Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2020-01-20 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2020-01-21  

|<<

   

 >>|

2020-01-20  

<<<

>>>

 >>|

2020-01-17  

|<<

     

 

Data publikacji: 2020-01-20

Dz.U. nr: 4906

Solvency II - magia konsultacji

(EIOPA, PIU)

878 - tyle stron miał dokument konsultacyjny EIOPA w sprawie zmian w Solvency II. Kolejne 260 stron to ocena wpływu. 15 stycznia minął termin zgłaszania uwag do dokumentu. PIU w swoim stanowisku sprzeciwiła się zmianom, które poważnie uderzyłyby w interes polskiego rynku.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Mogłoby się wydawać, że EIOPA zawrze w dokumencie konsultacyjnym wszystkie najistotniejsze zmiany, planowane w Solvency II. Nic z tego.

Nieprzejrzystość dyskusji

Do najważniejszej dla polskiego rynku rzeczy dotarliśmy, czytając zapytania scenariuszowe, czyli dodatkowy dokument, zawierający pytania do poszczególnych krajów w postaci "Co stałoby się u was, gdybyśmy wprowadzili regulację X?". Okazało się, że EIOPA pyta poszczególne rynki, jakie skutki miałaby zmiana sposobu liczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (rtu). W Polsce są one liczone w oparciu o obligacje skarbowe. EIOPA sugeruje zmianę i oparcie się na swapie procentowym. To rodzaj instrumentu pochodnego. Nie jest tu jednak ważna jego definicja, a to, że 60% aktywów polskich zakładów stanowią obligacje. Naturalne jest więc, że rtu liczymy opierając się właśnie o obligacje. Zmiana sposobu liczenia spowoduje nic innego, jak tylko sztuczną zmianę wartości aktywów (obligacje) wobec pasywów (rtu). To oznacza koszty, chaos i konieczność nie zawsze efektywnych transakcji, by dopasować własne aktywa do nowych reguł.

Zielone aktywa nie są złote

Wraz z rewizją Solvency II, zmieni się wymóg kapitałowy dla instrumentów w innej walucie. Krótko mówiąc, trzymanie aktywów np. w euro, będzie wymagało większego zabezpieczenia kapitałowego. Jednocześnie niedługo będziemy musieli raportować, jaką część naszego bilansu stanowią instrumenty, potocznie mówiąc "zielone". Kłopot w tym, że na rynku jest mało zielonych aktywów dostępnych w złotych. Istnieją owszem, ale w euro. A to oznacza, że chęć bycia zielonym może oznaczać dla zakładu konieczność tworzenia większych zabezpieczeń kapitałowych. Nie o to chodzi w tak poważnej sprawie jak sustainable finance. Chcemy więc zachęcić polski rząd do emisji zielonych obligacji, denominowanych w złotych lub zmienić podejście Solvency II do tej kwestii.

Wraz z rewizją Solvency II, zmieni się wymóg kapitałowy dla instrumentów w innej walucie.

Zmiany pod ekstraklasę

Nie da się ukryć, że zmiany projektowane w Solvency II, pisane są z myślą o największych europejskich rynkach i grupach ubezpieczeniowych. Nic dziwnego, bo to one tworzą największe ryzyko systemowe. To jednak nie powód, by regulacjami dla krajów dużych obciążać też kraje średnie, takie jak Polska. W naszej odpowiedzi do EIOPA stawiamy sprawę jasno: nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa europejskiego systemu finansowego powinny być oparte na analizie, jakie ryzyko systemowe dany kraj wprowadza na rynek europejski. Polska nie znajduje się wśród największych ubezpieczeniowych rynków Europy. Trudno więc oczekiwać, że dla Polski dobre będzie to samo, co jest dobre dla Niemiec, Francji, itp.

Małe, przemyślane zmiany

Cztery lata po wdrożeniu Solvency II polska branża ubezpieczeniowa jest przekonana, że system działa dobrze. Promuje należyte zarządzanie ryzykiem. Oczywiście pewne zmiany są niezbędne, ale zbyt duża rewolucja oznacza wyłącznie wzrost obciążeń. Propozycje EIOPA często są chybione i jest ich zbyt dużo. Z naszej perspektywy najistotniejsze jest zastosowanie zasady proporcjonalności w praktyce. Przecież właśnie o to powinno chodzić w systemie opartym na ryzyku. Widać wyraźnie, jak kluczowa jest współpraca biura PIU w Brukseli z polskim rynkiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie na tego typu kwestie reagować już na początku prac legislacyjnych.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2020-01-20 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.