Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-03-02 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2020-03-03  

|<<

   

 >>|

2020-03-02  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-02-28  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-03-02

Dz.U. nr: 4936

PEPP to nie wszystko

(EIOPA, Insurance Europe, KE, PIU, UE)

PEPP to nowy produkt emerytalny, nad którym pracuje EIOPA. Ma być ogólnoeuropejski i zachęcić Europejczyków do oszczędzania na emeryturę. Będzie kusił niskimi kosztami i niezmiennymi warunkami w przypadku przeprowadzki do innego kraju. Czy pojawienie się w 2022 roku pierwszych PEPPów będzie remedium na lukę emerytalną?

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Kończą się 12-tygodniowe konsultacje EIOPA na temat PEPP. Podsumowanie stanowiska PIU jest na blogu eksperckim PIU. EIOPA do 15 sierpnia przekaże efekty swoich prac Komisji Europejskiej. Instytucje unijne powinny zakończyć projekt w 2021 roku.

Konsultacje EIOPA

Konsultacje EIOPA dotyczyły kształtu dokumentów informacyjnych, limitu kosztów, ryzyka, sprawozdawczości nadzorczej oraz uprawnienia EIOPA do interwencji. To bardzo szeroki zakres zagadnień i na pewno zamknięcie projektu PEPP będzie wymagało ogromnego nakładu pracy. Dodatkową trudnością jest to, że przy PEPP mamy sporo zagadnień technicznych, z którymi na dodatek urzędnicy UE muszą się mierzyć po raz pierwszy, jak np. regulacja cen pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi w ramach jednego produktu.

Dylematy inflacyjne, dylematy informacyjne

W pracach nad PEPP PIU zwracało uwagę przede wszystkim na spore obciążenie informacyjne. Do PEPP będą miały zastosowanie różne akty prawne. Czasem są niespójne, czasem się powielają. Szacuje się, że np. sprzedając "zielony PEPP" przez internet, sprzedawca musiałby ujawnić od 158 do 202 informacji przed zawarciem umowy. Dla przeciętnego klienta to jest nie do przyswojenia. Inną kwestią jest inflacja, która ma być elementem prognozowania wyników PEPP. Firma, oferująca PEPP z gwarantowaną stopą zwrotu, musi "informować" klienta o potencjalnej inflacji.

Do PEPP będą miały zastosowanie różne akty prawne.

EIOPA rozszerza swój mandat

Stopy zwrotu to zresztą element poważnego sporu przy PEPP. Kompromis w uchwalonym już rozporządzeniu PEPP mówi, że klient musi dostać informację o stopie zwrotu z produktu za ostatnich 10 lat. EIOPA chce rozszerzyć ustalone już zasady i dodać obowiązek o ujawnianiu wyników za 1,3 i 5 lat do tyłu. Co gorsza, EIOPA chce oceniać stopy zwrotu na bazie historycznej, za pomocą stopy wolnej od ryzyka. Historia nie powinna być dla klienta wyznacznikiem zysków w przyszłości. PIU w konsultacjach wyraziła sprzeciw wobec działań EIOPA, zmierzających do rozszerzenia raz już ustalonego kompromisu.

Walka o koszty

Limit kosztów na PEPP to 1%. Najwięcej emocji w konsultacjach towarzyszy temu, co będzie wyłączone z tego limitu. Prawdopodobnie będą to koszty ochrony ubezpieczeniowej i koszty gwarancji. Co do innych propozycji, są wątpliwości. Warto sobie uzmysłowić, że niski limit kosztów ma swoje dobre i złe strony. Zaletą jest to, że produkty będą tańsze. Wadą jest to, że niski limit ogranicza ofertę i liczbę dystrybutorów.

EIOPA chce oceniać stopy zwrotu na bazie historycznej, za pomocą stopy wolnej od ryzyka.

Konsumenci testują

Publiczne konsultacje EIOPA i testy konsumenckie odbywają się jednocześnie. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby klienci mogli wypowiedzieć się na temat finalnych propozycji. Doświadczenie z PRIIPs pokazuje, że jednoczesne testowanie i pisanie aktu prawnego oznacza konieczność tworzenia poprawek. A to ostatecznie dezorientuje i konsumentów, i tych, którzy mają PEPP oferować.

Nie tylko Polacy mówią: jakoś to będzie

A sprawa jest i pilna i poważna. Ludzie w UE zbyt mało oszczędzają na emeryturę. Z badań przeprowadzonych przez Insurance Europe wspólnie z PIU wynika, że na emeryturę nie oszczędza 47% Polaków i 43% Europejczyków (badano 10 krajów; zobacz: Oszczędzanie na emeryturę nie jest ważne dla Polaków). To musi się zmienić. Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa i nieustanna praca nad zwiększaniem świadomości ubezpieczeniowej.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, Insurance Europe, KE, PIU, UE

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-03-02 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.