Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-03-27 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2020-03-30  

|<<

   

 >>|

2020-03-27  

<<<

>>>

 >>|

2020-03-26  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-03-27

Dz.U. nr: 4955

Stany nadzwyczajne a ubezpieczenia

Wszyscy jesteśmy ciężko doświadczani przeciągającym się stanem przestoju, niepewności i strachu. Warto w tym czasie przypomnieć o tym, że zbudowane na doświadczeniach ostatnich dwóch tysięcy lat prawo cywilne ma w swoich przepisach reguły postępowania w sytuacjach ekstremalnie trudnych, niemożliwych do przewidzenia i zarazem takich, które zupełnie nie zależą od nas.

- w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

Analiza wszystkich możliwości, które prawo przewiduje w takich sytuacjach będzie przedmiotem seminarium prowadzonego (oczywiście on line) przez prof. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Program i zgłoszenia:

Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia,

inne umowy i odpowiedzialność cywilna

7 kwietnia2020 r.


Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia, inne umowy i odpowiedzialność cywilna

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 • Część I
  1. Zasada umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda)
  2. Zasada konieczności uwzględniania nadzwyczajnych okoliczności (rebus sic stantibus)
  3. Kwestia uwzględniania zmiany siły nabywczej pieniądza (inflacji)
  4. Regulacja kodeksu cywilnego w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków
  5. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia majątkowego w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków
  6. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia OC w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków (zwłaszcza w zakresie wysokości sumy gwarancyjnej)
  7. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia na życie w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków
  8. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku (art. 816 KC)

 • Część II
  1. Siła wyższa
  2. Stan wyższej konieczności
  3. Typowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie stanów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (wojna, terroryzm, zamieszki itp.) - sposób sformułowania, skuteczność
  4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela a ogłoszony przez władze administracyjne stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
  5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w kontekście ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  6. Kwestia modyfikacji zobowiązań stron umowy ubezpieczenia w kontekście postulatów legislacyjnych Rzecznika Finansowego


Program i zgłoszenia:

Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia,

inne umowy i odpowiedzialność cywilna 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-03-27 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.