Dziennik Ubezpieczeniowy

 >> Dziennik Ubezpieczeniowy 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata :: Wyślij ponownie 

 Szukaj

 

 

 

Przeglądaj: <<<< >>>>

Zobacz wszystko: 2018

Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-12-28 (4645)
     Prawo na weekend  
       Ocena abuzywności postanowienia umownego (CMS, SN, TSUE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-12-21 (4643)
     Prawo na weekend  
       Zawieranie umów o zarządzanie PPK (CMS, PFR, ZUS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-12-14 (4638)
     Prawo na weekend  
       Nowe kary pieniężne za stosowanie klauzul abuzywnych i praktyk naruszających ZIK (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-12-07 (4633)
     Prawo na weekend  
       Wykonywanie dotychczas zawartych umów w sytuacji twardego Brexitu (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-11-30 (4628)
     Prawo na weekend  
       Przelew wierzytelności wynikającej z klauzuli abuzywnej przed stwierdzeniem jej abuzywności (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-11-23 (4623)
     Prawo na weekend  
       Umowy zawierane w ramach PPK (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-11-16 (4618)
     Prawo na weekend  
       W jakim zakresie wiążący jest wyrok sądu w sprawie cywilnej? (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-11-09 (4614)
     Prawo na weekend  
       Nowe zasady w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-10-26 (4606)
     Prawo na weekend  
       Rola agenta w procesie przetwarzania danych w kontekście sprzedaży zdalnej (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-10-19 (4601)
     Prawo na weekend  
       Zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów UDU (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-10-12 (4595)
     Prawo na weekend  
       Zakaz wynagradzania w związku z prowadzeniem działalności akwizycyjnej w ramach PPK (CMS, Sejm)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-10-05 (4590)
     Prawo na weekend  
       Dokument polisy w kanale direct (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-09-28 (4585)
     Prawo na weekend  
       Analiza wymagań i potrzeb klienta - kilka uwag wstępnych (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-09-21 (4580)
     Prawo na weekend  
       Niedozwolone powiązania agencyjno-brokerskie po 1 października: potencjalne sankcje (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-09-14 (4575)
     Prawo na weekend  
       Uprawnienie Prezesa UOKiK do skierowania wystąpienia (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-09-07 (4570)
     Prawo na weekend  
       Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia roszczeń związanych z gospodarowaniem odpadami - nowe przepisy (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-08-31 (4565)
     Prawo na weekend  
       Niebezpieczne powiązania (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-08-24 (4560)
     Prawo na weekend  
       Agent jako podmiot obowiązany do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-08-17 (4555)
     Prawo na weekend  
       Ustandaryzowany dokument w UDU - wybrane aspekty (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-08-10 (4551)
     Prawo na weekend  
       Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające. Znaczenie dla rynku po wejściu w życie ustawy o dystrybucji (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-08-03 (4546)
     Prawo na weekend  
       Przepisy intertemporalne dot. przedawnienia roszczeń sprzed 9 lipca 2018 r. (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-07-27 (4539)
     Prawo na weekend  
       Wynagrodzenie dystrybutorów ubezpieczeń z perspektywy agenta ubezpieczeniowego (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-07-20 (4534)
     Prawo na weekend  
       Zawarcie ugody a możliwość dochodzenia dalszych roszczeń (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-07-13 (4529)
     Prawo na weekend  
       Sankcje administracyjne w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (CMS, GIIF, KNF, MF, UE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-07-06 (4524)
     Prawo na weekend  
       Nowe zasady dotyczące przedawnienia roszczeń (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-06-29 (4519)
     Prawo na weekend  
       Wybrane aspekty obowiązków informacyjnych agenta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-06-22 (4514)
     Prawo na weekend  
       SN daje drugą szansę przy spóźnionej odpowiedzi na reklamację (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-06-15 (4509)
     Prawo na weekend  
       Problematyczne odstąpienie w grupówkach (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-06-08 (4504)
     Prawo na weekend  
       Cywilnoprawne skutki wykonywania działalności bez wymaganego zezwolenia (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-05-25 (4496)
     Prawo na weekend  
       Obniżanie kar pieniężnych (CMS, SOKiK, UODO, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-05-18 (4491)
     Prawo na weekend  
       Wymóg umyślności w ustawie o nieuczciwych praktykach rynkowych i dopuszczalność klauzul reprezentantów (CHS Tour Services, CMS, TSUE, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-05-11 (4486)
     Prawo na weekend  
       Wybrane aspekty związane z niezapłaceniem składki w terminie (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-04-27 (4479)
     Prawo na weekend  
       Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika posiadającego ubezpieczenie OC (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-04-20 (4474)
     Prawo na weekend  
       Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-04-13 (4469)
     Prawo na weekend  
       Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych - znaczenie dla zakładów ubezpieczeń (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-04-06 (4464)
     Prawo na weekend  
       Zwrot składki w ubezpieczeniu grupowym (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-03-30 (4460)
     Prawo na weekend  
       Kilka wątpliwości na tle uchwał SN ws. zadośćuczynienia za stany wegetatywne (CMS, KNF, RF)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-03-23 (4455)
     Prawo na weekend  
       Zakres i adekwatność ochrony udzielanej w ramach grupowej umowy ubezpieczenia (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-03-16 (4450)
     Prawo na weekend  
       Jaką formę arbitrażu wybrać w umowie z kontrahentem? (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-03-09 (4445)
     Prawo na weekend  
       Sąd właściwy miejscowo przy zawezwaniu ubezpieczyciela do próby ugodowej (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-03-02 (4440)
     Prawo na weekend  
       Czy można odwołać złożoną ofertę? (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-02-23 (4435)
     Prawo na weekend  
       Indywidualizacja zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych a konstytucyjna zasada równości (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-02-16 (4430)
     Prawo na weekend  
       Kim jest tzw. uprawniony pracownik i co zakład ubezpieczeń powinien o nim wiedzieć? (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-02-09 (4425)
     Prawo na weekend  
       Sąd Najwyższy oceni skutki nierozpatrzenia reklamacji w terminie (CMS, SN)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-02-02 (4420)
     Prawo na weekend  
       Regulacje w zakresie outsourcingu w przepisach prawa unijnego (CMS)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-01-26 (4415)
     Prawo na weekend  
       Istotny pogląd w sprawie wydawany przez Prezesa UOKiK (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-01-19 (4410)
     Prawo na weekend  
       Reklamacje na rynku finansowym a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (CMS, UOKiK)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-01-12 (4405)
     Prawo na weekend  
       Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń (CMS, FCA, KE)
   
Dziennik Ubezpieczeniowy 2018-01-05 (4400)
     Prawo na weekend  
       Przepisy ustawy o dystrybucji, które już obowiązują (CMS, KE, Prezydent)

Przeglądaj: <<<< >>>>

Zobacz wszystko: 2018

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.