Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-04-27 >>>

 

Rozmowy o rehabilitacji

 

Nawigacja

2018-04-30  

|<<

   

 >>|

2018-04-27  

<<<

>>>

 >>|

2018-04-26  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-04-27

Dz.U. nr: 4479

 

Barbara Stachowicz-Pratt, prezes zarządu Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym:

Marcowa konferencja zorganizowana przez Ergo Hestię i Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym "Powiększenie: Po drugiej stronie stoi człowiek" poświęcona była wyzwaniom, z którymi spotykają się zarówno osoby poszkodowane w wypadkach, jak też ubezpieczyciele. Wniosek z tego spotkania jest bardzo istotny: jeśli uda się zwiększyć szanse osób poszkodowanych na powrót do sprawności oraz czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, wszystkie zainteresowane strony odniosą korzyści. Kolejne artykuły na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego to ważne głosy w dyskusji na temat wczesnej i kompleksowej rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach.

Praca nadaje sens ludzkiemu życiu

(CPOP, Ergo Hestia, Rehasport Clinic)

Jeżeli renta staje się celem samym w sobie, to w rozumieniu społeczeństwa i cywilizacji XXI wieku, wyrządzamy osobie poszkodowanej krzywdę. Naszym celem jest myślenie całkowicie inne, bo pieniądze, które związane są z odszkodowaniem, mają przede wszystkim służyć zmaksymalizowaniu potencjału rehabilitacji, która ma przywrócić poszkodowanych do pełnienia ról społecznych, zawodowych, do aktywnego udziału w życiu rodzinnym. To wypełnienie jego genetycznie uwarunkowanych potrzeb. Te osoby muszą wiedzieć, że mogą funkcjonować razem ze swoimi dysfunkcjami i ograniczeniami przez resztę życia. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie takiego sposobu opieki nad poszkodowanymi, który wypełni wszystkie elementy określające ich jakość życia, wypełni uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, zabezpieczy sytuację rodzinną i zadba o to, co jest związane z codziennymi czynnościami, których realizacja jest determinowana stanem zdrowia.

Rozmowa o pieniądzach, rozmowa o rencie to jedynie narzędzie do wypełnienia naszego celu podstawowego, czyli rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Praca jest genetycznie uwarunkowaną potrzebą każdego z nas. Ona nadaje sens ludzkiemu życiu. Każdy, kto nie pracował, dobrze wie, że bez niej nasze życie traci sens. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby przywracać ludzi do pracy, bo rozmowa o pieniądzach, rozmowa o rencie to jest jedynie narzędzie do wypełnienia tego, co jest naszym celem podstawowym, czyli rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym jest integratorem. Dziś wiemy już, że bez takiego myślenia integracyjnego, które wiąże ze sobą wszystkie aspekty integracyjne rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej, trudno nam dziś wprowadzać ją w życie.

Dziś rola komercyjnych ubezpieczycieli jest niezwykła w aspekcie rehabilitacji w Polsce. Problem z rehabilitacją wynika między innymi z deficytów finansowych w zakresie finansowania ze środków publicznych. Wiemy jednocześnie, jak wielkie są potrzeby w tym zakresie. CPOP idealnie wypełnia tę lukę.

Podsumowując uważam, że proces rehabilitacji w takim kształcie, o jakim wspominam, należałoby zatytułować "Dlaczego jeszcze nie wszyscy?". To proces, który może zakończyć się tylko w jeden sposób - wszyscy będą w tym procesie uczestniczyli i tego sobie wszyscy jako potencjalni pacjenci CPOP życzmy.

Dr Witold Dudziński

Prezes zarządu Rehasport Clinic


Partnerem cyklu jest Ergo Hestia.Archiwum:

Rozmowy o rehabilitacji

 

Zobacz firmy: CPOP, Ergo Hestia, Rehasport Clinic

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-04-27 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.