Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-12-02 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2019-12-03  

|<<

   

 >>|

2019-12-02  

<<<

>>>

 >>|

2019-11-29  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-12-02

Dz.U. nr: 4876

Solvency unsolved

(PIU)

EIOPA w ostatnich tygodniach jak mantrę powtarza, że czekający nas przegląd Solvency II to ewolucja, a nie rewolucja. Zapewne dlatego w dokumencie konsultacyjnym przygotowała propozycję jedynie 125 zmian legislacyjnych, w tym podwyższenia progu wymaganego kapitału i nowych uprawnień dla organów nadzoru.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Przegląd Solvency II jest potrzebny. Jednak powinien się on zakończyć małą liczbą ważnych zmian. W opinii PIU obszary do przeglądu to przede wszystkim ryzyko walutowe, reasekuracja nieproporcjonalna, margines ryzyka, wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, proporcjonalność i sprawozdawczość.

Rozdźwięk

Trzeba jednocześnie eliminować wszystkie rozwiązania, które bez uzasadnionej potrzeby mnożą koszty. Superdrogi system wcale nie oznacza większego bezpieczeństwa i na pewno nie poprawia sytuacji klientów. Klienci, obciążeni kosztami bezpieczeństwa systemu, odpłyną do innych sektorów rynku finansowego. Ubezpieczyciele są długoterminowymi inwestorami w gospodarkę. Zbyt kosztowne i ograniczające ich zmiany są więc szkodliwe nie tylko dla nich samych. Mają też negatywne konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa.

PIU intensywnie pracuje nad wspólnym stanowiskiem branży na temat Solvency II. Kłopot w tym, że jakość prac nad regulacją pozostawia wiele do życzenia. W ostatnich tygodniach zarówno w Brukseli, jak i we Frankfurcie można było usłyszeć o frustracjach związanych z pracą EIOPA. Propozycje zmian w Solvency II spowodowały brak jednomyślności w Radzie Organów Nadzoru EIOPA, co jest bardzo rzadką sytuacją. Z dyskusji kuluarowych wiemy, że EIOPA planuje strategiczną dyskusję z krajowymi organami nadzoru na temat kierunku zmian Solvency II. To pokazuje rozdźwięk pomiędzy techniczną poprawnością EIOPA a koniecznością racjonalnego, strategicznego spojrzenia.

Klienci, obciążeni kosztami bezpieczeństwa systemu, odpłyną do innych sektorów rynku finansowego.

Pozory bezpieczeństwa

Po stronie Komisji Europejskiej nie jest lepiej. Przede wszystkim ciągle brakuje politycznego mandatu do dokonania przeglądu. Mimo to Komisja pracuje z zaangażowaniem. PIU podczas ostatnich kontaktów z KE dostała jasny sygnał: jeśli chcemy innych zmian, niż te zaproponowane przez EIOPA, musimy przedstawić konkretne propozycje, poparte solidnymi argumentami. Już pod koniec stycznia KE organizuje konferencję na temat rewizji Solvency II. Nie mamy więc zbyt wiele czasu.

Zrobimy wszystko, by przegląd Solvency II zakończył się dobrą regulacją dla branży. Trzeba jednak powiedzieć wprost: jakość europejskich prac nad tym aktem szkodzi branży. Naszym zadaniem jest przekonanie EIOPA, że parcie wyłącznie w stronę jak najwyższych wymogów kapitałowych to stwarzanie pozorów bezpieczeństwa. W praktyce to mniej produktów w ofercie, wyższe ceny, mniejsze udziały w zyskach dla ubezpieczonych i mniej optymalne inwestycje. W dłuższej perspektywie jest to więc raczej przeciwieństwo stabilności finansowej, a dodatkowo osłabienie konkurencyjności europejskich ubezpieczycieli na świecie.

Cel jest prosty - przegląd Solvency II ma być rzeczywiście ewolucją.

Głośno!

Nie chcemy do tego dopuścić, dlatego o swoich postulatach będziemy mówić głośno na każdym etapie prac w Warszawie, Frankfurcie, Brukseli i Strasburgu. Cel jest prosty - przegląd Solvency II ma być rzeczywiście ewolucją.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-12-02 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.