Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-12-16 >>>

 

Punkty widzenia

 

Nawigacja

2020-12-17  

|<<

   

 >>|

2020-12-16  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-12-15  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-12-16

Dz.U. nr: 5138

Pionierska dekada Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym

(CPOP, Ergo Hestia, Rehasport Clinic)

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym jest przedsięwzięciem wyjątkowym w skali Polski. Mając do czynienia z najpoważniejszymi przypadkami ludzi poszkodowanych w ciężkich wypadkach, przywraca ich do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ciągu dekady pomogło ponad 1300 osobom. Ponad 400 poszkodowanych objęło Indywidualnymi Planami Pomocy, czyli kompleksowym wsparciem medycznym, społecznym i zawodowym, dającym szansę na powrót do aktywnego życia. Już od dziesięciu lat Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym skutecznie zmienia polskie standardy rehabilitacji po wypadkach.

 

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) powstało w 2009 roku jako część sopockiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Hestia. W 2010 roku wdrożyło pierwsze kompleksowe programy rehabilitacji osób poszkodowanych. Od połowy 2015 roku działa jako odrębna spółka, co pozwala świadczyć usługi także na rzecz innych ubezpieczycieli, nie tylko w obrębie macierzystej grupy. A co za tym idzie - może szerzyć nowe podejście do likwidacji poważnych szkód osobowych. Ze świadomością, że za każdą z nich kryje się inna, często niezwykle poruszająca ludzka historia.

O jakie przypadki chodzi?

Poważne szkody osobowe, o jakich tu mowa, dotyczą najczęściej spowodowanych poważnymi wypadkami komunikacyjnymi niedowładów neurologicznych, urazów wielonarządowych, licznych urazów ortopedycznych i złamań. Są to niekiedy bardzo ciężkie przypadki, w których z wysokim prawdopodobieństwem można założyć, że poszkodowani będą potrzebować długotrwałego leczenia, wieloaspektowego wsparcia i rehabilitacji. Mierzenie się właśnie z tego typu sytuacjami - wymagającymi zastosowania innej niż standardowa ścieżki likwidacji szkody - to cel, jaki postawiło przed sobą CPOP. Od początku działalności kierowało się założeniem, że obok wypłaty odszkodowania liczy się aktywne zarządzanie procesem obejmującym nie tylko uporządkowany, zaplanowany proces leczenia, ale też pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Pionierskie wyzwanie

Początki CPOP nie były łatwe, ponieważ na polskim rynku ubezpieczeniowym nie znano tego typu rozwiązań. Wiele pracy należało więc włożyć w to, by zaczęto dostrzegać, że warto działać bardziej proaktywnie, zamiast ograniczać się do wypłaty należnych świadczeń. "Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Nie było w Polsce wzorców, na które moglibyśmy się powołać. Wspólnie z naszym pierwszym partnerem medycznym, Rehasport Clinic w Poznaniu, stworzyliśmy koncepcję i procedury kompleksowej diagnozy i tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji" - wspomina wieloletnia prezes CPOP, Barbara Stachowicz-Pratt.

Argumentem na rzecz współpracy z CPOP jest formuła WIN-WIN.

Działalność silna partnerstwem

Chcąc być jak najbliżej poszkodowanych i ich potrzeb, CPOP stworzyło sieć ekspertów w całej Polsce. Ich zadaniem jest przede wszystkim zbudowanie bezpośredniej relacji z poszkodowanymi i towarzyszenie im podczas całego procesu rehabilitacji. To oni są w stałym kontakcie z ubezpieczycielem, koordynują opracowywanie, a następnie realizację tzw. Indywidualnych Planów Pomocy. W kolejnych latach CPOP rozwinęło współpracę z prywatnymi klinikami i ośrodkami medycznymi w całej Polsce. Dzięki temu poszkodowani mają dostęp do najwyższych standardów opieki medycznej w placówkach w różnych miejscach w kraju. W uzasadnionych przypadkach CPOP proponuje także rehabilitację w warunkach domowych. Leczenie i rehabilitacja odbywają się na koszt ubezpieczyciela.

Co dalej?

"Celem Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym na najbliższe lata jest szerzenie idei kompleksowego podejścia do likwidacji szkód osobowych na całym rynku ubezpieczeniowym. Będziemy kontynuować działania skupione wokół człowieka i jego potrzeb. Daje to nam szansę, wspólnie z towarzystwami ubezpieczeń, na zmianę ich roli i postrzegania przez poszkodowanych" - komentuje Agnieszka Nowacka, prezes Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym.

CPOP przekonało do współpracy wielu ubezpieczycieli, którzy zdecydowali się pójść o krok dalej w likwidacji szkód osobowych. Towarzystwa coraz chętniej obejmują swoich klientów zapewnianą przez CPOP opieką, odpowiadają tym samym na potrzeby samych poszkodowanych. Dziś znacznie częściej bowiem niż dekadę temu ludzie myślą o tym, że powrót do normalnego życia po wypadku jest najważniejszym celem.

Skuteczna rehabilitacja, przywrócenie do zdrowia, pracy i aktywnego życia społecznego w efekcie mogą obniżyć kwoty wypłacanych świadczeń.

Wszyscy wygrywają

Argumentem na rzecz współpracy z CPOP jest formuła WIN-WIN. Ubezpieczyciele mogą sfinansować rehabilitację poszkodowanych, zyskując przy tym i wizerunkowo, i ekonomicznie. Mają decydujący głos na każdym etapie, zarówno w trakcie przygotowania, jak i realizacji Indywidualnego Planu Pomocy. Mogą w pełni monitorować postępy rehabilitacji, a także kontrolować wydatki ponoszone na leczenie. Jednocześnie CPOP planuje działania na rzecz poszkodowanych tak, aby program był możliwie jak najbardziej intensywny i nastawiony na szybki powrót do zdrowia. Kluczowa jest tu orientacja na wspólny cel: a ten wiąże się z perspektywą poszkodowanego i jego potrzeb.

Człowiek, który pomimo ciężkiego wypadku pozostanie czynny społecznie i zawodowo, będzie nie tylko szczęśliwszy w życiu, ale też w długiej perspektywie umożliwi optymalizację wydatków ubezpieczyciela. Skuteczna rehabilitacja, przywrócenie do zdrowia, pracy i aktywnego życia społecznego w efekcie mogą obniżyć kwoty wypłacanych świadczeń. Tutaj nie ma przegranych: zyskują obie strony. Ubezpieczyciel wie, że zastosowane metody leczenia i rehabilitacji są celowe, a wydane na nie środki - optymalnie zainwestowane. Poszkodowany natomiast nie musi szukać pomocy na własną rękę. Otrzymuje profesjonalny, kompleksowy i indywidualnie dopasowany do jego potrzeb program rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Ma także dostęp do najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego i najlepszych klinik w Polsce. W rezultacie może wrócić do aktywnego życia, co wydaje się być o wiele cenniejsze niż nawet najwyższa dożywotnia renta.


Partnerem artykułu jest Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym.

 

Zobacz firmy: CPOP, Ergo Hestia, Rehasport Clinic

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-12-16 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.