Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-04-23 >>>

 

Rozmowy o rehabilitacji

 

Nawigacja

2018-04-24  

|<<

   

 >>|

2018-04-23  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-04-20  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-04-23

Dz.U. nr: 4475

Po drugiej stronie stoi człowiek

(CPOP, Ergo Hestia, NFZ, PFRON, ZUS)

Jeśli uda się nam zwiększyć szanse osób poszkodowanych w wypadkach na powrót do sprawności oraz czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym, wszystkie zainteresowane strony odniosą korzyści. Dzięki większej, a nierzadko nawet pełnej samodzielności, zyska sam poszkodowany, jego rodzina i najbliższe otoczenie, całe społeczeństwo, a także ubezpieczyciel. Jeżeli więc wiemy, jak należy usprawniać poszkodowanych, jeżeli wiele osób i instytucji deklaruje chęć współpracy, dlaczego kompleksowa rehabilitacja po wypadku jest wciąż postrzegana jako swoisty luksus?

- Barbara Stachowicz-Pratt, prezes zarządu Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym

 

Podczas marcowej konferencji "Powiększenie: Po drugiej stronie stoi człowiek" poświęconej wyzwaniom, z którymi spotykają się zarówno osoby poszkodowane w wypadkach, jak też ubezpieczyciele, spotkałam się ze stwierdzeniem, że ubezpieczycieli dziś nie stać, aby nie opiekować się kompleksowo osobami poszkodowanymi w wypadkach (zobacz: Cel dla wszystkich: zarządzić rehabilitacją). Bardzo mnie cieszy takie podejście, gdyż od lat głoszę tezę, że skoro ubezpieczyciele wydatkują z roku na rok coraz wyższe kwoty, to niech to będą mądrze wydane pieniądze, służące przede wszystkim kompleksowej rehabilitacji osób poszkodowanych i ich powrotowi do życia w społeczeństwie.

Nie ma lepszej inwestycji

Na przestrzeni ponad 8 lat działalności Centrum miałam okazję brać udział w działaniach pozwalających na powrót do sprawności ponad 250 osób. Była to praca z osobami, które odniosły w wypadku wiele obrażeń, ale ich stan rokował poprawę, pod warunkiem, że rehabilitacja zostanie rozpoczęta szybko i będzie prowadzona kompleksowo. Te przykłady pokazały mi, że nie ma lepszej inwestycji dla ubezpieczyciela niż jego wsparcie dla osoby poszkodowanej oraz - jeśli to możliwe - wsparcie innych instytucji i firm prywatnych. Umożliwia to bowiem ubezpieczycielowi optymalizację kosztów oraz daje pewność, że wszystkie wydatkowane na ten cel środki finansowe zostaną spożytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem - dla dobra poszkodowanego.

Polacy wracają do... polskiej szkoły rehabilitacji

Największym wyzwaniem obecnego systemu pomocy osobom poszkodowanym w Polsce jest zorganizowanie i zarządzanie procesem kompleksowej rehabilitacji i wczesnej interwencji po wypadku. Przezwyciężenie niespójności we współpracy pomiędzy NFZ, ZUS czy PFRON byłoby krokiem milowym w tym kierunku. Dziś wszystkie te instytucje działają odrębnie, są odrębnie finansowane i w efekcie nie mają wspólnego celu, jakim powinna być szybka i kompleksowa pomoc osobom poszkodowanym w powrocie do sprawności.

Największym wyzwaniem systemu pomocy osobom poszkodowanym jest zorganizowanie i zarządzanie procesem kompleksowej rehabilitacji.

Z drugiej strony wartym odnotowania jest to, że ubezpieczyciele powoli zaczynają sami myśleć o konieczności opieki nad osobami poszkodowanymi. Wychodzą dalej poza samą wypłatę odszkodowania czy renty. Towarzystwa ubezpieczeń i instytucje państwowe zaczynają najczęściej od inwestycji w rehabilitację medyczną. Za tym musi iść wczesna interwencja, kompleksowość, zarządzanie procesem rehabilitacji, czy powołanie rehamenedżerów. Dojście do standardów europejskich nastąpi z czasem, ale do tego potrzebna jest współpraca pomiędzy ubezpieczycielami, instytucjami państwowymi i prywatnymi podmiotami. Co ciekawe i przewrotne, wdrażając te założenia wracamy do... polskiej szkoły rehabilitacji, której idea z powodzeniem realizowana jest poza granicami naszego kraju.

Od słów do czynów

Wierzę, że wdrożenie i przestrzeganie założeń kompleksowej rehabilitacji może przynieść i przyniesie wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za ten proces wymierne korzyści. Mam nadzieję, że w konsekwencji sami poszkodowani, ich bliscy i pełnomocnicy będą bardziej otwarci na propozycje oferowanej przez ubezpieczycieli, a poprzez CPOP, kompleksowej pomocy. Takie podejście skłoni osoby poszkodowane do większego zaangażowania w sam proces rehabilitacji - dla dobra ich samych, ich rodzin i całego społeczeństwa.

Wdrożenie i przestrzeganie założeń kompleksowej rehabilitacji może przynieść i przyniesie wymierne korzyści.

Na wspomnianą konferencję, która niedawno odbyła się w Sopocie, udało nam się zaprosić do rozmowy wielu przedstawicieli ogólnie pojętego rynku rehabilitacji i ubezpieczeń skoncentrowanych wokół pomocy osobom po wypadkach. Rozmawialiśmy z przedstawicielami szeroko pojętej służby zdrowia - tej ogólnodostępnej i tej prywatnej, lekarzami, prawnikami, czy ubezpieczycielami. Wszystkie te osoby widzą wyzwanie pomocy osobom poszkodowanym z innej perspektywy, ale pocieszające jest to, że wyłania się bardzo wyraźny obraz wspólny. W kolejnych artykułach na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu kilka z tych rozmów. To oczywiście tylko wybrane przykłady, ale wierzę, że stanowią one ważny głos w dyskusji. Zapraszam do lektury i współpracy we wspólnym celu - na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Barbara Stachowicz-Pratt

Prezes zarządu Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym


 

Linki:  


Zobacz także:

Barbara Stachowicz-Pratt o wyzwaniach rehabilitacji osób po wypadkach - materiał filmowy


Partnerem cyklu jest Ergo Hestia.

 

Zobacz firmy: CPOP, Ergo Hestia, NFZ, PFRON, ZUS

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-04-23 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.