Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-09-04 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2020-09-07  

|<<

   

 >>|

2020-09-04  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-09-03  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-09-04

Dz.U. nr: 5066

Dystrybucja: najważniejsze pytania i odpowiedzi

Po krótkim okresie obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w warunkach stabilności gospodarczej, nadszedł czas szczególny - czas pandemii i recesji. Klienci inaczej patrzą na ubezpieczenia i czego innego od nich oczekują. Jest to próba dla nowego modelu dystrybucji ubezpieczeń.

- w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

Warto więc jeszcze raz spojrzeć na zasady wynikające z przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i zastanowić się nad sposobem ich interpretacji i regułami praktycznego stosowania w nowych warunkach. Będzie o tym mowa na seminarium prowadzonym przez prof. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Program i zgłoszenia:

Dystrybucja: najważniejsze pytania i odpowiedzi

17 września 2020 r.


Dystrybucja: najważniejsze pytania i odpowiedzi

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 • Część I
  1. Kto jest dystrybutorem ubezpieczeń?
  2. Kto jest klientem dystrybutora ubezpieczeń?
  3. Od kiedy i do kiedy trwa obsługa klienta?
  4. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń
  5. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny?
  6. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta?
  7. Czy dystrybutor musi uwzględniać?
  8. Jaki informacje stanowią podstawę dokonywanej przez dystrybutora ubezpieczeń analizy potrzeb klienta?
  9. Jakie są konsekwencje kłamstwa klienta przy przekazywaniu informacji?
  10. Jakie są konsekwencje bierności dystrybutora przy uzyskiwaniu informacji od klienta?

 • Część II
  1. Jakie są konsekwencje odmowy udzielania informacji przez klienta?
  2. Czy APK musi być udokumentowana?
  3. Kto ma obowiązek przekazywania klientowi informacji o produkcie ubezpieczeniowym?
  4. Czy trzeba dokonywać APK i przekazywać IPID przy zawieraniu umów ubezpieczeń obowiązkowych?
  5. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba prawna?
  6. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo?
  7. Jak dokonywać APK, gdy klientów zawierających jedną umowę jest wielu?
  8. Jakie są zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne?
  9. Jakie są obowiązki dystrybutora dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji?
  10. Na czym polega specyfika dystrybucji ubezpieczeń grupowych?


Program i zgłoszenia:

Dystrybucja: najważniejsze pytania i odpowiedzi 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-09-04 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.