Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-07-07 >>>

 

Prawo Asekuracyjne

 

Nawigacja

2020-07-08  

|<<

   

 >>|

2020-07-07  

<<<

>>>

 >>|

2020-07-06  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-07-07

Dz.U. nr: 5023

Prawo Asekuracyjne Nr 1/2020

Zamów prenumeratę "Prawa Asekuracyjnego"


W kwartalniku między innymi:


Marta Brajczewska, dr Aleksander Raczyński

"Zasady współtworzenia produktów ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeń i brokera oraz zarządzania nimi w świetle regulacji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń"

Artykuł przedstawia regulacje prawne odnoszące się do tworzenia i zarządzania produktem ubezpieczeniowym oraz umów regulujących taką współpracę. Stanowi również próbę odpowiedzi na pytanie o konieczność zachowania niezależności brokera wobec zakładu ubezpieczeń w ramach tworzenia i zarządzania produktem ubezpieczeniowym, a także prezentacji korzyści i zagrożeń z niej wynikających.


Beata Mrozowska-Bartkiewicz

"Status twórcy produktu ubezpieczeniowego a działalność agencyjna"

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, kierując się zasadami dyrektywy IDD, wprowadziła zarówno do praktyki ubezpieczeniowej, jak i do polskiego ustawodawstwa ubezpieczeniowego pojęcie i koncepcję "twórcy produktu ubezpieczeniowego". Autorka podkreśla, że status twórcy produktu ubezpieczeniowego ma znaczenie zwłaszcza w przypadku ustalania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i dystrybutora za wadę produktu zarówno w postępowaniach administracyjnych przed KNF, jak również w sporach cywilnych z klientami.


Marta Ostrowska, dr Michał P. Ziemiak

"The Concept of P2P Insurance: A Review of the Literature and EIOPA Report"

W Polsce zagadnienie ubezpieczenia P2P (często nazywane "ubezpieczeniami społecznościowymi"), pozostaje praktycznie poza głównym nurtem dyskursu naukowego, choć w literaturze zachodniej doczekało się już dość pokaźnej liczby publikacji. Celem artykułu jest z jednej strony usystematyzowanie doczasowych wypowiedzi na temat ubezpieczenia P2P w piśmiennictwie zagranicznym oraz polskim, z drugiej zaś próba rozwinięcia zaakcentowanych do tej pory zagadnień, zwłaszcza w kontekście uregulowań prawa polskiego.


Iwona Kaja, Anna Wawrzeniecka, Zdzisława Cwalińska-Weychert

"Nowe zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzone ustawą o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej"

W artykule omówiono genezę i przebieg prac nad ustawą wprowadzającą nowe szczególne świadczenie rentowe, przysługujące poszkodowanym po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia OC ppm lub OC rolnika, w ramach której poszkodowany dotychczas otrzymywał przysługujące mu świadczenia rentowe. Ponadto wskazano na nowe zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ustanowione i wynikające z omawianej ustawy.


www.prawoasekuracyjne.plMateriał promocyjny Fundacji "Prawo Ubezpieczeniowe", wydawcy kwartalnika "Prawo Asekuracyjne"

Zamówienia: prenumerata

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-07-07 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.