Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-06-25 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2018-06-26  

|<<

   

 >>|

2018-06-25  

<<<

>>>

 >>|

2018-06-22  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-06-25

Dz.U. nr: 4515

REKLAMACJE
Automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r. dotycząca automatycznego uznawania roszczeń klienta w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamacje
 • Obrona ubezpieczyciela / brokera / multiagenta przed roszczeniem zawartym w reklamacji
 • Reklamacja wielokrotna
 • Reklamacja o absurdalnej wysokości
 • Reklamacja dotycząca roszczenia, w odniesieniu do którego zapadł prawomocny wyrok
 • - w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

13 czerwca 2018 r. zapadła uchwała Sądu Najwyższego dotycząca najważniejszego zagadnienia związanego z reklamacjami klientów rozpatrywanymi przez zakłady ubezpieczeń, brokerów i multiagentów - automatycznego uznawania roszczeń klienta w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację. Sposób podejścia przez Sąd Najwyższy do problemu automatycznego uznawania roszczeń określi na wiele lat praktykę w tym zakresie.

Przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. UAM dr hab. Marcina Orlickiego będzie szczegółowa analiza orzeczenia SN i wszelkich argumentów użytych przez sąd na poparcie postawionych tez. Omówione zostaną strategie obrony przed roszczeniami opartymi na art. 8 ustawy reklamacyjnej oraz kazusy ukazujące sposób ich użycia.

Szczególnie ważnym aspektem seminarium będzie ukazanie znaczenia uchwały SN w przypadku reklamacji osób prawnych lub spółek nie mających osobowości prawnej. Roszczenia tych podmiotów zawarte w reklamacjach mogą być znacznie wyższe niż roszczenia osób fizycznych, zaś trudności w interpretowaniu przepisów reklamacyjnych dotyczących osób prawnych zostały spotęgowane poprzez ich wewnętrzną sprzeczność.


Program i zgłoszenia:

Reklamacje - problemy prawne

5 lipca 2018 r.


Reklamacje - automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 • Część I
  1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r.) dotycząca automatycznego uznawania roszczeń klienta w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamacje
  2. Znaczenie uchwały w odniesieniu do reklamacji składanych przez osoby fizyczne
  3. Znaczenie uchwały w odniesieniu do reklamacji składanych przez osoby prawne i spółki, które nie mają osobowości prawnej, ale przysługuje im zdolność prawna
  4. REKLAMACJE...
   ...wciąż niezamknięte wyzwanie.

  5. Pojęcie "roszczenia klienta" w kontekście reklamacji
  6. Określenie "rozpatrzona zgodnie z wolą klienta"
  7. Pojęcie "niedotrzymania terminu"
  8. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut braku statusu klienta (osoby fizycznej)
  9. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut braku statusu klienta (osoby prawnej, spółki)
  10. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut braku statusu klienta brokera ubezpieczeniowego lub multiagenta ubezpieczeniowego
  11. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut dotyczący faktu skutecznego złożenia reklamacji
  12. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut dotyczący tego, czy reklamacja dotyczy/nie dotyczy udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
  13. Art. 5 KC a obrona ubezpieczyciela/brokera/multiagenta przed roszczeniem zawartym w reklamacji

 • Część II
  1. Reklamacja wielokrotna
  2. Reklamacja, na którą ubezpieczyciel/broker/agent udzielił już odpowiedzi
  3. Jak w praktyce wykorzystać uchwałę Sądu Najwyższego z 13 czerwca...

  4. Reklamacja składana w złej wierze
  5. Reklamacja składana przez przedstawiciela ustawowego
  6. Reklamacja składana przez organ osoby prawnej
  7. Reklamacja składana przez pełnomocnika
  8. Reklamacja składana w trakcie toczącego się postępowania likwidacyjnego
  9. Reklamacja a mediacja
  10. Reklamacja a postępowanie arbitrażowe
  11. Reklamacja składana w trakcie toczącego się postępowania sądowego
  12. Reklamacja dotycząca roszczenia, w odniesieniu do którego zapadł prawomocny wyrok
  13. Reklamacja o absurdalnej wysokości
  14. Opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji a porozumienia między klientami a agentami, osobami wykonującymi czynności agencyjne lub pracownikami zakładu ubezpieczeń


Program i zgłoszenia:

Reklamacje - problemy prawne 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-06-25 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.