Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-01-26 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2018-01-29  

|<<

   

 >>|

2018-01-26  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-01-25  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-01-26

Dz.U. nr: 4415

Reklamacje - niedoceniony element ustawy dystrybucyjnej

Jednym ze szczególnie ważnych, choć niedocenianych aspektów zmian, które przynosi ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, jest nowe ujęcie obowiązków reklamacyjnych zakładów ubezpieczeń oraz nałożenie obowiązku rozpatrywania reklamacji na brokerów ubezpieczeniowych i multiagentów.

 

Reklamacje będą mogli składać, jak dotychczas, "zwykli" konsumenci. Reklamacje będą mogły składać jednak również osoby prawne i spółki pozbawione osobowości prawnej. Co oznacza, że instrument ten stanie się sposobem dochodzenia roszczeń w ubezpieczeniach ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z drugiej strony, brokerzy i multiagenci zostaną zmuszeni do zorganizowania własnych mechanizmów rozpatrywania reklamacji i odpowiadania na nie. Naruszenie obowiązków reklamacyjnych może wiązać się z ryzykiem ponoszenia bardzo znaczących kosztów finansowych i wymierzania dotkliwych sankcji administracyjnych.

Podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną szczegółowo omówione wszystkie praktyczne problemy związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących reklamacji:

 • reklamacje:
  • dotyczące ochrony ubezpieczeniowej,
  • niedotyczące ochrony ubezpieczeniowej,

 • sposób składania reklamacji,
 • odpowiedź na reklamację,
 • skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji,
 • reklamacje w:
  • ubezpieczeniach grupowych,
  • ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej,
  • bancassurance,

 • modele współpracy multiagentów i ubezpieczycieli przy rozpatrywaniu reklamacji.22 lutego 2018 r., czwartek

Reklamacje według nowych zasad

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Program i zgłoszenia:

Reklamacje według nowych zasad

 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-01-26 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.