Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2019-01-17 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2019-01-18  

|<<

   

 >>|

2019-01-17  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2019-01-16  

|<<

     

 

Data publikacji: 2019-01-17

Dz.U. nr: 4658

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Regulacje prawne dotycząca dystrybucji ubezpieczeń były dotychczas analizowane i omawiane jako osobny aspekt działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych. Nadszedł czas, by zwrócić uwagę na to, że nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla sposobu interpretacji i stosowania przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Nadszedł czas na zwrócenie uwagi, że właściwe wykonywanie obowiązków umownych polega również na stosowaniu przepisów o dystrybucji ubezpieczeń.

- w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

przez Prof. dr. hab. Marcin Orlicki będzie szczegółowo mówił o współzależnościach między przepisami dystrybucyjnymi i przepisami dotyczącymi umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Kluczowe zagadnienia

 • Rola dystrybutora ubezpieczeń i twórcy produktu przy kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta a przekazywanie przez ubezpieczonego informacji ryzyku
 • Różnica między treścią umowy ubezpieczenia a IPID i OWU
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a regulacja prawna ubezpieczeń na cudzy rachunek
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń


Program i zgłoszenia:

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

14 lutego 2019 r.


Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 • Część I
  1. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jako element regulacji umowy ubezpieczenia
  2. Rola dystrybutora ubezpieczeń przy kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia
  3. Rola twórcy produktu przy kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia
  4. Analiza potrzeb i wymagań klienta a przekazywanie przez ubezpieczającego informacji o ryzyku w rozumieniu art. 815 §1 KC
  5. Analiza potrzeb i wymagań klienta a przekazywanie przez ubezpieczonego informacji ryzyku w rozumieniu art. 815 §2(1) KC
  6. Analiza potrzeb i wymagań klienta w kontekście obowiązku zgłaszania zmiany okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy (art. 815 §2 KC)
  7. Triggery w dobrowolnych ubezpieczeniach OC (art. 822 §3 KC) a potrzeby i wymagania klienta
  8. Kwestia uwzględniania interesów poszkodowanego w ubezpieczeniu OC przy dokonywaniu analizy potrzeb i wymagań klienta (art.822 §4 KC)
  9. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a regulacja prawna ubezpieczeń na cudzy rachunek (w szczególności grupowych)

 • Część II
  1. Niedostosowanie produktu do potrzeb i wymagań klienta poprzez dopuszczenie do zawarcia umowy ubezpieczenia, w której zajście wypadku nie jest możliwe (art. 806 §1 KC)
  2. Retroaktywność ubezpieczenia (art. 806 §2 KC) jako szczególna potrzeba lub wymóg klienta
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia a IPID
  4. Różnica między treścią umowy ubezpieczenia a IPID i OWU w kontekście art. 812 §8 KC
  5. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia (art.823 KC) - uwzględnianie potrzeb i wymagań podmiotu, na który zostały przeniesione prawa z ubezpieczenia
  6. Ubezpieczenie podwójne i wielokrotne (art. 824 KC) w kontekście uwzględniania potrzeb i wymagań klienta
  7. Szczególne zasady interpretacji przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń obowiązkowych
  8. Odpowiedzialność cywilna twórcy produktu za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  9. Odpowiedzialność cywilna dystrybutora ubezpieczeń za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń


Program i zgłoszenia:

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2019-01-17 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.