Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-12-23 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2019-12-27  

|<<

   

 >>|

2019-12-23  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2019-12-20  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-12-23

Dz.U. nr: 4891

Solvency II: nadchodzą zmiany w raportowaniu

(EIOPA, KNF, PIU, UE)

Planowana rewizja Solvency II w dużym stopniu zmieni sprawozdawczość ubezpieczycieli. Już teraz mówi się o dodatkowych obowiązkach i rozszerzeniu dotychczasowego raportowania. To oznacza koszty.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Dla PIU raportowanie jest priorytetem w pracach nad Solvency II. Nowa sprawozdawczość ma być użyteczna, ale nie powinna podnosić kosztów i mnożyć dodatkowych obowiązków. Niestety jak dotąd EIOPA idzie pod prąd. Europejski nadzór proponuje "znaczące ograniczenie zakresu sprawozdawczości kwartalnej" oraz "zwiększoną proporcjonalność sprawozdawczości nadzorczej i publicznego ujawniania". W praktyce wprowadziła dodatkowe raporty i zaproponowała zmiany w istniejących szablonach. Nie powstała przy tym żadna analiza mówiąca o tym, że rachunek kosztów i korzyści uzasadnia proponowane zmiany.

Dla kogo te zmiany?

Jedna z proponowanych zmian obejmuje podział sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) na sekcję dotyczącą ubezpieczających i sekcję profesjonalną. Zakłady wykonywałyby więc więcej pracy po to, by klienci ubezpieczycieli mogli zapoznać się z ich SFCR. Hmm...

...załóżmy w dobrej wierze, że znajdzie się w Polsce klient (albo nawet dwóch), który wie, co ten skrót oznacza. Nawet wówczas trudno sobie wyobrazić, że wejdzie on na stronę internetową zakładu ubezpieczeń i będzie szukał SFCR. Bo i z jakiego powodu? Nawet wśród profesjonalnych uczestników rynku rzadko kto czyta SFCR. Mówiąc wprost, te sprawozdania czyta głównie konkurencja.

EIOPA deklaruje, że zlikwiduje niektóre elementy sprawozdawczości, co ułatwi pracę ubezpieczycielom. W praktyce usunięte zostaną te sprawozdania, które i tak nie wszyscy muszą wypełniać (np. dotyczące instrumentów pochodnych). Te szablony, które powodują faktycznie duże obciążenie (np. lista aktywów, składki, roszczenia), mają być zmienione w taki sposób, że pracy nad nimi będzie jeszcze więcej.

EIOPA deklaruje, że zlikwiduje niektóre elementy sprawozdawczości, co ułatwi pracę ubezpieczycielom.

Cel: uprościć i ujednolicić

Proponowane zmiany w Solvency II wyglądają jak dotąd na międzynarodowy koncert życzeń nadzorów z poszczególnych krajów UE. Tylko czy polskiemu KNF faktycznie są potrzebne dane do francuskiego procesu nadzorczego, niemieckiemu nadzorcy do włoskiego, itd.?

Walczymy więc o zmiany, ale tu też napotykamy sporo trudności. Konsultacje odbywają się w dwóch częściach. Druga kończy się 15 stycznia. Wszelkie decyzje, jakie zapadną, mogą mieć wpływ na opinie branży przedstawione już w pierwszej turze przesyłania wniosków, która skończyła się 18 października. Może to w wielu wypadkach oznaczać pracę dwa razy nad tym samym zagadnieniem. Niezależnie od tego, PIU będzie walczyła o pierwotny cel Solvency II - ujednolicenie modelu sprawozdawczości w UE i ograniczenie go do niezbędnych danych.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, KNF, PIU, UE

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-12-23 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.