Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-10-07 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2020-10-08  

|<<

   

 >>|

2020-10-07  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-10-06  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-10-07

Dz.U. nr: 5089

Prawo Asekuracyjne Nr 3/2020

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

"Optymalizacja czasu ochrony ubezpieczeniowej (just on time insurance) - aspekty prawne wykorzystywania technologii informatycznej w ubezpieczeniach"

Nowoczesne technologie informatyczne umożliwiają łatwe przekazywanie informacji o dokonanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego czynnościach oraz o zaistnieniu określonych zdarzeń odnoszących się do przedmiotu ubezpieczenia lub związanych z parametrami ryzyka. Ułatwia to konstruowanie produktów ubezpieczeniowych, w których czas świadczenia ochrony ubezpieczeniowej jest kształtowany dynamicznie poprzez oświadczenie woli klienta lub poprzez odczyt parametrów dokonywany przez urządzenia informatyczne. Takie kształtowanie czasu ochrony ubezpieczeniowej jest dozwolone przez polskie prawo (z wyjątkiem niektórych ubezpieczeń obowiązkowych) - przy zachowaniu praw i interesów klientów usług ubezpieczeniowych.


Jakub Nawracała

"Współpraca zakładów ubezpieczeń z osobami fizycznymi a outsourcing ubezpieczeniowy"

Rozważania poczynione w tym artykule skupiają się na przesłance charakteru współpracy między zakładem ubezpieczeń a daną osobą fizyczną w kontekście oceny, czy dochodzi do przekazania danej czynności lub funkcji "na zewnątrz" - co jest podstawowym kryterium pozwalającym na uznanie, czy mamy do czynienia z outsourcingiem. Innym kryterium w tym kontekście jest "intensywność" współpracy, tj. jej stały albo doraźny charakter. Analizie poddano również kryteria mające znaczenie przy ocenie, czy mamy do czynienia z outsourcingiem czynności podstawowych lub ważnych - przede wszystkim kryterium przedmiotowe (rodzaj outsourcingowanych czynności) oraz kryterium skali współpracy.


Wioletta Dudziec-Rzeszowska

"Nieprawidłowości w pozyskiwaniu klientów i w reklamie doradców odszkodowawczych"

W artykule przedstawiono wybrane przykłady nieprawidłowości w pozyskiwaniu klientów i w reklamie doradców odszkodowawczych. Pierwszy aspekt odpowiada na pytania: "Czy do doradców odszkodowawczych stosuje się obwarowania ograniczające reklamę i czy ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność dyscyplinarną?", natomiast drugi opisuje kwestie metod i sposobów pozyskiwania klientów. W odniesieniu do posługiwania się przez doradców nieetycznymi metodami reklamy odwołano się do dwóch ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 r., opierając się w głównej mierze na orzecznictwie polskim. Zastosowano następujące metody badawcze: metoda formalna, metoda statystyczno-opisowa oraz metoda systemowa. W artykule sformułowano także wnioski de lege ferenda.


Prof. UEK dr hab. Jan Byrski, Henryk Hoser

"Wpływ komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego chmury obliczeniowej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce"

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wytycznych znajdujących się w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze publicznej lub hybrydowej w kontekście prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym także pośrednictwa ubezpieczeniowego. Autorzy skupiają się na wybranych zagadnieniach, które w ich ocenie są szczególnie istotne z punktu widzenia działalności podmiotów funkcjonujących w branży ubezpieczeniowej.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-10-07 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.