Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-11-18 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2019-11-19  

|<<

   

 >>|

2019-11-18  

<<<

>>>

 >>|

2019-11-15  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-11-18

Dz.U. nr: 4866

Zrównoważone finansowanie - czy sprostamy temu zadaniu?

(EIOPA, PIU, UE)

Unia Europejska jest w ostatnich latach szczególnie ambitna, jeśli chodzi o postawy proekologiczne. Gospodarka ma emitować coraz mniej CO2, a dbanie o środowisko wysuwa się na pierwszy plan. Regulacje ekologiczne dotkną członków PIU zarówno jako inwestorów, jak i ubezpieczycieli.

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Plan działania UE w sprawie finansowania zrównoważonego rozwoju (zobacz: komunikat Komisji Europejskiej opiera się na trzech filarach: kapitał ma płynąć w stronę zrównoważonych inwestycji, zarządzanie ryzykiem ma obejmować zrównoważony rozwój oraz sprzyjać przejrzystości i długoterminowości.

Branża popiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. PIU w konsultacjach zwraca uwagę na specyficzne dla naszego rynku problemy. To sprawi, że będziemy w stanie sprostać nowym proekologicznym regulacjom.

Jak inwestować, gdy nie ma w co inwestować?

Prosty przykład: w UE toczą się prace nad rozporządzeniem o ujawnianiu informacji dotyczących zrównoważonego finansowania. Inwestorzy mają wykazać, jak ich inwestycje odpowiadają na cel, którym jest niskoemisyjna gospodarka. Kłopot w tym, że polscy ubezpieczyciele, choćby nawet jutro zdecydowali, że inwestują wyłącznie w zieloną energię, nie mają szans tego zrobić. Polska nie wypuszcza bowiem na rynek wystarczającej liczby tego typu aktywów. Emisje tzw. "zielonych obligacji" są rzadkością, a popyt znacznie przewyższa podaż. Polscy ubezpieczyciele mogliby szukać alternatywnych aktywów zagranicą, jednak te byłyby obarczone wymogiem kapitałowym z powodu ryzyka walutowego. PIU coraz głośniej mówi o tym, że polscy ubezpieczyciele potrzebują zielonych instrumentów, w które mogliby inwestować.

W lipcu tego roku w konsultacjach EIOPA, PIU wskazywała, że zrównoważone inwestycje mogą być atrakcyjne. Niemniej Solvency II nakazuje bezpieczne inwestowanie, które zapewnia jakość, płynność i rentowność portfela. Musimy więc walczyć w Brukseli o to, by Solvency II pozwalało obiektywnie zmierzyć każdą inwestycję pod względem ryzyka.

Polscy ubezpieczyciele, choćby nawet jutro zdecydowali, że inwestują wyłącznie w zieloną energię, nie mają szans tego zrobić.

Co z tym węglem?

Drugą istotną kwestią jest odejście od finansowania i ubezpieczania przemysłu węglowego. UE pracuje nad tym zagadnieniem wyjątkowo szybko. PIU przypomina na forum unijnym, że regulacje muszą uwzględniać charakterystykę każdego z krajów. Gdyby ubezpieczyciele byli zmuszeni z dnia na dzień wyciągnąć wtyczkę z elektrowni węglowych, w Polsce stanowiłoby to ogromne ryzyko dla gospodarki oraz konsekwencje społeczne. Pozostawienie dużej kopalni albo elektrowni nieubezpieczonej, oznaczałoby pozostawienie pracowników i ich rodzin bez zabezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych. Skutkiem nieubezpieczenia wielomiliardowego przedsiębiorstwa energetycznego byłaby konieczność naprawienia przez nie szkody z własnych środków, a w konsekwencji znaczny wzrost cen energii.

Bruksela nie zrozumie specyfiki naszego rynku, jeśli jej w tym nie pomożemy.

Nie zatrzymasz? To spróbuj się przyłączyć

Czy chcemy tego, czy nie, zrównoważone finansowanie obejmie nasz rynek. Im szybciej zaangażujemy się w prace nad tym projektem, tym większa szansa na to, by obowiązujące zasady były dla nas naturalnym krokiem, a nie sztucznym tworem wytworzonym w Brukseli. Z uwagi na nasze uwarunkowania gospodarcze, głos polskiej branży ubezpieczeniowej jest tu szczególnie ważny.

Bruksela nie zrozumie jednak specyfiki naszego rynku, jeśli jej w tym nie pomożemy. Poprawa wiedzy urzędników UE na temat Polski to nasz kluczowy cel.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, PIU, UE

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-11-18 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.