Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-12-28 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2020-12-29  

|<<

   

 >>|

2020-12-28  

<<<

>>>

 >>|

2020-12-23  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-12-28

Dz.U. nr: 5144

Jak zmienić zasadę proporcjonalności

(EIOPA, PIU)

Zasada proporcjonalności umożliwia nadzorcom stosowanie środków adekwatnych do skali, charakteru i złożoności modeli biznesowych poszczególnych ubezpieczycieli. Ta zasada istnieje w Solvency II od zawsze, ale są kłopoty z jej stosowaniem. Dlatego jednym z zadań branży przy pracach nad Solvency II, będzie jej zmiana.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Dzięki zasadzie proporcjonalności, z rynku nie są wypierani mniejsi ubezpieczyciele. Zapewnia to lepszą konkurencję. Zgodnie z duchem dyrektywy, koszty regulacyjne powinny rozkładać się proporcjonalnie do skali i złożoności ryzyka poszczególnych zakładów. W Solvency II zasada proporcjonalności wymieniona jest ponad 10 razy. Jest też obecna w rozporządzeniu delegowanym i wytycznych EIOPA. W czym zatem tkwi problem w jej zastosowaniu?

Niespójność podejścia

Zasada proporcjonalności jest niespójnie stosowana. Kolejne badania EIOPA wykazują, że europejscy nadzorcy nie zawsze mają możliwość skorzystać z niej w procesach nadzoru. Ostatni przegląd stosowania tej zasady w odniesieniu do wymogów dla funkcji kluczowych poskutkował wydaniem 25 rekomendacji dla 18 lokalnych nadzorów.

EIOPA postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i dać przykład, jak stosować zasadę proporcjonalności w nadzorze. Przełomem było opublikowane w kwietniu 2019 roku stanowisko nadzorcze EIOPA, dotyczące zastosowania zasady proporcjonalności w kalkulacji SCR. Niektóre organy nadzoru nie wdrożyły w praktyce tego stanowiska i już na etapie jego zatwierdzania podnosiły, iż stoi ono w sprzeczności z przepisami Solvency II. Dla branży to jasny sygnał: wszyscy ubezpieczyciele, duzi, mali, spółki i TUW-y, muszą przekonać brukselskich urzędników, że zasadę proporcjonalności trzeba zmienić. Jak?

Prawo jest kluczowe

Konieczna jest zmiana prawodawstwa. W poszczególnych państwach UE prawo administracyjne nie jest jednolite. Dodatkowo na zasady jego stosowania wpływają uwarunkowania rynkowe czy sądownictwo. W polskich realiach zasada proporcjonalności to tylko zasada. Oznacza to, że nadzór ją uwzględnia, ale nie może być ona podstawą np. do zwolnienia zakładu z jakiegoś wymogu prawnego.

To, z czym się mierzą się zakłady i nadzór w codziennej pracy, jest wbrew celom Solvency II. Zasada proporcjonalności oznacza, że pewnych rzeczy dany zakład nie musi robić szczegółowo i nie musi obwarowywać różnych obszarów obszernymi politykami, procedurami, skomplikowanymi systemami. Nie musi dlatego, że takie środki byłyby nadmiarowe w stosunku do ryzyka, jakie dany obszar generuje.

Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do Solvency II przepisów umożliwiających szerokie zastosowanie proporcjonalności w praktyce.

Jak przełamać impas?

Zasady muszą być jasne i obiektywne. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do Solvency II przepisów umożliwiających szerokie zastosowanie proporcjonalności w praktyce. Konieczne jest doprecyzowanie, że zasada ta oznacza, iż niektóre wymogi regulacyjne po prostu nie mają zastosowania do mniej ryzykownych obszarów działalności. Zmiana przepisów powinna dawać komfort zarówno zakładom, jak i nadzorowi. Dlatego powinna również obejmować wyjaśnienie, że organy nadzoru są zobowiązane do automatycznego stosowania ułatwień po spełnieniu określonych kryteriów, ale też dawać nadzorowi ścieżkę do przywrócenia wymogów w indywidualnych przypadkach, gdy z góry przyjęte kryteria nie odzwierciedlają dobrze ryzyka danego zakładu. Na blogu eksperckim PIU piszemy dziś szerzej o branżowych propozycjach uproszczeń i zwolnień ze stosowania przepisów (zobacz: Solvency II i zasada proporcjonalności).

Remedium na brak spójności w UE mógłby być impuls w postaci obowiązku sporządzania przez EIOPA rocznego sprawozdania, oceniającego stosowanie zasady proporcjonalności w całej UE. Takie sprawozdanie z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia konwergencji nadzorczej, wzmocnienia ochrony konsumentów i zachowania stabilności finansowej z korzyścią dla gospodarek, przedsiębiorstw i obywateli UE.

Iwona Szczęsna

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

i.szczesna@piu.org.pl


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-12-28 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.