Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-06-03 >>>

 

Bezpieczeństwo podróży służbowych

 

Nawigacja

2020-06-04  

|<<

   

 >>|

2020-06-03  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-06-02  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-06-03

Dz.U. nr: 5001

Podróże służbowe w rzeczywistości „new normal”

(Chubb)

Pandemia koronawirusa wpłynęła na globalną aktywność gospodarczą na różne sposoby. Po pierwszym szoku, wynikającym z wprowadzonych nakazów, zakazów i ograniczeń powodujących paraliż kluczowych gałęzi gospodarki, przedsiębiorstwa weszły w fazę prób dopasowywania się do powstałej sytuacji. Zawieszono podróże służbowe, spotkania biznesowe przeszły do świata wirtualnego, a domy i mieszkania zmieniły się w centra pracy zdalnej.

- Tomasz Rynkiewicz, Poland Czech Hungary Cluster A&H Manager, Chubb

 

Tuż przed wybuchem pandemii mieliśmy do czynienia z nienotowaną wcześniej dynamiką wzrostu liczby odbywanych podróży służbowych w skali globalnej. Pracownicy na całym świecie realizowali ich ponad 480 milionów rocznie, co stanowiło 23% wszystkich odbywanych podróży - to prawie jeden na czterech podróżnych każdego dnia. W ślad za tym podążały wydatki związane z podróżami. W 2019 r. wzrosły one o ponad 7% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i według szacunków już w 2021 r. miały osiągnąć nadzwyczajny poziom 1,7 biliona dolarów. Dziś wiemy, że jest to mało prawdopodobne ze względu na długoterminowe skutki pandemii („Business Travel Spend Through 2021”, Amanda Metcalf, Business Travel News, 23 sierpnia 2017).

Po lockdownie

Zjawiska, których jesteśmy obecnie świadkami, będą prawdopodobnie nadal miały ogromny wpływ na sposób naszej pracy w przyszłości. Zwiększona cyfryzacja - w tym spotkania wirtualne - oraz w większym stopniu wykonywanie obowiązków zdalnie będą prawdopodobnie dwiema najważniejszymi zmianami kontynuowanymi po zniesieniu lockdownu. Skutkiem ubocznym będzie mniej podróży służbowych, lecz absolutnie nie należy wieszczyć ich końca. Najlepsze nawet narzędzia elektroniczne nie zastąpią (przynajmniej w wyobrażalnej przyszłości) bezpośrednich spotkań w kluczowych fazach negocjacji czy warsztatowych prezentacji z elementami networkingu. Firmy wciąż będą wysyłać pracowników na realizację kontraktów zagranicznych.

Spodziewać się też należy narastania skali innych zjawisk związanych z mobilnością pracowników. Praca zdalna czy możliwość relokacji (nie tylko w obrębie kraju pochodzenia) stanowiły już wcześniej jedno z kluczowych kryteriów podczas procesu rekrutacji. W warunkach nowej rzeczywistości elastyczne podejście do miejsca i sposobu wykonywania pracy będzie dla wielu pracodawców standardową praktyką. Stworzy to potencjał do rozwoju produktów ubezpieczeniowych, które ułatwią nowe sposoby pracy.

W warunkach nowej rzeczywistości elastyczne podejście do miejsca i sposobu wykonywania pracy będzie dla wielu pracodawców standardową praktyką.

Kwestie bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników w trakcie wykonywania przez nich zadań służbowych jest prawnym i moralnym obowiązkiem pracodawców. Jednak w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze. Brak procedur analizy ryzyka przed odbyciem podróży, pomijanie szkoleń związanych z zasadami bezpieczeństwa podczas delegacji czy brak monitorowania przebiegu podróży są zjawiskiem dość częstym. Co więcej - nawet szczątkowe regulacje stanowiące o zobowiązaniach finansowych pracodawców w przypadku nagłego zachorowania lub urazu delegowanego pracownika mogą być problemem dla niektórych firm.

Jeśli pandemia zmieni coś trwale w relacjach pracownika i pracodawcy, to obok wzrostu akceptacji dla pracy zdalnej na pewno będzie to podniesienie wrażliwości na kwestie związane z bezpieczeństwem fizycznym. Dotyczy to również podróży służbowych. Nie będzie lepszego momentu, żeby przygotować się na tę zmianę niż dziś, kiedy tempo aktywności biznesowej w wielu branżach zwolniło. Można to zrobić przez opracowanie odpowiednich procedur lub przegląd dostępnych opcji ubezpieczeniowych w celu sprawdzenia, czy polisy rzeczywiście odpowiadają na wyzwania dzisiejszej rzeczywistości.

Wytworzy się potencjał do rozwoju produktów ubezpieczeniowych, które ułatwią nowe sposoby pracy.

W jakich sytuacjach firma uzna podróż służbową za uzasadnioną? Jakie wytyczne przekaże pracownikowi, aby nie narażać jego zdrowia? W jakim zakresie zapewni sobie i pracownikowi ochronę ubezpieczeniową na wypadek pogorszenia stanu zdrowia lub wypadku w trakcie podróży? Jaki zakres ochrony zapewnia obecny dostawca ubezpieczenia? Jakie są w nim wyłączenia? Czy skutecznie zabezpiecza przed nowymi kategoriami ryzyk - jak na przykład zamknięcie granic, odwołanie lotu lub objęcie obowiązkiem kwarantanny?

Według niektórych ekspertów koronawirus lub jego mutacje będą nam towarzyszyły jeszcze przez pewien czas. Być może pozostaną z nami na zawsze. Wykorzystajmy więc ten moment, by z większą wrażliwością i wyobraźnią podejść do oceny tego, jakie będą rzeczywiste potrzeby osób podróżujących służbowo w przyszłości.

Tomasz Rynkiewicz

Poland Czech Hungary Cluster A&H Manager, Chubb


Partnerem artykułu jest Chubb.

 

Zobacz firmy: Chubb

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-06-03 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.