Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-11-25 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2019-11-26  

|<<

   

 >>|

2019-11-25  

<<<

>>>

 >>|

2019-11-22  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-11-25

Dz.U. nr: 4871

PRIIPs - przed przeczytaniem spalić

(PIU)

Tak na łamach Financial Times wyraził się o PRIIPs jeden z przedstawicieli wiodącej firmy inwestycyjnej. Dokument miał dać klientowi możliwość porównania ofert i ułatwić podjęcie decyzji. Zamiast tego mamy skomplikowany tekst, niejednokrotnie wprowadzający klientów w błąd. Unia Europejska rzuciła się więc PRIIPs naprawiać. Co oznacza, że... może być jeszcze gorzej.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Celem PRIIPs było danie klientowi jednolitego standardu informacji o produkcie. KID, czyli key information document, z pewnością daje inwestorom lepszą informację o kosztach. Gorzej z informacjami o ryzyku i zwrocie z inwestycji. KID używa danych historycznych, aby prognozować przyszłe wyniki. To przeczy podstawowym zasadom edukacji finansowej, bo przeszłość nie jest wskazówką na przyszłość. W najgorszych przypadkach, KID-y poważnie zaniżają ryzyko, dając zbyt optymistyczny obraz potencjalnych wyników. Bywa też, że według danych z KID, klient nie może uzyskać żadnych korzyści nawet w wariancie optymistycznym.

Brak koordynacji

Obecnie europejscy urzędnicy tak bardzo skoncentrowali się na poprawianiu PRIIPs, że przyjęty przez nich harmonogram prac jest co najmniej kontrowersyjny. Komisja Europejska zobowiązała się naprawić najważniejsze kwestie do 2020 r. Odbędzie się więc przegląd PRIIPs, który w ogóle nie był wcześniej planowany. W tym chaosie, europejscy nadzorcy pracują nad potencjalnymi zmianami, które muszą przesłać do KE na początku 2020 r. Kłopot w tym, że równolegle trwają testy konsumenckie, przeprowadzane jednocześnie z konsultacjami publicznymi. Mamy więc podręcznikowy przykład braku koordynacji. Na domiar złego, testy obejmują tylko jeden rodzaj ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego na pięciu rynkach. Trudno mówić o reprezentatywności tego badania dla całej Europy.

I jeszcze wisienka na torcie. KE od stycznia 2020 rozpocznie badanie relacji pomiędzy PRIIPs, IDD, Solvency II i MiFID oraz prace nad zmianami do UCITS. Finisz prac nie nastąpi do końca 2020 - tj. do czasu, w którym planowana jest... publikacja standardów technicznych do PRIIPs. Następnie KE będzie pracowała nad terminową rewizją PRIIPs. To oznacza, że rewizja rozpocznie się ZANIM zastosowane zostaną zmiany wynikające z obecnego nieplanowanego przeglądu.

Oby poprawiony PRIIPs był faktyczną korzyścią dla konsumenta.

Odnaleźć się w chaosie

W tym chaosie musi odnaleźć się branża ubezpieczeniowa. PIU bierze aktywny udział w konsultacjach społecznych i spotkaniach towarzyszących konsultacjom. Nie mamy wątpliwości, że zmiany w PRIIPs powinny zostać opracowane w odpowiednim horyzoncie czasowym i wprowadzone za jednym razem, aby uniknąć dalszych nieporozumień, utraty zaufania konsumentów i niepotrzebnych kosztów wdrażania nowych przepisów. PIU stoi na stanowisku, że przegląd PRIIPs powinien odbyć się raz, w terminie przewidzianym w rozporządzeniu. Testy muszą być reprezentatywne, tj. powinny objąć szerszą gamę produktów i powinny być przeprowadzone na więcej niż pięciu rynkach. Tylko w ten sposób mogą uwzględniać specyfikę danego rynku. Nowy KID nie powinien zawierać nadmiernej ilości informacji, w tym przyszłych i przeszłych scenariuszy, nie powinniśmy zwiększać liczby jego stron, bo będzie dla klienta niezrozumiały.

Uzbrojeni w taką argumentację, będziemy przekonywać do naszych racji europejskich urzędników. Oby poprawiony PRIIPs był faktyczną korzyścią dla konsumenta.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: PIU

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-11-25 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.