Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-11-12 >>>

 

Z perspektywy Brukseli

 

Nawigacja

2019-11-13  

|<<

   

 >>|

2019-11-12  

<<<

>>>

 >>|

2019-11-08  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-11-12

Dz.U. nr: 4862

Bałagan w pracach nad funduszami gwarancyjnymi. Kto za to zapłaci?

(EIOPA, KE, PIU, UFG)

UE pracuje nad jednolitymi zasadami działania funduszy gwarancyjnych, odpowiedników naszego UFG. Celem jest większe bezpieczeństwo dla klientów i poszkodowanych. Powstaje jednak pytanie, kogo tak naprawdę będzie chronić nowa regulacja i ile będzie to kosztować polski rynek?

- Iwona Szczęsna, menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

 

Reforma funduszy gwarancyjnych ma dać klientom pewność wypłaty odszkodowania w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Większość państw UE ma swoje UFG. Niestety krajowe rozwiązania różnią się od siebie rolą, funkcjami, zasięgiem działalności i finansowaniem. W UE padło więc magiczne słowo "harmonizacja". Łatwo powiedzieć...

Harmonizacja funduszy gwarancyjnych w UE jest trudna. Każdy kraj ma inne prawo upadłościowe, inne produkty i inne oczekiwania konsumentów. Dla części krajów harmonizacja systemów gwarancyjnych oznacza wyższe koszty działalności ubezpieczeniowej. A dla Polski?

Brak spójności prac

W UE jednocześnie toczą się prace nad:

  • funduszami dotyczącymi ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach dyrektywy komunikacyjnej,
  • funduszami dotyczącymi ubezpieczeń innych niż komunikacyjne, w ramach rewizji Solvency II,
  • funduszami dotyczącymi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, również w ramach rewizji Solvency II.

Nie dość, że mamy trzy regulacje jednego zagadnienia, to w dodatku brak jest analiz EIOPA i Komisji Europejskiej dotyczących interakcji pomiędzy nimi, w tym co do zakresu funduszy oraz zasad funkcjonowania i finansowania.

Niewykluczone, że koszty ryzykownej działalności zagranicznych zakładów i ich ewentualnej niewypłacalności poniosą polskie zakłady.

Stanowisko PIU w konsultacjach EIOPA dot. funduszu gwarancyjnego

PIU brała udział w konsultacjach EIOPA na temat funduszu w ramach Solvency II. Wskazaliśmy, że dyskusja nie może się odbywać w oderwaniu od innych elementów systemu. Ponadto, trudno dyskutuje się bez analizy kosztów rozwiązania. Sam fundusz gwarancyjny powinien być środkiem ostatecznym. Jego rolą jest przede wszystkim pomoc klientom i poszkodowanym.

Kluczowa przy harmonizacji działań funduszy w różnych krajach jest zasada odpowiedzialności kraju macierzystego. Oczywiście klient musi mieć możliwość kontaktu z zagranicznym funduszem za pośrednictwem funduszu polskiego, choćby po to, by wyeliminować barierę językową. Finansowo jednak koszty ewentualnej niewypłacalności powinien ponosić fundusz macierzysty, w myśl zasady "odpowiada ten, kto nadzoruje".

Popieramy, ale...

Po pierwsze, nie jest wykluczone, że w UE zwycięży opcja odpowiedzialności kraju goszczącego. A to oznacza, że koszty ryzykownej działalności zagranicznych zakładów i ich ewentualnej niewypłacalności poniosą polskie zakłady. Dodatkowo w UE pojawiła się propozycja finansowania funduszy ex-ante, co oznacza pewny koszt dla branży ubezpieczeniowej, niezależnie od tego, czy na rynku dojdzie do jakiejkolwiek niewypłacalności.

W UE pojawiła się propozycja finansowania funduszy ex-ante, co oznacza pewny koszt dla branży ubezpieczeniowej.

Musimy też walczyć o usprawnienie i rozszerzenie wymiany informacji i współpracę między nadzorami z kraju macierzystego i goszczącego. Nie można tego zastąpić ustanowieniem dodatkowych funduszy.

Branża ubezpieczeniowa jak najbardziej popiera działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na rynku, jednak zależy nam na tym, by cały system był spójny wewnętrznie, nie generował nieuzasadnionych kosztów i nie motywował uczestników rynku do niewłaściwych zachowań - tj. nie zachęcał do przyjmowania nadmiernego ryzyka. I o to walczyć będzie PIU.

Iwona Szczęsna (i.szczesna@piu.org.pl)

Menedżer zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń


Partnerem cyklu jest Polska Izba Ubezpieczeń.


Archiwum:

Z perspektywy Brukseli

 

Zobacz firmy: EIOPA, KE, PIU, UFG

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-11-12 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.