Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-11-19 >>>

 

ERGO Hestia nowocześnie

 

Nawigacja

2018-11-20  

|<<

   

 >>|

2018-11-19  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-11-16  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-11-19

Dz.U. nr: 4619

Szybszy obieg dokumentów i mniejsze obciążenie dla środowiska - wszystko dzięki automatycznie generowanej korespondencji

(Ergo Hestia)

Jak pokazują badania satysfakcji klientów towarzystw ubezpieczeń, jakość likwidacji szkód jest kluczowa w utrzymaniu długotrwałych relacji z klientami. Ubezpieczeni oczekują szybkiej i płynnej obsługi. Osoby, których szkody zostały zlikwidowane w sposób uproszczony, są dwukrotnie bardziej zadowolone niż klienci, którzy przeszli standardowy proces likwidacji. Uproszczenie i ujednolicenie procesów likwidacji szkód jest możliwie dzięki automatyzacji i zaangażowaniu robotów.

 

Długi czas oczekiwania na dokumenty, zarówno te ze strony sprawcy, ubezpieczonego, jak i z policji, to obraz kojarzący się z przebiegiem likwidacji szkody. ERGO Hestia, dbając o relacje z klientami, zdecydowała się zautomatyzować proces generowania pism potwierdzających okoliczność zdarzenia drogowego.

"Już w momencie zgłaszania szkody automat przygotowuje pisma do instytucji lub uczestników zdarzenia drogowego. W efekcie znacznie przyśpieszamy proces pozyskiwania dokumentów podczas likwidacji szkód. Minimalizujemy także liczbę błędów, ponieważ dane osobowe i teleadresowe pobierane są z polis lub z informacji podawanych przez klienta podczas zgłoszenia" - mówi Bartosz Liszewski, zastępca dyrektora ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w ERGO Hestii.

Wdrożona funkcjonalność umożliwia wysyłkę pism bez udziału likwidatora. System sprawdza szereg kryteriów w zgłoszeniu szkody i decyduje o uruchomieniu wysyłki.

"Efekt działania automatu ma również wymiar ekologiczny. Tylko w sierpniu tego roku 9 na 10 pism do sprawcy i co drugie pismo skierowane do policji wysłaliśmy za pomocą wirtualnej drukarki. Nowa technologia ogranicza wysyłkę dokumentów papierowych na rzecz korespondencji elektronicznej" - dodaje Bartosz Liszewski.

Statystyki pokazują, że w ostatnim miesiącu wakacji 2018 roku aż 46% całej korespondencji skierowanej do policji odbyło się drogą elektroniczną. To umożliwiło realizację dwóch celów w wyniku jednego działania - przyśpieszenie procesu likwidacji szkód oraz minimalizację obiegu dokumentów papierowych, co jest jednym z założeń strategii społecznej odpowiedzialności biznesu ERGO Hestii.


Partnerem cyklu jest Ergo Hestia.
Papierologia... coś, z czym ubezpieczyciele (większość chyba) walczą od dawna. Paperless to nie tylko oszczędność papieru (w trosce o środowisko), czasu, lecz także oszczędność w ogóle. A o stronę kosztową ubezpieczyciele dbać przecież muszą.

Jednak w tej walce z papierologią wciąż jeszcze pamiętać należy o klientach niecyfrowych, niesmartfonowych. Tacy wszak też istnieją...

Anna TrzcińskaArchiwum:

ERGO Hestia nowocześnie

 

Zobacz firmy: Ergo Hestia

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-11-19 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.