Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-11-28 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2018-11-29  

|<<

   

 >>|

2018-11-28  

<<<

>>>

 >>|

2018-11-27  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-11-28

Dz.U. nr: 4626

Analiza potrzeb i wymagań klienta

Kwestia obowiązku dokonywania przez dystrybutorów ubezpieczeń analizy potrzeb i wymagań klientów jest tym aspektem nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który budzi najwięcej emocji i wątpliwości. Ustawodawca sformułował przepisy w sposób bardzo ogólny, co powoduje wielość interpretacji i niejasności odnoszących się do kwestii podstawowych: pojęcia klienta, sposobu określania potrzeb i wymagań oraz problemu zakresu i głębokości przeprowadzonego badania.

- w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

Wszystkie te kwestie - w ujęciu praktycznym i przy uwzględnieniu dotychczas formułowanych poglądów i wdrażanych działań - zostaną szczegółowo omówione podczas seminarium prowadzonego przez prof. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Program i zgłoszenia:

Analiza potrzeb i wymagań klienta

10 stycznia 2019 r.


Analiza potrzeb i wymagań klienta

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 • Część I
  1. Pojęcie "klienta" wobec którego ma być przeprowadzona APK
  2. Pojęcie "potrzeby" klienta
  3. Pojęcie "wymagań" klienta
  4. Przeprowadzenie APK jako obowiązek dystrybutora
  5. APK jako procedura
  6. APK jako dokument
  7. APK na papierze
  8. APK ustnie
  9. APK na odległość
  10. APK elektronicznie
  11. APK w ubezpieczeniach na cudzy rachunek (w szczególności ubezpieczeniach grupowych)
  12. Ankieta produktowa
  13. Udział twórcy produktu ubezpieczeniowego w redagowaniu APK
  14. Ankieta służąca wyborowi między produktami (międzyproduktowa)
  15. Ankieta a rekomendacja brokerska
  16. Relacje między APK a kwestionariuszem w rozumieniu art. 815 k.c.
  17. Informacje z innych źródeł

 • Część II
  1. Odmowa współpracy klienta przy APK
  2. Oświadczenie klienta o przeprowadzeniu APK i jej prawidłowości
  3. APK przy zawarciu kolejnej umowy na kolejny okres ubezpieczenia
  4. APK w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  5. APK w przypadku pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych
  6. APK w przypadku ubezpieczeń na życie
  7. APK w przypadku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  8. APK jako czynnik kształtowania treści umowy ubezpieczenia
  9. APK jako czynnik ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej klientów w danym produkcie
  10. APK jako czynnik ułatwiający podejmowanie decyzji klienta o wyborze produktu
  11. Archiwizacja APK
  12. APK jako dowód w postępowaniu cywilnym/administracyjnym
  13. Roszczenia odszkodowawcze związane z wadliwością APK
  14. Sankcje administracyjne związane z wadliwością APK


Program i zgłoszenia:

Analiza potrzeb i wymagań klienta 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-11-28 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.