Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-04-27 >>>

 

Rozmowy o rehabilitacji

 

Nawigacja

2018-04-30  

|<<

   

 >>|

2018-04-27  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-04-26  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-04-27

Dz.U. nr: 4479

Jaki jest sens rehabilitacji?

(CPOP, Ergo Hestia, NeuroSana, PTOiTr)

To ważne pytanie. Myślę, że doskonałą odpowiedzią może być hasło zorganizowanej przez Ergo Hestię konferencji: "Po drugiej stronie stoi człowiek". Co za nim stoi? Poszkodowany. Osoba, która ucierpiała w wypadku, zadaje sobie przede wszystkim dwa pytania: "Dlaczego ja?" i "Co dalej?". Na pierwsze z nich nikt nie zna odpowiedzi. Ale na drugie, po wielu latach doświadczeń z pacjentami, mogę odpowiedzieć.

Aby rehabilitacja miała sens, musi spełniać wymogi, jakie opisał prof. Wiktor Dega, chirurg i ortopeda, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Podkreślał on, że nowoczesną rehabilitację cechują: powszechność, co oznacza, że każdemu, kto potrzebuje rehabilitacji, jest ona zapewniana, wczesne jej rozpoczęcie - najlepiej już na OIOM-ie, kompleksowość, czyli otoczenie poszkodowanego opieką różnych specjalistów, ale także włączenie w rehabilitację rodziny oraz systematyczność, ponieważ bez niej nie ma efektów. Rehabilitacja nie może być sporadyczna, "raz na jakiś czas". Musi stać się stałym elementem życia osoby, która wychodzi na prostą po wypadku. Inaczej nie ma sensu.

CPOP wyznacza najlepsze standardy przywracania do zdrowia i życia społecznego ofiar najcięższych wypadków.

NeuroSana jest kliniką rehabilitacyjną zajmującą się kompleksową terapią pacjentów z poważnymi dysfunkcjami, wymagających profesjonalnej rehabilitacji neurologicznej. Od 2014 roku współpracujemy z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Gdy prezes Ergo Hestii, Piotr Śliwicki, uruchomił i zapewnił finansowanie tego projektu, nikt na polskim rynku ubezpieczeń nie myślał nawet o takim rozwiązaniu. Dziś Centrum może się pochwalić listą kilkuset zakończonych sukcesem programów indywidualnych terapii. CPOP wyznacza najlepsze standardy przywracania do zdrowia i życia społecznego ofiar najcięższych wypadków. Nasza współpraca polega na opracowywaniu długoterminowych Indywidulanych Planów Pomocy dla podopiecznych CPOP, ocenie potencjału i możliwości terapeutycznych poszkodowanego oraz samej terapii. Pacjentom proponujemy szeroki zakres terapeutyczny. Oprócz terapii manualnej oferujemy ćwiczenia metodami neurologicznymi: GDS, PNF i Bobath oraz terapię czaszkowo-krzyżową, czy PDTR. Prowadzimy również terapię reedukacji chodu za pomocą egzoszkieletu, terapię za pomocą INDIBA ACTIV oraz ćwiczenia w systemie podwieszenia REDCORD.

Rehabilitacja musi stać się stałym elementem życia osoby, która wychodzi na prostą po wypadku. Inaczej nie ma sensu.

Ergo Hestia wyróżnia się swoim podejściem do osób najbardziej poszkodowanych. Nie ogranicza się bowiem wyłącznie do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty, ale kładzie nacisk na odzyskanie przez poszkodowanego jak największej sprawności i powrót do ról społecznych sprzed wypadku. Poszkodowany nie jest pozostawiony sam sobie. Co istotne, pomoc ta finansowana jest przez Ergo Hestię, bądź innego ubezpieczyciela, który może skorzystać z oferty CPOP, a jej koszt nie jest ujmowany w masie wypłaconego odszkodowania. To działanie dodatkowe, które nie pomniejsza kwoty wypłaty. O ile jedynie poszkodowany wykaże chęć współpracy w tym zakresie, może skorzystać z wielopoziomowej pomocy, dzięki czemu nie zostaje skazany wyłącznie na pomoc oferowaną przez NFZ. Nie musi sam poszukiwać najlepszej ścieżki terapeutycznej, błądząc w międzyczasie między gabinetami różnych specjalistów (często podczas prywatnych wizyt) i samodzielnie dokonywać wyboru najlepszej opcji spośród wielu mu wskazanych. Dlatego działania prowadzone przez Ergo Hestię we współpracy z NeuroSaną mają tak ogromne znaczenie dla przyszłego życia poszkodowanych i zdecydowanie warto jest docierać z taką pomocą do jak największego ich grona.

Kinga Lewandowska-Gbyl

Fizjoterapeutka, właścicielka kliniki NeuroSana


Partnerem cyklu jest Ergo Hestia.Archiwum:

Rozmowy o rehabilitacji

 

Zobacz firmy: CPOP, Ergo Hestia, NeuroSana, PTOiTr

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-04-27 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.