Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-02-10 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2020-02-11  

|<<

   

 >>|

2020-02-10  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2020-02-07  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-02-10

Dz.U. nr: 4921

AI na ratunek

(EDPB, PIU)

Sztuczna inteligencja (AI) kształtuje się właśnie teraz. Przestała być pieśnią przyszłości, a stała się istniejącym i dostępnym rozwiązaniem w wielu dziedzinach. Dlatego wymaga uregulowania, podejścia etycznego i zorientowanego na człowieka. Dlaczego dla polskiego rynku jest to szczególnie istotne?

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Pierwszą wersję unijnego rozporządzenia w sprawie AI zobaczymy na początku marca. Jest ono przygotowywane w bardzo szybkim tempie. Można się więc spodziewać, że będzie to regulacja ramowa, która później będzie uzupełniana przez kolejne regulacje. Jasna powinna być natomiast główna myśl rozporządzenia: wszelkie zasady związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sztucznej inteligencji powinny pozwalać na dalszy rozwój, sprzyjać innowacjom oraz pozwalać ubezpieczycielom na uczciwą konkurencję na lokalnych rynkach. Musimy zatem zapewnić, by regulacje na gruncie europejskim nie zabraniały ubezpieczycielom dostępu do danych, zwłaszcza zdrowotnych, i ich przetwarzania w oparciu o sztuczną inteligencję.

Ubezpieczyciele ze szczególną funkcją

Dość powszechne wydaje się podejście, w którym ubezpieczyciele, jako firmy pełniące ważną misję społeczną, mają prawo do przetwarzania niektórych danych, na przykład zdrowotnych.

Takie podejście wybrała również Polska. To bardzo dobra decyzja, bo nasz kraj, bardziej niż reszta Europy, potrzebuje przyspieszenia prac nad obszarami dotyczącymi danych zdrowotnych oraz profilaktyki i diagnostyki, która się z tymi danymi wiąże. Według ostatniego raportu "Health at a Glance", Polska jest na ostatnim miejscu wśród badanych krajów, jeśli chodzi o liczbę lekarzy na 100 tys. mieszkańców. W dodatku lekarze ci (i pielęgniarki również) są coraz starsi.

Pierwszą wersję unijnego rozporządzenia w sprawie AI zobaczymy na początku marca.

Będziemy zdrowsi i lepiej przebadani

Rozwój AI to obniżenie kosztów diagnostyki. To również łatwiejsze zbieranie, analiza danych i szybsze stawianie wniosków, do których dziś trudno dochodzić. AI oczywiście nie zastąpi człowieka, ale jej zastosowanie jest na tyle szerokie, że może być częściowo odpowiedzią na problemy kadrowe w opiece medycznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że lepsza diagnostyka to także lepsza prewencja, mamy w efekcie zdrowsze społeczeństwo i mniej potrzebnych środków na świadczenia medyczne w przyszłości.

Oczywiście w Brukseli będziemy skupieni nie tylko na samym AI. Istotne są wszystkie akty prawne, powstające "dookoła", a dotyczące ochrony i dostępu do danych. Nie jest bowiem rzadkością sytuacja, w której w myśl prawa unijnego jedno znakomite rozporządzenie, dające swobodę w przetwarzaniu danych, jest blokowane przez zupełnie inną regulację, która tę swobodę ogranicza lub wręcz wyłącza.

AI nie zastąpi człowieka, ale może być częściowo odpowiedzią na problemy kadrowe w opiece medycznej.

W maju 2020 r. rozpoczyna się rewizja RODO. Samo RODO, jak i wytyczne przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych (EDPB), nie sprzyjają w pełni innowacjom ani nie zawsze przystają do ery cyfrowej. Z kolei na rynkach krajowych, ubezpieczyciele zachęcają administrację publiczną do szerokiego udostępniania danych i budowania centralnych rejestrów tych danych. Zasada powinna być następująca: jeżeli zbiory danych zdrowotnych będą otwierane, to ubezpieczyciele powinni być jednymi z pierwszych instytucji, które mają do nich dostęp i mogą je przetwarzać. Tylko w ten sposób będziemy w stanie dostarczyć klientom produkty i usługi, jakich potrzebują.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Linki:  

Zobacz także:

Komentarz P


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EDPB, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-02-10 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.