Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-11-25 >>>

 

PPK w PZU

 

Nawigacja

2019-11-26  

|<<

   

 >>|

2019-11-25  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2019-11-22  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-11-25

Dz.U. nr: 4871

Jak PZU przekonało pracodawców do PPK

(Coca-Cola, Energa, GPW, Herbapol, Kler, Orbis, PKN Orlen, PKP, PKP Intercity, PZU, Polskie Radio, S&P, Vistula, Wittchen)

Najwięksi pracodawcy wybrali Pracownicze Plany Kapitałowe w Grupie PZU. - "To dowód atrakcyjności naszej oferty i zaufania." - mówi prezes PZU Paweł Surówka. Spodziewa się, że ten sukces zachęci do współpracy z Grupą PZU także mniejszych przedsiębiorców, zatrudniających od 50 do 250 pracowników, których obowiązek wprowadzania PPK obejmie już od stycznia.

 

Od lipca tego roku ponad 1000 największych pracodawców podpisało umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z Grupą PZU, największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. - "W ciągu niespełna czterech miesięcy staliśmy się jednym z liderów rynku PPK." - podkreśla prezes Paweł Surówka.

Wśród firm, które zdecydowały się na współpracę z PZU jest PKN Orlen, a więc zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej. Są też m.in. Coca-Cola, Grupa Energa, fabryka mebli Kler, PKP i PKP Intercity, Orbis, Polskie Radio, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.

- "Pracodawcy doceniają, że zapewniamy im wszechstronną pomoc i wsparcie przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Na to chcemy postawić także w przyszłości, gdy obowiązek wprowadzenia PPK obejmie mniejsze firmy. Zależy nam, by zdjąć z pracodawców ciężar jak największej liczby obowiązków związanych z PPK." - mówi prezes PZU Życie Roman Pałac.

Wiarygodność i doświadczenie

Według sondaży jednym z głównych kryteriów przy wyborze instytucji zarządzającej PPK jest dla pracodawców jej wiarygodność i pewność, że z dnia na dzień nie upadnie. W przypadku PZU wyznacznikiem wiarygodności jest najwyższa wśród polskich spółek ocena ratingowa A-, przyznana przez międzynarodową agencję S&P Global Ratings.

Według sondaży jednym z głównych kryteriów przy wyborze instytucji zarządzającej PPK jest dla pracodawców jej wiarygodność i pewność, że z dnia na dzień nie upadnie.

PZU należy do najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej zyski w I półroczu 2019 roku były najwyższe od 5 lat. Wskaźniki rentowności, niemal dwukrotnie przekraczające średnią dla europejskich spółek ubezpieczeniowych, plasują PZU w światowej czołówce.

Grupa PZU jest jednocześnie liderem rynku pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych. Zarządza prawie połową aktywów na tym rynku, a jakość usług TFI PZU w dziedzinie programów emerytalnych potwierdza Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska.

TFI PZU, które w ramach Grupy PZU oferuje zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zajęło również drugie miejsce w tegorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych, przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". To jeden z najbardziej prestiżowych rankingów na rynku finansowym, w którym fundusze inwestycyjne są poddawane kompleksowej ocenie, uwzględniającej wyniki z ostatnich 6, 12, 36 i 60 miesięcy.

Atutem TFI PZU jest wielostopniowy nadzór procesu inwestycyjnego, a także rygorystyczne zasady i procedury dotyczące monitorowania ryzyka.

Skuteczność w zarządzaniu

Właśnie doświadczenie i skuteczność w zarządzaniu funduszami jest kolejnym kryterium, na które zwracają uwagę pracodawcy, pytani o motywy wyboru instytucji zarządzającej PPK. - "Naszą wizytówką są rekordowe wyniki funduszy dłużnych i oszczędnościowych PZU, pierwsze miejsce OFE PZU pod względem stopy zwrotu w trzyletniej perspektywie czy świetne wyniki PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord, którego stopa zwrotu od początku roku sięga 7%." - mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek. - "Z podobnymi imponującymi efektami chcemy zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi." - deklaruje.

Wiceprezes TFI PZU Dariusz Lasek zwraca uwagę, że spółka z sukcesem zarządza też największym w Polsce funduszem stabilnego wzrostu. - "To fundusz Mazurek. Jego aktywa przekraczają 2,6 mld zł i jest on w dziesiątce największych funduszy wszystkich kategorii w Polsce. Wyniki w bieżącym roku w okolicach 3% przekraczają medianę funduszy w tej kategorii. Taką stabilność chcemy oferować także w przypadku PPK." - zapowiada.

Atutem TFI PZU jest wielostopniowy nadzór procesu inwestycyjnego, a także rygorystyczne zasady i procedury dotyczące monitorowania ryzyka, które gwarantują identyfikowanie go na możliwie wczesnym etapie i podjęcie skutecznych działań zarządczych. Siłą TFI PZU są też ludzie. - "To mocny, największy w Polsce zespół odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Składa się z zarządzających, analityków i głównych ekonomistów, którzy mają zagraniczne licencje, tytuły doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych." - mówi Marcin Żółtek.

PZU oferuje pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr oraz materiały szkoleniowe i informacyjne dla pracowników.

Pomoc dla pracodawców

Według sondaży, pracodawcy oczekują też od instytucji zarządzających PPK szerokiego wsparcia przy wdrażaniu i prowadzeniu Planów, w tym pomocy w dostosowaniu systemów kadrowo-księgowych i edukacji pracowników. - "Zdajemy sobie sprawę, że jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych firm, które mogą się obawiać, że przytłoczą ich nowe obowiązki. Mogę obiecać, że nikt nie zostanie sam. Proponujemy fachową pomoc ze strony kilkuset doradców klienta i specjalistów w całej Polsce." - deklaruje wiceprezes Żółtek.

Lista zadań stojących przed pracodawcami, których w przyszłym roku obejmie obowiązek wprowadzenia PPK, jest dość długa. Muszą zaplanować budżet i uwzględnić dodatkowe koszty w postaci wpłat, które będą odprowadzać na rzecz pracowników. Czekają ich zmiany w systemach księgowych.

- "Z myślą o nich uruchomiliśmy bezpłatny internetowy serwis e-PPK służący do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do bieżącej obsługi Planów. Serwis umożliwia przekazywanie list pracowników, ich wpłat i dyspozycji. Pracodawcy mogą go zintegrować z własnymi systemami kadrowo-księgowymi." - wyjaśnia Marcin Żółtek. Jak dodaje, szczególną zaletą serwisu e-PPK jest automatyczna kontrola wprowadzanych danych i sygnalizowanie błędów.

PZU oferuje ponadto pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr oraz materiały szkoleniowe i informacyjne dla pracowników. Udostępnia również pracodawcom szkolenie e-learningowe dla pracowników. - "Chcemy w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, do których należy przekazanie pracownikom informacji na temat zasad funkcjonowania PPK." - podkreśla wiceprezes TFI PZU.


Eksperci PZU są do dyspozycji pracodawców i pracowników w siedzibie ponad 400 oddziałów w całej Polsce. Dodatkowo PZU uruchomiło specjalną infolinię na temat PPK: 22 640 06 22. Wyczerpujące informacje można również znaleźć na stronie internetowej: emerytura.pzu.pl.


Partnerem artykułu jest PZU.

 

Zobacz firmy: Coca-Cola, Energa, GPW, Herbapol, Kler, Orbis, PKN Orlen, PKP, PKP Intercity, PZU, Polskie Radio, S&P, Vistula, Wittchen

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-11-25 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.