Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2018-01-15 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2018-01-16  

|<<

   

 >>|

2018-01-15  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2018-01-12  

|<<

     

 

Data publikacji: 2018-01-15

Dz.U. nr: 4406

RODO last minute

W maju 2018 r. rozpocznie się stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Oznacza to zakończenie okresu przejściowego, w którym organizacje powinny dostosować swoją działalność do przepisów RODO. Proces dostosowawczy w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych ma jednak charakter ciągły - wymaga stałego reagowania na zmieniające się otoczenie prawne i informatyczne.

Dr Paweł Litwiński jeszcze raz podsumuje przygotowania do stosowania przepisów RODO na 3 miesiące przed wejściem w życie nowych przepisów. W sposób szczególny uwzględnione zostaną najbardziej kontrowersyjnych kwestie, takich jak choćby ważność dotychczas zbieranych zgód na przetwarzanie danych, współadministrowanie danymi lub profilowanie. Zostaną również omówione:

Za miesiąc zostaną już tylko 3 miesiące do wejścia RODO.

 • najważniejsze opinie Grupy Roboczej art. 29 dotyczące stosowania przepisów RODO (zakres omawianych opinii może ulec zmianie, jeżeli wydane zostaną kolejne)
 • projekty zmian w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej, a zawarte w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Szczególnie kształt przepisów sektorowych będzie miał kluczowe znaczenie dla stosowania RODO w branży ubezpieczeniowej.


Program i zgłoszenia:

RODO last minute

6 lutego 2018 r.


RODO last minute

Dr Paweł Litwiński

 1. Stan przygotowania organizacji do stosowania przepisów RODO
  • co już powinno było zostać zrobione?
  • co jeszcze można zrobić?
  • proces zapewnienia zgodności z RODO jako proces ciągły, czyli dlaczego procesu dostosowawczego nie powinno się nigdy zakończyć

 2. Dostosowanie do RODO - najbardziej kontrowersyjne kwestie
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych - kiedy zmieniać, jaka treść, czy dotychczasowe zgody zachowują ważność?
  • systemy informatyczne - jak i kiedy dostosowywać, jakie zmiany wprowadzać, kto odpowiada za brak dostosowania?
  • współadministrowanie danymi - jak wdrożyć w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej?

  Przepisy sektorowe będą mieć kluczowe znaczenie dla stosowania RODO w branży ubezpieczeniowej.

 3. RODO a wytyczne Grupy Roboczej art. 29
  • przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych
  • profilowanie a przepisy RODO
  • powołanie Inspektora Ochrony Danych w sektorze ubezpieczeniowym

 4. Zmiany w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej związane z RODO
  • stan prac nad ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
  • dostosowanie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do RODO
  • przetwarzanie danych przez UFG
  • profilowanie w branży ubezpieczeniowej


Program i zgłoszenia:

RODO last minute 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2018-01-15 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.