Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-04-24 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2020-04-27  

|<<

   

 >>|

2020-04-24  

<<<

>>>

 >>|

2020-04-23  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-04-24

Dz.U. nr: 4974

Covid-19 - obowiązujący stan prawny a odpowiedzialność cywilna oraz realizacja umów

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 już przemodelowała rynek ubezpieczeniowy. Ze względu na społeczną kwarantannę przeszliśmy na pracę zdalną, zdalne zawieranie umów ubezpieczenia, a tam gdzie to tylko możliwe również na zdalną likwidację szkód. Zmiana operacyjna przeprowadzona została błyskawicznie.

- w seminarium prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

 

Ale najwyższy czas zastanowić się również nad długofalowymi, przede wszystkim prawnymi, skutkami społecznej walki z COVID-19. Omówione zostaną następstwa bieżącej sytuacji dla potencjalnej odpowiedzialności cywilnej, a także obowiązujących umów (w tym umowy ubezpieczenia). Tłem będą oczywiście obowiązujące przepisy o stanie epidemii. Seminarium będzie prowadzone (on line) przez prof. Małgorzaty Serwach z Uniwersytetu Łódzkiego.


Program i zgłoszenia:

Covid-19 - obowiązujący stan prawny (nakazy, zakazy, ograniczenia, uprawnienia)

a odpowiedzialność cywilna oraz realizacja umów w czasie pandemii

29 kwietnia 2020 r.


Covid-19 - obowiązujący stan prawny (nakazy, zakazy, ograniczenia, uprawnienia),

a odpowiedzialność cywilna oraz realizacja umów w czasie pandemii

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 • Część I - Zagrożenie koronawirusem jako stan epidemii w prawie polskim
  1. pandemia koronawirusa - obowiązujący stan prawny
  2. skutki prawne wprowadzenia stanu epidemii w Polsce
  3. ustalenie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem
  4. ustawowy obowiązek poddania się domowej kwarantannie oraz izolacji szpitalnej
  5. ustalenie zasad przemieszczania się oraz warunków pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się
  6. uprawnienia przyznane władzy publicznej (w tym nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi)

 • Część II - Covid-19 a potencjalna odpowiedzialność cywilna
  1. polecenie pracy zdalnej a OC pracodawcy; pojęcie tzw. świadczenia postojowego, świadczenia dla samozatrudnionych; zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników
  2. odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19; teleporady udzielane przez lekarzy a OC medyczne
  3. nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego i publiczne podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 a OC gminy
  4. szczególne regulacje w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19
  5. zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania Covid-19 - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
  6. uprawnienia Policji oraz innych instytucji i organów państwowych (wojewoda, RM)

 • Część III - Covid-19 - a obowiązujące umowy (w tym ubezpieczeniowe)
  1. Covid-19 a umowa o usługę turystyczną (w tym zwrot wpłaconych zaliczek oraz wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
  2. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2
  3. Covid-19 jako nadzwyczajna zmiana stosunków pozwalająca na modyfikację zawartej umowy
  4. Covid-19 a zawieszenie biegu terminu przedawnienia
  5. Covid-19 jako siła wyższa
  6. Covid-19 a ius moderandi sądu oraz inne jego uprawnienia (wyznaczenie sądu do rozpoznawania spraw pilnych; katalog spraw pilnych)
  7. szczególne zasady stosowania sankcji za nieterminową likwidację szkód przez zakład ubezpieczeń
  8. projektowane zmiany przepisów odnoszących się do obowiązujących stosunków ubezpieczeniowych


Program i zgłoszenia:

Covid-19 - obowiązujący stan prawny (nakazy, zakazy, ograniczenia, uprawnienia)

a odpowiedzialność cywilna oraz realizacja umów w czasie pandemii 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-04-24 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.