Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-12-19 >>>

 

ERGO Hestia stawia na różnorodność

 

Nawigacja

2018-12-20  

|<<

   

 >>|

2018-12-19  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-12-18  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-12-19

Dz.U. nr: 4641

Siła różnorodności

(CPOP, ERGO Hestia, Integralia)

Przybywa firm, które w swoich strategiach działania stawiają na różnorodność. W coraz szybciej zmieniającym się świecie tylko zróżnicowana i różnorodna organizacja może być rzeczywiście efektywna, kreatywna i elastyczna w działaniu. ERGO Hestia jest sygnatariuszem "Karty Różnorodności" i od wielu lat konsekwentnie prowadzi działania, które służą różnorodności, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i społecznym.

- Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii

 

Różnorodności poświęcony jest również ostatni raport społeczny ERGO Hestii pt. "Troska", w którym ubezpieczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym obszarze. Różnorodność to sposób rozumienia świata. Wiąże się z nią tolerancja, empatia, szacunek dla drugiego człowieka. Wiele osób rozumie różnorodność tylko jako różnicę wieku czy płci, ale jest wiele innych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, takich jak: wykształcenie, kolor skóry, język, orientacja seksualna, czy religia. A nawet szerzej - sprawność fizyczna versus niepełnosprawność, różnice w stylach życia, statusie materialnym, rodzinnym.

ERGO Hestia realizuje wiele różnych programów w ramach zrównoważonego rozwoju, ale kwestie różnorodności oraz inkluzywności społecznej mają dla firmy ogromne znaczenie. Szczególną wagę ubezpieczyciel przykłada do takich kwestii jak: niepełnosprawność, różnorodność wieku i płci. Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia od 14 lat działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje nt. spadającego wskaźnika bezrobocia w kraju, natomiast niewiele mówi się o bezrobociu wśród osób z niepełnosprawnościami. Fundacja postanowiła wyjść temu naprzeciw. Na początku pomagała przygotować osoby z niepełnosprawnościami do pracy w ERGO Hestii. Potem - uznając, że nie każdy musi pracować w firmie ubezpieczeniowej - wspierała ich w poszukiwaniu pracy poza organizacją, w takich zawodach jak np. programista, sekretarz biura, pracownik działu sprzedaży czy bibliotekarz. Tylko w roku 2017 z pomocy Fundacji Integralia skorzystało 100 osób.

Innym projektem jest współpraca ERGO Hestii z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP). To program wspierający osoby najciężej poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych w powrocie do sprawności oraz aktywności społecznej i zawodowej. Do dziś ERGO Hestia wspólnie z CPOP pomogły ponad 900 poszkodowanym.

Kolejną istotną sprawą dla ubezpieczyciela jest kwestia wieku. Średnia wieku pracowników ERGO Hestii sięga trzydziestu paru lat. Obok siebie pracują trzy pokolenia: X, Y i Z. Osoby z każdej z tych grup są dla firmy cennymi pracownikami. Ta mieszanka wieku od lat pozwala ERGO Hestii odnosić biznesowy sukces. Dodatkowo spośród ponad 2600 pracowników ubezpieczyciela, 65% to kobiety. One również stanowią 51% kadry kierowniczej Grupy ERGO Hestia. To znacznie wyższy wskaźnik niż średnia w Polsce, która sięga ok. 40%. Wiele elementów różnorodności jest trudnych do zarządzania, ale dobry przykład idzie z góry organizacji.

Szczególną wagę ERGO Hestia przykłada do takich kwestii jak: niepełnosprawność, różnorodność wieku i płci.

Innym z przejawów zarządzania różnorodnością jest elastyczność, umiejętność dopasowania się do coraz szybciej zmieniającego się świata, wychodzenia na przeciw potrzebom określonych grup społecznych, również w zakresie oferty produktowej. ERGO Hestia we współpracy z Fundacją Integralia stworzyła ogólne warunki ubezpieczenia dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Osoby niesłyszące mają do dyspozycji infolinię w języku migowym. Powstała także specjalna karta z przykładami ubezpieczeń i usług assistance, przydatnych dla osób z niepełnosprawnościami. Innym przykładem była zmiana archaicznej, wykluczającej definicji "partnera", jaka uchowała się w ubezpieczeniowych dokumentach. ERGO Hestia wykorzystała jednostkowy trudny przypadek jako szansę. Zweryfikowała pod tym kątem zapisy wszystkich ubezpieczeniowych produktów.

Zarządzanie różnorodnością w organizacji nie ogranicza się jedynie do przełamywania barier, wspierania różnych grup pracowników i przeciwdziałania dyskryminacji. ERGO Hestia ma świadomość, że sukces firmy zależy od pracy i zaangażowania jej pracowników. To oni spędzają w pracy połowę swojego życia. Muszą znać nie tylko cele biznesowe, ale również dostrzegać korzyści, jakie dla wszystkich niesie różnorodność w miejscu pracy. Różnorodne środowisko pracy - choć niełatwo zarządzać zespołami, w których obok siebie pracują dojrzali i młodzi ludzie - jest jednak bardziej kreatywne i skuteczne w swoim działaniu.

Mario Zamarripa

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii


Partnerem artykułu jest ERGO Hestia.

 

Zobacz firmy: CPOP, ERGO Hestia, Integralia

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-12-19 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.