Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-11-26 >>>

 

Przed drugą falą PPK

 

Nawigacja

2019-11-27  

|<<

   

 >>|

2019-11-26  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2019-11-25  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-11-26

Dz.U. nr: 4872

Obserwacje z pierwszego rozdania

(Aegon)

25 października br. minął ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Jak wynika z informacji zdecydowana większość podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób wybrała instytucję finansową, która będzie zarządzać oszczędnościami ich pracowników w ramach PPK w terminie. Czas więc na pierwsze podsumowania.

- Michał Jakubowski, Dyrektor ds. Biznesu Korporacyjnego, Aegon PTE

 

Pracownicze Plany Kapitałowe oferuje 20 podmiotów, wśród nich Aegon PTE. Jako pierwsi do PPK wchodzą pracownicy największych firm, a kolejni będą stopniowo rozpoczynali oszczędzanie w ramach nowego systemu w nadchodzących miesiącach. Pierwsze doświadczenia z wdrożenia PPK w dużych firmach można więc przełożyć na mniejsze przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przewidywaniami, w pierwszym rozdaniu PPK nastąpiła mocna koncentracja rynku. Warto jednak pamiętać, że w pierwszej fali obowiązkiem wdrożenia PPK objętych było nieco ponad 3 tys. firm, z których wiele miało już zbudowane z partnerami finansowymi i w dużej mierze wybierało również ich ofertę PPK. W Aegon PPK są pierwszym krokiem w kierunku stworzenia oferty dla klientów korporacyjnych. Jesteśmy więc debiutantem w obszarze B2B w Polsce, jednak i nam w pierwszej fali spośród największych pracodawców udało się pozyskać kilkadziesiąt firm, w których średnia liczba zatrudnionych wynosi niemal 900 osób.

Warto jednak zwrócić uwagę, że już od początku stycznia przyszłego roku przepisy ustawy o PPK będą miały zastosowanie do średnich firm, w których upatrujemy największy potencjał i szansę na zdobycie udziału nie tylko w rynku PPK, ale i w szeroko pojętym obszarze finansowych benefitów pracowniczych. W kolejnym etapie zobowiązanych do uruchomienia programu będzie bowiem dużo więcej, nawet 14-16 tysięcy. Nasz zespół sprzedażowy w Aegon już dziś mocno nastawia się na dotarcie do tych podmiotów i zaoferowanie im naszej oferty wdrożenia i zarządzania PPK.

W Aegon PPK są pierwszym krokiem w kierunku stworzenia oferty dla klientów korporacyjnych.

Wyzwaniem na początku funkcjonowania PPK będzie z pewnością wskaźnik partycypacji pracowników. Wielu pracodawców potraktowało PPK jako dodatkowy wydatek, skupiając się na tym, o ile będą musieli zwiększyć budżet na wynagrodzenia. W konsekwencji zdecydowana większość wdraża program w wersji z minimalną możliwą dopłatą po stronie pracodawcy, tj. 1,5% od wynagrodzeń brutto pracowników. Warto więc uświadamiać przedsiębiorcom, że mogą oni podejść do PPK zupełnie inaczej, traktując ten program jako dodatkowy benefit pracowniczy.

Innym z powodów, dla którego upatrujemy szanse na pozyskiwanie pracodawców w kolejnych falach, jest współpraca z pośrednikami. Na początku listopada zorganizowaliśmy cykl spotkań z brokerami i multiagencjami, na których podzieliliśmy się naszymi obserwacjami i wnioskami po pierwszej fali, by efektywnie podejść do oferowania pracodawcom tego programu w kolejnych odsłonach.

Zależy nam na tym, aby zbudować z pośrednikami najbardziej partnerski model współpracy na rynku.

Wśród pośredników obecnych na rynku jest spora grupa takich, którzy wśród swoich klientów korporacyjnych mają firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników, a zatem takie, które nie były objęte pierwszą falą PPK. To oni są mocno zainteresowani doradztwem przy wdrażaniu PPK. Na naszych spotkaniach padło więc wiele pytań o sam program, rolę dystrybutora i pośrednika, możliwości wykorzystania relacji z firmami przy wdrażaniu PPK, ale i o warunki współpracy. A te chcemy zaproponować pośrednikom bardzo atrakcyjne. Zależy na tym, aby zbudować z pośrednikami najbardziej partnerski model współpracy na rynku. Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych do rozmów i współpracy przy PPK.

Michał Jakubowski

Dyrektor ds. Biznesu Korporacyjnego, Aegon PTE


Partnerem artykułu jest Aegon PTE.

 

Zobacz firmy: Aegon

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-11-26 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.