Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-03-07 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2018-03-08  

|<<

   

 >>|

2018-03-07  

<<<

>>>

 >>|

2018-03-06  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-03-07

Dz.U. nr: 4443

Likwidacja szkód komunikacyjnych
- aktualne wyzwania prawne

(Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Ubezpieczonych, Sąd Najwyższy)

 • Najem pojazdu zastępczego - proponowanie pojazdu, prawo wyboru, minimalizacja szkody
 • Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - szkoda całkowita, utrata wartości handlowej, naprawa kosztorysowa
 • Reklamacje
 • Outsourcing likwidacji szkód w mieniu z OC ppm
 • - w seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 

W ostatnim czasie dwa zdarzenia w istotny sposób wpłynęły na sposób postrzegania zasad likwidacji szkód na mieniu wynikających z wypadków komunikacyjnych. Pierwszym z nich jest uchwała Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 20/17, która pozwala ubezpieczycielom na racjonalne zarządzanie kosztami najmu pojazdów zastępczych poprzez politykę proponowania poszkodowanym takich pojazdów, jeśli tylko zostaną spełnione określone przez SN wymogi. Drugim jest opracowany przez prof. Marcina Krajewskiego pod auspicjami Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości raport dotyczący szkody na mieniu wynikającej z wypadku komunikacyjnego i zasad jej naprawiania. Raport ten w przenikliwy i fachowy sposób analizuje zaobserwowane w praktyce niedociągnięcia postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli.

Racjonalne zarządzanie kosztami najmu pojazdów zastępczych.

W czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego szczegółowo omówione zostaną oba wskazane wyżej dokumenty oraz sformułowane wynikające z nich praktyczne wnioski oraz rozwiązania, których wdrożenie może ulepszyć proces likwidacji szkód komunikacyjnych. Uzupełnieniem rozważań będzie omówienie kwestii reklamacji na rozstrzygnięcia likwidacyjne dotyczące szkód w mieniu oraz kwestie outsourcingu likwidacji szkód.

Program i zgłoszenia:

Likwidacja szkód komunikacyjnych - aktualne wyzwania prawne

10 maja 2018 r.


Likwidacja szkód komunikacyjnych

- aktualne wyzwania prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 1. Uchwały SN dotyczące zasad likwidacji szkód w mieniu z obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm wydane z inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych - sposób dostosowania się przez ubezpieczycieli
  • Uchwała SN III CZP 20/17 - łagodniejsze dla ubezpieczycieli ujęcie obowiązku finansowania czynszu najmu pojazdu zastępczego
  • Kwestia "proponowania pojazdu zastępczego" przez ubezpieczyciela i możliwości żądania przez poszkodowanego wyższych kosztów czynszu najmu pojazdu zastępczego
  • Zakres "prawa wyboru" pojazdu zastępczego przez poszkodowanego
  • Szczególne racje przemawiające za najmem pojazdu zastępczego, gdy czynsz najmu jest wyższy od kosztów pojazdu proponowanego przez ubezpieczyciela
  • Czynnik "szczególnego zaufania" poszkodowanego do określonego wynajmującego
  • Obowiązek minimalizacji szkody i współdziałania z dłużnikiem
  • Kwestia uznawania cesjonariusza za klienta ubezpieczyciela w kontekście możliwości składania przez niego reklamacji

 2. Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący szkody na mieniu wynikającej z wypadków komunikacyjnych
  • Kwestia reguł określania odszkodowania w przypadku szkody całkowitej
  • Odszkodowanie określane według faktycznie poniesionych kosztów naprawy pojazdu
  • Odszkodowanie określane według metody kosztorysowej
  • Odszkodowanie odnoszące się do utraty wartości handlowej pojazdu
  • Kwestie kosztów rzeczoznawców i przedsądowej pomocy prawnej
  • Konsekwencje prawne opóźnienia w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego przez ubezpieczyciela
  • Konieczne dostosowania procedury likwidacji szkód w mieniu
  • Reklamacje na rozstrzygnięcia likwidacyjne dotyczące szkód w mieniu z ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm
  • Outsourcing likwidacji szkód w mieniu z ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm


Program i zgłoszenia:

Likwidacja szkód komunikacyjnych - aktualne wyzwania prawne 

Zobacz firmy: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Ubezpieczonych, Sąd Najwyższy

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-03-07 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.