Dziennik Ubezpieczeniowy

Dziennik Ubezpieczeniowy >> Szukaj 

 

Archiwum :: O Dzienniku :: Prenumerata 

 Szukaj

 

 

Artykuł: <<< 2017-11-08 >>>

 

Reklama

 

Nawigacja

2017-11-09  

|<<

   

 >>|

2017-11-08  

|<< 

<<<

>>>

 >>|

2017-11-07  

|<<

     

 

Data publikacji: 2017-11-08

Dz.U. nr: 4361

ZAKAZANE ZWIĄZKI BROKER - AGENT

Wiele kontrowersji wzbudza projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który w surowy sposób zakazuje współpracy brokerów i agentów ubezpieczeniowych, a także istnienia jakichkolwiek związków między tymi podmiotami. Jak wiadomo, związki te od lat istnieją, zaś nowe przepisy wymuszą istotne zmiany w sposobie organizacji pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Stąd prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pośredników na seminarium poświęcone powyższemu zagadnieniu.

Powiązanym tematem jest transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych po wejściu w życie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Analizie zostaną poddane zarówno prawne wymogi działalności polskich pośredników w innych państwach członkowskich UE, jak i zagranicznych pośredników w Polsce.

Jak będą wyglądać związki broker - agent po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

9 listopada 2017 r.


Zakazane związki broker - agent

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 1. Kryterium podziału dystrybutorów ubezpieczeń.
 2. Różne sposoby realizacji "najlepiej pojętego interesu klienta" przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
 3. Umowa agencyjna a zlecenie brokerskie.
 4. Czy agent może działać na zlecenie klienta (kontekście problemu honorarium płaconego agentowi bezpośrednio przez klienta)?
 5. Zakaz wykonywania czynności brokerskich przez agenta i osoby wykonujące czynności agencyjne.
 6. Zakaz wykonywania czynności agencyjnych przez brokera ubezpieczeniowego.
 7. Zakaz pozostawania przez brokera w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające.
 8. Ograniczenie zakazu w odniesieniu do umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym.
 9. Ograniczenie zakazu w odniesieniu do umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczącej sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.
 10. Zakaz posiadania przez brokera akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz posiadania akcji lub udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 11. Zakaz pozostawania przez brokera w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń z zachowaniem wymogów określonych w art. 8 ust. 1.
 12. Problem relacji małżeńskich, rodzinnych, towarzyskich, korporacyjnych, kapitałowych, umownych wiążących brokera z agentem ubezpieczeniowym.
 13. Interpretowanie art. 8 ust.1 projektu w kontekście niedozwolonych powiązań agencyjno - brokerskich.
 14. Kwestia sposobu ustalenia wynagrodzenia dystrybutora w kontekście niedozwolonych powiązań agencyjno - brokerskich.
 15. Powiązania członków władz brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną.
 16. Powiązania osób, przy pomocy których broker wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń.
 17. Powiązania pracowników brokera ubezpieczeniowego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niebędących osobami, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń.
 18. Współdziałanie agenta i brokera przy wykonywaniu czynności dystrybucyjnych odnoszących się do danej umowy ubezpieczenia.

Broker nie będzie mógł pozostawać w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające.


Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

 1. Działalność polskiego pośrednika ubezpieczeniowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE przez oddział.
 2. Działalność polskiego pośrednika ubezpieczeniowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
 3. Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością polskiego pośrednika ubezpieczeniowego działającego na terytorium innego państwa członkowskiego UE.
 4. Działalność pośrednika ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP przez oddział.
 5. Działalność pośrednika ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
 6. Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością pośrednika ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego UE działającego na terytorium RP.
 7. Przepisy bezwzględnie obowiązujące zagranicznych pośredników wykonujących działalność na terytorium RP.
 8. Informacja o "zasadach dobra ogólnego" i ich znaczenie w transgranicznej działalności pośredników ubezpieczeniowych.

Program i zgłoszenia:

Zakazane związki broker - agent

Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych 

Komentuj Prześlij  Drukuj

Artykuł: <<< 2017-11-08 >>>

 

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.