Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-04-25 >>>

 

Rozmowy o rehabilitacji

 

Nawigacja

2018-04-26  

|<<

   

 >>|

2018-04-25  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-04-24  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-04-25

Dz.U. nr: 4477

 

Barbara Stachowicz-Pratt, prezes zarządu Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym:

Marcowa konferencja zorganizowana przez Ergo Hestię i Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym "Powiększenie: Po drugiej stronie stoi człowiek" poświęcona była wyzwaniom, z którymi spotykają się zarówno osoby poszkodowane w wypadkach, jak też ubezpieczyciele. Wniosek z tego spotkania jest bardzo istotny: jeśli uda się zwiększyć szanse osób poszkodowanych na powrót do sprawności oraz czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, wszystkie zainteresowane strony odniosą korzyści. Kolejne artykuły na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego to ważne głosy w dyskusji na temat wczesnej i kompleksowej rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach.

Realna więź między osobą poszkodowaną a ubezpieczycielem

(CPOP, Ergo Hestia)

Doświadczenie Ergo Hestii pokazuje, że im szybciej poszkodowani rozpoczną rehabilitację, tym bardziej rosną szansę na szybszy i pełniejszy powrót do sprawności ruchowej i aktywności zawodowej oraz do życia w społeczeństwie. Dlatego we współpracy z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym już od niemal 10 lat podejmujemy działania mające na celu rozwój aktywnej i kompleksowej rehabilitacji ofiar wypadków w Polsce. Wierzymy, że w najbliższym czasie również inni ubezpieczyciele obecni na polskim rynku zaczną podążać tą drogą. Jest to w interesie całej branży ubezpieczeniowej, ogółu społeczeństwa a przede wszystkim samych poszkodowanych i ich bliskich.

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, przykłady osób poszkodowanych, które powróciły do sprawności, pokazują realne korzyści, jakie z wdrożenia wszechstronnych, indywidualnych programów terapii płyną dla wszystkich interesariuszy całego procesu. Szeroko zakrojona diagnostyka, leczenie i proces rehabilitacji zarówno medycznej, społecznej i zawodowej pozwoliły na szybki powrót lub dostosowanie poszkodowanych do ich nowej roli po ciężkim wypadku. Ergo Hestia, wspólnie z CPOP może pochwalić się już ponad 200 zakończonymi z powodzeniem programami wszechstronnej, profesjonalnej pomocy poszkodowanym w ich drodze powrotu do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym po wypadku.

Wzajemne relacje i doświadczenia Ergo Hestii z osobami objętymi tymi programami, nie sprowadzają się wyłącznie do świadczenia usługi rehabilitacyjnej, ale generują realną więź, ubezpieczyciela z osobą poszkodowaną. Doświadczamy tego na co dzień. Wdzięczność, zadowolenie przekładają się na ogromną radość i dają nam motywację uruchamiania takich programów dla kolejnych osób. To są wymierne efekty ich wysiłków, ale też naszego zaangażowania w proces przywracania poszkodowanych do zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej. Późniejszy efekt jest w pewnym sensie niepoliczalny, niewymierny i nienamacalny, ale jednak odczuwalny w postaci uśmiechu na twarzy, krótkiego słowa "dziękuję" i relacji między ubezpieczycielem a osobą poszkodowaną. Oprócz aspektu wizerunkowego z pewnością jest to dla nas motywacja do podejmowania się takich działań.

Agnieszka Nowacka

Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Ergo Hestii

 

Linki:  


Agnieszka Nowacka o wyzwaniach w rehabilitacji osób po wypadkach - materiał filmowy


Partnerem cyklu jest Ergo Hestia.Archiwum:

Rozmowy o rehabilitacji

 

Zobacz firmy: CPOP, Ergo Hestia

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-04-25 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.