Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-11-16 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2020-11-17  

|<<

   

 >>|

2020-11-16  

<<<

>>>

 >>|

2020-11-13  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-11-16

Dz.U. nr: 5116

Solvency II, czyli ile bezpieczeństwa potrzebujemy?

(EIOPA, KNF, PIU)

Pierwszy projekt legislacyjny dotyczący Solvency II zobaczymy w II połowie 2021 r. Jednak to teraz ważą się jego losy. Posiedzenie Rady Organów Nadzoru EIOPA (EIOPA BoS), które odbędzie się 26-27 listopada, będzie ostatnim przed wysłaniem Komisji Europejskiej ostatecznych sugestii. Dlatego aktywne zaangażowanie się branży ubezpieczeniowej jest teraz kluczowe.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Tak duża rewizja jest przeprowadzana raz na pięć lat. Obejmie zmiany dyrektywy, rozporządzenia, standardów technicznych, a w konsekwencji wytycznych EIOPA oraz lokalnych nadzorów. Na początku prac wydawało się, że podstawowe pytania, na które Bruksela musi sobie odpowiedzieć, to:

  • Czy system działa poprawnie?
  • Czy właściwie mierzy ryzyko?
  • Czy branża jako całość jest wystarczająco dobrze dokapitalizowana?

Na te podstawowe pytania trzeba jednak nałożyć jeszcze dwie soczewki: pandemię i politykę środowiskową. W rewizji Solvency II będą więc istotne następujące kwestie: w jaki sposób branża ubezpieczeniowa powinna przyczynić się do odbudowy gospodarki po kryzysie oraz w jaki sposób powinna przyczynić się do ambitnych celów środowiskowych wyznaczonych przez UE.

Nowe, ostrzejsze wymogi

Wśród interesariuszy nie ma zgody co do celu rewizji. Nadzorcy planują raczej dokręcić śrubę regulacyjną. 23 października EIOPA zorganizowała spotkanie dla zainteresowanych rewizją Solvency II. Ponad 120 sugestii zmian okazało się odległe od propozycji branży. Propozycje EIOPA oraz postulaty Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ESRB) można streścić w trzech punktach: zaostrzyć wymogi kapitałowe, zaostrzyć wymogi kapitałowe i nie zapomnieć o zaostrzeniu wymogów kapitałowych. Branża ubezpieczeniowa, przekazując swoje uwagi nowej komisarz Mairead McGuinness, przekonywała, że bezpieczeństwo kapitałowe jest kluczowe, ale nadmierne wymogi mają negatywny wpływ na zróżnicowanie produktów i zdolność do długoterminowych inwestycji w gospodarkę.

Ponadto należy zmniejszyć uciążliwości z operacyjnego punktu widzenia. Już dziś sprawozdawczość do organów nadzoru i ta ujawniana na stronach internetowych, jest dość kosztowna i pracochłonna. Nie jest tajemnicą, że ujawnienia czytają nie tyle klienci, co konkurencja. ESRB chciałoby mimo wszystko poprawiać swoje statystyki i zbierać jeszcze więcej danych i dostawać je coraz szybciej, ignorując czas potrzebny na ich weryfikację.

EIOPA razem z ESRB postulują wbudowanie w Solvency II nowych modułów, tzw. makroostrożnościowych.

Większe bezpieczeństwo, ale klientów mniej

EIOPA razem z ESRB postulują także wbudowanie w Solvency II nowych modułów, tzw. makroostrożnościowych. Prawo powinno określać ramowe zasady restrukturyzacji czy tzw. uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń. Ponadto każdy kraj powinien mieć ubezpieczeniowy system gwarancyjny objęty minimalną harmonizacją w UE.

Idea wbudowywania dodatkowych zabezpieczeń w system Solvency II wydaje się szczytna, jednak z punktu widzenia naszego regionu Europy jest bardziej kosztem niż korzyścią. Penetracja rynku w Polsce i CEE jest niska, a większy koszt nowych regulacji to często też większy koszt zakupu ubezpieczenia. Efektem byłyby więc nowe wymogi bezpieczeństwa na rynku, na którym coraz więcej osób nie chce kupować produktów, bo są dla nich za drogie.

Duże grupy chcą dywidend

Na fali pierwszych wniosków z pandemii, gorącym tematem jest swoboda wypłaty dywidendy. Podejście KNF uzależnia wypłatę dywidendy od kondycji finansowej i oceny BION. Było to podejście dotychczas uznawane w UE jako dość restrykcyjne. Do czasu. Podczas pandemii większość europejskich nadzorów zakazała wypłaty dywidendy. Z perspektywy europejskich grup kapitałowych zamrożenie kapitału na lokalnych rynkach było ogromnym ciosem. Stąd w rewizji Solvency II zobaczymy walkę o swobodę przepływu kapitału. EIOPA i ESRB postulują coś wręcz przeciwnego - wprowadzenie uprawnienia dla nadzoru (najlepiej europejskiego), który mógłby zakazać wypłaty dywidendy, a sama ESRB chciałaby dodatkowych buforów kapitałowych i płynnościowych, od których zależałaby możliwość dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

W rewizji Solvency II zobaczymy walkę o swobodę przepływu kapitału.

Polska perspektywa Solvency II

Polska branża ubezpieczeniowa proponuje racjonalne i zrównoważone podejście do rewizji Solvency II. W naszej opinii obecny system sprawdził się, a najważniejszy stress test, czyli pandemia, potwierdza tę tezę. Kapitału nie brakuje, z płynnością nie ma problemów a odszkodowania i świadczenia są wypłacane klientom najszybciej jak to możliwe. Z powodu pandemii nie upadł żaden europejski ubezpieczyciel.

System w wielu miejscach jest jednak zbyt kosztowny. I to właśnie na ograniczeniu kosztów i uciążliwości operacyjnych chce skupić się polska branża. Musimy być w stanie oferować produkty jakich ubezpieczeni potrzebują i po cenach, na jakie stać Polaków.

Iwona Szczęsna

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

i.szczesna@piu.org.pl


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, KNF, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-11-16 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.