2021-01-29

Dz.U. nr: 5166

Ubezpieczenia sektora energetycznego na świecie - patrząc w przyszłość

(CNA, Chubb, GrECo, Lloyd's, Navigators, The Hartford, Travelers)

Z perspektywy klienta, początek 2021 roku nie pozwala mieć nadziei na poprawę sytuacji w ubezpieczeniach sektora energetycznego. Mając na uwadze trwały brak rentowności technicznej w kluczowych klasach ubezpieczeń, ubezpieczyciele i ich reasekuratorzy kontynuują działania zmierzające do przywrócenia pozytywnego wyniku na działalności ubezpieczeniowej.

- Michał Olszewski, Paweł Kowalewski, GrECo

 

Zarządy mocno naciskają na podwyżki stawek, zaostrzenie kryteriów selekcji ryzyka i zmniejszenie zakresu oferowanej ochrony w sektorze energetycznym. Równocześnie presja dekarbonizacyjna wywierana na uczestników rynku ubezpieczeniowego przez kluczowych interesariuszy i zorganizowane grupy nacisku powoduje zmniejszenie zaangażowania w sektor energetyczny bądź zaniechanie oferowania ochrony ubezpieczeniowej dla właścicieli węglowych aktywów wytwórczych przez wiele kluczowych i dotychczas aktywnych w tym obszarze rynków.

Kluczowe czynniki rynkowe

Cena:

 • W 2020 r nastąpił znaczący wzrost wysokości stawek ubezpieczeniowych. Stawki te wzrosły o 15-20%

  w I kwartale 2020 r. Rok zakończyliśmy ze wzrostem na poziomie 25%.

 • W zakresie ryzyk skomplikowanych, rachunków obarczonych wysoką szkodowością bądź trudnych do uplasowania z innych względów (np. węglowych), wzrosty stawek przekraczały powyższe poziomy - czasami nawet znacznie.

Zakres pokrycia:

 • Ubezpieczyciele dążyli do zaostrzenia warunków ochrony, szczególnie w zakresie franszyz i limitów oraz podlimitów odpowiedzialności, a także warunków płatności składki.

Pojemności reasekuracyjne:

 • Co do zasady, pojemności ubezpieczeniowe są od wielu lat wysokie ze względu na wciąż wysoki poziom podaży kapitału na globalnych rynkach finansowych. Dla ryzyk węglowych tendencja ta jest hamowana przez względy polityk środowiskowych, o czym będzie mowa poniżej. Dopływ nowego kapitału mającego apetyt na ubezpieczanie ryzyk węglowych nie kompensuje skutków odpływu kapitału spowodowanego przez wdrożenie restrykcyjnych polityk środowiskowych przez kolejnych ubezpieczycieli. Na te trendy nakładają się wciąż trudne do oszacowania długoterminowe konsekwencje pandemii Covid-19, np. w zakresie odpowiedzialności za spowodowane epidemią szkody w zakresie utraty zysku przedsiębiorstw.

Wzrosty stawek w 2020 r. nie wystarczą do przywrócenia trwałej rentowności ubezpieczycieli.

ESG / Polityki węglowe:

 • Pod koniec ubiegłego roku Lloyd's zapowiedział, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zachęci syndykaty do zaprzestania udzielania ochrony ubezpieczeniowej dla "nowych" elektrowni węglowych i kopalń węgla energetycznego (zobacz także: Lloyd's odchodzi od węgla). Obecnie nie wiadomo, czy owe zachęty przybiorą jakieś formalne ramy. Natomiast należy zauważyć, że już dziś wewnętrzne polityki antywęglowe wielu syndykatów Lloyd's mają bardziej restrykcyjny charakter.
 • Ponadto Lloyd's nakreślił cel, jakim jest wycofanie się z ubezpieczania wszelkich tego typu ryzyk do 2030 r. Wiele osób spodziewa się, że spowoduje to dalsze nasilenie trudności związanych z lokowaniem węgla w przyszłości.
 • W 2020 r. kontynuowany był trend wycofywania się ubezpieczycieli z ryzyk węglowych. Tendencja ta rysuje się coraz szerzej na rynku północnoamerykańskim. Dotyczy to na przykład Navigators, ważnego i rozumiejącego specyfikę generacji węglowej ubezpieczyciela, po jego wykupieniu przez The Hartford, a także wyraźnego zaostrzenia kryteriów akceptacji dla takich ważnych podmiotów, jak Travelers, CNA czy Chubb.
 • W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się rozszerzania polityk antywęglowych na elektrownie gazowe (być może z wyjątkiem wysokosprawnych elektrociepłowni). Tendencje takie widać obecnie w sektorze bankowym, za którym ubezpieczyciele podążają.

Wpływ polityk ESG na zmianę rentowności portfeli energetycznych ubezpieczycieli

W miarę jak polityka ESG zaostrza się, a elektrownie węglowe są wycofywane z eksploatacji, inne źródła wytwarzania energii elektrycznej wykazują zwiększoną aktywność, aby zrekompensować braki dostępnych mocy konwencjonalnych. Sektor odnawialnych źródeł energii nie może jeszcze sam poradzić sobie z tym problemem, a zwiększona intensywność eksploatacji bloków gazowych i gazowo-parowych powoduje zwiększony poziom szkodowości, co staje się ostatnio większym problemem dla niektórych ubezpieczycieli. Coraz więcej ubezpieczycieli wyrabia sobie pogląd, że jakość portfeli ryzyk energetycznych (w których z wyżej wymienionych powodów dobrze zarządzane i względnie stabilne pod względem szkodowym aktywa węglowe mają coraz mniejszą wagę) ulega w perspektywie czasu pogorszeniu, co z kolei bezpośrednio wpływa na oczekiwania w zakresie wzrostu stawek i zacieśnienia warunków ochrony.

Ubezpieczanie ryzyk węglowych wymaga dziś drobiazgowo przemyślanej strategii i starannego wykonania.

Patrząc w przyszłość

Wzrosty stawek w 2020 r. nie wystarczą do przywrócenia trwałej rentowności ubezpieczycieli, co pozwala sądzić, że typowe skutki twardej fazy cyklu rynkowego dadzą się zaobserwować w bieżącym roku. Możemy zatem oczekiwać dalszego:

 • wzrostu stawek;
 • zaostrzenia warunków;
 • kurczenia się pojemności ubezpieczeniowych na ryzyka węglowe (i być może gazowe).

Ubezpieczanie ryzyk węglowych wymaga dziś drobiazgowo przemyślanej strategii i starannego wykonania. Proces plasowania trwa i w przyszłości prawdopodobnie będzie trwać znacznie dłużej, niż miało to miejsce jeszcze trzy-cztery lata temu i gorąco zachęcamy ubezpieczonych do uwzględnienia tej tendencji w harmonogramach prac odnowieniowych.

Michał Olszewski

Dyrektor Sektora Energetyki i Górnictwa, GrECo

Paweł Kowalewski

Practice Leader Power & Renewables, GrECo Specialty

 

Zobacz firmy: CNA, Chubb, GrECo, Lloyd's, Navigators, The Hartford, Travelers

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2021-01-29 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.