Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-04-05 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2018-04-06  

|<<

   

 >>|

2018-04-05  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-04-04  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-04-05

Dz.U. nr: 4463

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - skutecznie i legalnie.
Wnioski z nowej legislacji i orzecznictwa

 • Problem grup otwartych
 • Analiza wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych
 • Doręczenie ustandaryzowanego dokumentu i OWU
 • Zasady wynagradzania ubezpieczającego
 • Reklamacje
 • - w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

Ubezpieczenia grupowe to bardzo ważna część biznesu ubezpieczeniowego w Polsce. W ostatnich latach powstało wiele przepisów odnoszących się do tych ubezpieczeń, zaś sądy i organ nadzoru często wyrażały swoje interpretacje obowiązującego prawa. Trudno niekiedy nie pogubić się w gąszczu sprzecznych stanowisk.

Podczas seminarium dotyczącego ubezpieczeń grupowych prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki podda szczegółowej analizie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w kontekście zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych. Uwzględnione zostaną stanowiska wyrażone w ostatnich orzeczeniach Sądu Najwyższego, stanowiskach KNF oraz w literaturze naukowej.

Seminarium dotyczyć będzie konstrukcji ubezpieczeń grupowych zarówno w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych, jak i w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych.


Program i zgłoszenia:

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie

16 maja 2018 r.


Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie.

Wnioski z nowej legislacji i orzecznictwa

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 1. Ubezpieczenia na cudzy rachunek a ubezpieczenia grupowe - kwestia konieczności stosowania art. 808 KC
 2. Problem grup otwartych
 3. Status ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 4. Status ubezpieczonego w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 5. Status osób wykonujących czynności ubezpieczającego ("Zosiek")
 6. "Klient" w ubezpieczeniach grupowych według ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
 7. "Klient" w ubezpieczeniach grupowych według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 8. + Problem grup otwartych

  + Analiza wymagań i potrzeb klienta

  + Ustandaryzowany dokument i OWU

  + Zasady wynagradzania

  + Reklamacje

 9. Kwestia jednolitości zakresu ochrony ubezpieczeniowej świadczonej dla wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej grupy
 10. Dopuszczalność wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 11. Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 12. Informacja o zasadach wynagradzania dystrybutora, informacja o zasadach wynagradzania ubezpieczającego
 13. Konflikt interesów w ubezpieczeniach grupowych
 14. Poszukujący ochrony ubezpieczeniowej - ubezpieczający czy ubezpieczony?
 15. Analiza wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych - dostosowanie produktu do potrzeb i wymagań ubezpieczonego
 16. Kwestia doręczania ubezpieczonemu ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym
 17. Kwestia doręczania ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia (czas doręczenia, konsekwencje niedoręczenia)
 18. "Przystąpienie do grupy" - wymogi formalne, skutki prawne, charakter prawny
 19. Prawa i obowiązki ubezpieczonych w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej
 20. Powinności ubezpieczonych i konsekwencje ich niedopełnienia
 21. Składka/zwrot składki w ubezpieczeniach grupowych
 22. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia grupowego - skutki prawne
 23. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowego - skutki prawne
 24. Dochodzenie roszczeń bezpośrednio przez ubezpieczonego i za pośrednictwem ubezpieczającego
 25. Reklamacje w ubezpieczeniach grupowych
 26. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
 27. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych na życie
 28. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych majątkowych
 29. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych obowiązkowych


Program i zgłoszenia:

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-04-05 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.